34 ימים לאחר תחילת המלחמה אישרה הכנסת לפנות בוקר (חמישי) את התוכנית הכלכלית לסיוע לעסקים ולאזרחים שנקלעו לפתע למשבר כלכלי בלתי צפוי, שעלול לארוך זמן רב. הפעם, בניגוד לתוכנית הכלכלית הראשונה שהוצגה ושהייתה מצומצמת ביותר, מדובר בתוכנית מלאה הרבה יותר, שגובשה אמנם על ידי משרד האוצר, אבל את רוב סעיפיה קבעו ותיקנו לבסוף חברי ועדת הכספים של הכנסת אחרי דיונים מרתוניים. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, אף זכה לתשבוחות הבוקר מחברי הוועדה על השלמת החוק בצורתו הנוכחית.
מליאת הכנסת אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל פה אחד, אולם עדיין יש כמובן מה לשפר וצפוי שגם בתוכנית הסופית יוכנסו תיקונים בחודש דצמבר.
התוכנית מורכבת ומסובכת למדי. ננסה לעשות מעט סדר בסעיפיה השונים, במתכונתה ובמועדיה.
3 צפייה בגלריה
בוועדת הכספים חרבות ברזל
בוועדת הכספים חרבות ברזל
הדיון הראשון על התוכנית הכלכלית למלחמה בוועדת הכספים שעורר מהומה
(צילום: נועם מושקוביץ - דוברות הכנסת)
לאיזו תקופה התוכנית החדשה תהיה תקפה? לפי שעה ההקלות יתקיימו בתקופה שבין 7.10 (דהיינו רטרואקטיבית) ועד ל-30.11, אולם שר האוצר יוכל להאריך אותה בהחלטה שתהיה בסמכותו ללא צורך באישור הכנסת גם לחודש דצמבר.
מהם בעצם בגדול חידושיה העיקריים לעומת התוכנית הראשונה שזכתה לביקורת קשה מאוד בשעתו? הפעם הוכנסו לתוכנית כמעט כל מגזרים המשק והיא הורחבה בתנאיה הן במרחק מהגבול והן בהיקפה. במתווה החדש נכללו לראשונה ענפי הבנייה והחקלאות, לצורך קבלת פיצויים, התוכנית הורחבה בהיקפה לחברות, עסקים ועצמאים מכל הסוגים כמעט, הוכנסו גם עמותות המגזר השלישי שנפגעו קשות בהכנסותיהם בעוד שהוצאותיהם גדלו מאוד, הוכנסו שיפורים למשרתים במילואים ולנשותיהם, לנשים בחופשת לידה ומפוטרים שגילם מעל 67 שנים שלא נכללו כלל בתוכנית הראשונה.
מהי עלות התוכנית? האוצר יזם באוקטובר תוכנית שהיקפה היה רק 4.5 מיליארד שקל. כעת התכוון להוסיף עוד 4 מיליארד שקל ובסופו של יום עלות התוכנית המושלמת ש"שיפצה" הכנסת קפצה לכ-17 מיליארד שקלים על פי הערכות באוצר הבוקר.
מאין יבוא המימון לתוכנית? בשבוע הקרוב יגיש משרד האוצר מסגרת תקציבית חדשה עוד לתקציב 2023 שיגדל בכ-13 מיליארד שקל. מימון חלק מהתוכנית והוצאות המלחמה המסתכמות כבר בכ-50 מיליארד שקל טרם ברור ובאוצר שוקלים כעת ליצור "קופסאות" מחוץ לתקציב הרגיל, כפי שנעשה בעת משבר הקורונה, כאשר המימון יבוא מנטילת הלוואות ענק בחו"ל ובארץ בהנפקות אג"ח של ישראל, שהריבית עליהן כנראה תהיה נוחה פחות בשל מצב המלחמה. כמו כן יוגדלו בתקציב 2024 שאותו החלו לגבש בצמרת האוצר השבוע הגירעון וכלל ההוצאה.
אז מהם עיקרי התוכנית הכלכלית החדשה? המתווה החדש לפיצוי לעסקים, שנקלעו ברובם למשבר פתאומי קשה ולא צפוי, כולל כעת מענק המשכיות עסקית בכל רחבי הארץ, כאשר עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק. כמו כן נקבעה שורת הקלות במתווה החל"ת לכמאה אלף עובדים שכבר נשלחו הביתה לחופשות בעיקר מתחומי התיירות, המסחר, הבידור והבנייה.
מהו מענק ההמשכיות העסקית החדש? על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף שקל עד 400 מיליון שקל (נדחתה הצעה להגדלה לתקרה של חצי מיליארד שקל) וקיימת אצלם ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר או נובמבר 2023.
מה עם עסקים חדשים שהחלו לפעול בדיוק לפני פרוץ המלחמה? לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר 2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023. לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף 30+, תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר או דצמבר 2023.
מה דין העסקים הקטנים יותר? עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12 אלף שקל עד 300 אלף שקל בשנה יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק, על פי טבלאות שפרסם משרד האוצר.
3 צפייה בגלריה
(משרד האוצר)
לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק - 1,750 שקל לעסקים עם מחזור של עד 49,800 שקל, 3,150 שקל לעסקים עם מחזור של עד 90 אלף שקל ו-4,200 שקל לעסקים עם מחזור של עד 107 אלף שקל.
ומה הדין לגבי עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300 אלף שקל עד 400 מיליון שקל בשנה? עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות, דהיינו החזר הוצאות, של בין 7–22 אחוז בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים של כל עסק, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע מתווה שונה, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה.
3 צפייה בגלריה
(משרד האוצר)
יש מענק מינימלי? לעסקים אלה נקבע מענק מינימום בגובה המענק לעסקים עם מחזור של עד 300 אלף שקל, כפי שנקבע על פי טבלאות שפרסם משרד האוצר.
ונקבעה תקרה? אכן יש תקרה. הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף - 100 מיליון שקל יהיו עם תקרה של 600 אלף שקל. לעסקים עם מחזור של 100 - 300 מיליון שקל תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון שקל (הדרישה של נציגי המגזרים העסקיים להעלות את התקרה ל-1.6 מיליארד שקל נדחתה על ידי משרד האוצר). הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 - 400 מיליון שקל יהיו כפופים גם כן לתקרה של 1.2 מיליון שקל בלבד.
מתי יהיה ניתן להגיש את התביעות לפיצויים? למעשה ניתן יהיה להגיש את התביעות החל ב-20 בחודש (אולי גם יום-יומיים קודם. תפורסם על כך הודעה). רשות המיסים הודיעה היום שהיא תאפשר את הגשת התביעות המקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח תוך 10 ימים. תנאי מקדים להגשת תביעה תהיה עם זאת הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ כדין לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.
מהן ההקלות במתווה החל"ת שלא נכללו בתוכנית הראשונה באוקטובר ויחולו כעת? סוכם על הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה, כלומר לא ניתן יהיה לחייב עובדים לקחת את ימי החופש שצברו לפני היציאה לחל"ת. בנוסף, תהיה הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות.
עוד נקבע כי תופחת תקופת החל"ת המינימלית שתהיה מותרת עד לקבלת דמי אבטלה, מ-30 ל-14 יום בלבד. תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים, במקום 12 חודשים מתוך 18. יבוטלו 5 ימי ההמתנה עד לתחילת החל"ת ויהיה ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל"ת בסך של 350 שקל.
הביטוח הלאומי הבהיר כי תשלום דמי אבטלה מופקד אוטומטית לחשבון של הזכאים בכל 12 לחודש, ויתבצע כבר בעוד מספר ימים, ב-12.11. עוד הוסיפו בביטוח הלאומי כי "עם זאת, מי שבקשתו לדמי אבטלה נדחתה ומי שקיבל זכאות, אך הסכום יהיה נמוך בגלל שהיה מובטל חוזר - הביטוח הלאומי יזום באופן אקטיבי פנייה אליהם וישלם להם רטרואקטיבית את הגמלה או ההפרשים בהתאם לחוק החדש. כאמור - הביטוח הלאומי יפעל באופן יזום ואין צורך להגיש תביעה מחדש".
ומה לגבי מאות אלפי המפונים מהצפון והדרום? סוכם על הארכת חל"ת אוטומטית למפונים, כל עוד יהיו מפונים על פי הוראת פיקוד העורף.
עובדים בני 67 ומעלה הוכנסו לתוכנית? ומה לגבי נשים שחזרו מחופשת לידה? סוכם כי מאוקטובר יינתן מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם בשל המלחמה; יהיה ביטול ספירת ימי החל"ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה.
האם התוכנית טעונה עוד אישורים או שהיא סופית? התוכנית אושרה בכנסת ומחייבת את כל מוסדות הממשלה כולל רשות המיסים, הביטוח הלאומי וכל משרדי הממשלה.
יהיו תוספות לתוכנית? נראה כרגע שיהיה נאבק סביב הכנסת באר שבע ואשדוד לתוכנית הפיצויים המלאים שהורחבה עד 40 ק"מ ולפי שעה לא הוכנסו לתוכנית בשל העלות הגבוהה שמגיעה ל-9 מיליארד שקלים, כפי שפורסם ב-ynet. בעיה עיקרית נוספת היא שיש ערים שספגו יותר טילים מבאר שבע כמו ראשון לציון, חולון ואפילו תל אביב, שעלולות לעתור לבג"ץ אם באר שבע תיכלל בתוכנית והן לא. כמו כן, צפוי שיוכנסו לתוכנית לראשונה סעיפים הקשורים בתשלום לנשים שבעליהן גוייסו למילואים.