1 צפייה בגלריה
זוג חותם על חוזה
זוג חותם על חוזה
אילוסטרציה
(צילום: Shutterstock)
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הכריע לאחרונה בסכסוך בין רוכשי בית פרטי בנס ציונה לבין המוכרים, ברקע טענות להסתרת חריגות בנייה ועיכוב בתשלומים. השופטת חנה קיציס קבעה שכל אחד מהצדדים צריך לשלם לשני פיצוי על הפרה יסודית, ולכן החיובים מתקזזים.
בספטמבר 2019 רכשו בני זוג בית צמוד קרקע בנס ציונה תמורת 3.1 מיליון שקל. בהסכם נקבע כי במעמד החתימה הם ישלמו 130 אלף שקל. ההסכם כלל לוח תשלומים של יתרת הסכום וכן חיוב הרוכשים בשכירות חודשית ממועד קבלת החזקה ועד מועד התשלום השלישי.
בנובמבר 2020, לאחר ששילמו את שני התשלומים הראשונים, גילו הרוכשים שבנכס יש בנייה בלתי חוקית והודיעו למוכרים כי הם מפסיקים את תשלומי התמורה ודמי השכירות החודשית עד להסדרת ההפרות.
בפברואר האחרון הגישו הרוכשים תביעה נגד המוכרים שבה דרשו את אכיפת ההסכם והסדרת מצב הנכס, כולל תיקון חריגות בנייה והמצאת ההיתרים הנדרשים. עוד ביקשו לקבוע כי המוכרים הפרו את ההסכם הפרות יסודיות.
לדבריהם, בהסכם הצהירו המוכרים שבנכס אין חריגות בנייה והם הסתמכו על מצג זה ולא ראו צורך לאמת את הדברים באמצעות איש מקצוע. לטענתם, המוכרים הציגו מצג שווא לפיו בהתאם להיתרי בנייה, שטח הבית עומד על 250 מ"ר בתוספת מחסן בשטח 25 מ"ר. בפועל התגלה להם שהשטח הבנוי המופיע בהיתרי הבניה עומד על 162 מ"ר בלבד בצירוף מחסן בשטח 10 מ"ר.
המוכרים הגישו תביעה שכנגד שבה טענו שהרוכשים הפרו את ההסכם בכך שלא שילמו את התמורה המוסכמת אלא רק 260 אלף שקל (פחות מעשירית מהתמורה הכוללת), תוך שהם ממשיכים לגור בנכס. הם ביקשו לקבוע שההסכם בוטל כדין, בהתאם להודעת ביטול ששיגרו לרוכשים בינואר 2021.
עו"ד חן ספקטורעו"ד חן ספקטורבני לפיד
המוכרים ציינו שביקשו למכור את הנכס בשל התדרדרות מצבם הכלכלי והנפשי לאחר שנפצעו קשה בפיגוע ב-2002. הם הוסיפו כי הרוכשים הצהירו בהסכם שהם ביצעו את כל הבדיקות הנדרשות בנכס, לרבות בקשר להיתרי בנייה.
ביחס למוכרים קבעה השופטת חנה קיציס שהם ידעו שקיימות חריגות בנייה, או לפחות היה עליהם לדעת, וחלה עליהם חובה לגלות מידע זה לרוכשים. ביחס לרוכשים היא ציינה שהם לא מצאו לנכון לעכב את הסכום שהיה נדרש להם לצורך הכשרת חריגות הבניה (כ-1.1 מיליון שקל בלבד), ולשלם את היתרה שאינה שנויה במחלוקת.
היא קבעה שעיכוב מלוא יתרת התמורה בצד הדרישה לאכיפת ההסכם אינו מתיישב עם חובת תום הלב בשימוש בזכות הנובעת מחוזה. "הרוכשים החזיקו בנכס כ'בן ערובה' במשך חודשים רבים והשתמשו בו מבלי לשלם את הסכום שהתחייבו לו", כתבה והוסיפה שבכך הם הפרו את ההסכם הפרה יסודית.
בנסיבות נקבע שעל הרוכשים לשלם למוכרים את הפיצוי המוסכם, 310 אלף שקל אך גם המוכרים חייבים בפיצוי זה והחיובים ההדדיים מתקזזים. עוד קבעה השופטת שלמוכרים עמדה הזכות לבטל את ההסכם ולכן הוא בטל. הרוכשים חויבו בהוצאות בסך 40 אלף שקל.
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • ב"כ הרוכשים: עו"ד רם קאין ועו"ד גלעד משאט • ב"כ המוכרים: עו"ד אורי רייכקינד • עו"ד חן ספקטור עוסק בדיני מקרקעין • הכותב לא ייצג בתיק • ynet הוא שותף באתר פסקדין