בנק לאומי הגיש היום (ראשון) בקשת כינוס נכנסים נגד חברת בת של קבוצת חנן מור, בטענה כי "איבד כל אמון בהנהלת קבוצת חנן מור". הבנק הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למנות שני כונסי נכסים לנכסים (מקרקעין ברמת גן) של חברת "ק.מ. מדף 2" המשועבדים לבנק. במסגרת הבקשה, מציין בנק לאומי כי "ק.מ. מדף 2" היא חברה פרטית, ובעלת המניות היחידה בחברה היא קבוצת חנן מור-אחזקות.
הבנק טוען כי "עניינה של בקשה זו היא אכיפת שעבודים ספציפיים שהחברה יצרה לטובת הבנק, שאין כל מחלוקת לגבי כך שהתנאים לאכיפתם התקיימו, ואשר מוגשת רק לאחר שכלו כל הקיצים וכדי למזער את סיכוני ונזקי הבנק. הבנק ניאות, פעם אחר פעם, לקראת החברה (הכוונה לחברת "ק.מ. מדף 2", ל.ד) לפנים משורת הדין ואיפשר לה לאורך זמן למצוא פתרון ראוי לסילוק חובותיה והתחייבויותיה כלפי הבנק".
1 צפייה בגלריה
חנן מור
חנן מור
חנן מור
(צילום: אייל טואג)
עוד נכתב כי "החברה לא רק שלא השכילה לנצל נכונות זו של הבנק, אלא שהיא ונציגיה הגדילו לעשות, ובין היתר נוכח מצבן הכלכלי הרעוע של חברות אחרות שבשליטת חנן מור אחזקות (כנראה בשל לחצים שהופעלו עליהן על ידי נושים) העדיפו להתרכז בצמצום חובות של חברות אלו ו/או במציאת פתרונות זמניים לגביהן. בפועל, חוב החברה כלפי הבנק, כמו גם חובות נוספים כלפי הבנק של חברות הנמנות עם קבוצת חנן מור אחזקות, אשר מסתכמים במאות מיליוני שקלים, מצויים מזה זמן בפיגור, וככאלה נושאים ריבית פיגורים כאשר החברה מצידה אף לא טרחה לפרוע רכיב זה. רק כדי לסבר את האוזן, סכום הריבית שצפוי להצטרף לחוב החברה שבגינו מוגשת בקשה זו יעמוד בתום רבעון הנוכחי בלבד על סך של כ-7.5 מיליון שקל", נטען.
הבנק אף מוסיף במסגרת הבקשה כי "בנסיבות האמורות, ומאחר שהבנק (גם) איבד כל אמון בהנהלת קבוצת חנן מור ובכלל כך בהנהלת החברה, לא נותרה לבנק כל ברירה והוא נאלץ להגיש בקשה דחופה זו בעת הנוכחית, שנועדה בעיקרה לצמצם את נזקיו. זאת, באמצעות מינוי כונסי נכסים קבועים, אשר יפעלו בדחיפות ובפיקוח בית המשפט למכירת זכויות החברה במקרקעין". עוד טוען הבנק כי "בקרב הבנק מקנן חשש כבד, כי רוכשים פוטנציאליים לרכישת המקרקעין מנצלים את המצב שבו מצויה החברה וחברות נוספות בשליטת חנן מור אחזקות במסגרת המגעים שהם מקיימים עימה".
הבנק הוסיף כי במקביל לנקיטת הליך כינוס זה, הבנק נוקט "בהליך כינוס נכסים נגד חברה נוספת שבשליטת חנן מור אחזקות, "קחם חברה להשקעות", וזאת ביחס זכויותה במקרקעין בחיפה, אשר משועבדים ספציפית לטובת הבנק ובגין יתרת חובות והתחייבויות שלה כלפי הבנק, אשר מסתכמות בסך כולל של מעל ל-90 מיליון שקל".
הבנק טוען במסגרת הבקשה כי "החל מתחילת שנת 2023 ניתנו על ידי חנן מור הבטחות שונות לבנק בקשר עם אופן פירעון האשראים של החברות הנמנות עם קבוצת חנן מור כלפי הבנק, אלא שהבטחות אלו לא קוימו בפועל. מצגים שהוצגו על ידי חנן מור או מי מטעמו התבררו 'כמגדלים פורחים באוויר', בין אם מדובר היה בהבטחות בנוגע להכנסת משקיע ובין אם מדובר היה בהבטחות בנוגע למשא ומתן למכירת קרקעות. למרבה הצער, הבטחות ומצגים לחוד ומציאות לחוד", טוען הבנק.
מקבוצת מור נדל"ן נמסר בתגובה כי "נודע לנו הבוקר מכלי התקשורת על פנייה מבנק לאומי בעניין אחת החברות הבנות שלנו בנושא קרקע ברמת גן, זאת על אף שנחתם זה מכבר זכרון דברים למכירתה. יש להצטער על התנהלות זו של הבנק בעת כה מאתגרת למשק כולו. החברה לומדת את הבקשה ותגיב עליה לגופה בבית המשפט.
"החברה מציינת כי גם בתקופת המלחמה היא ממשיכה בפעולתה השוטפת כאשר אתרי הבנייה פועלים כולם ומתפקדים למרות גיוסם של לא מעט מנהלים למילואים. דירות נבנות, נמכרות ומשפחות חדשות מתאכלסות. כך בכוונתינו להמשיך ולפעול באחריות ומסירות לטובת כלל לקוחותינו ושותפינו לדרך".