ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שבבית המשפט המחוזי בירושלים דחתה לאחרונה ערר שהגישה האגודה השיתופית של היישוב אלעזר מגוש עציון, שביקשה להחיל עליה סעיף בחוק מיסוי מקרקעין המעניק פטור ממס שבח לרשויות מקומיות על מכירת זכויות בנדל"ן. הוועדה קבעה שגופים שיש בהם סממנים פרטיים, כגון אגודות שיתופיות, אינם בבחינת "רשות מקומית" לצורך הפטור.
ב-2014 קיבלה האגודה ללא תמורה מההסתדרות הציונית העולמית מגרש ששטחו 520 מ"ר ביישוב. בשנה שלאחר מכן היא מכרה את הזכויות בקרקע תמורת כ-1.35 מיליון שקל.
האגודה ביקשה ממנהל מיסוי מקרקעין ירושלים פטור ממס שבח לפי סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), המוענק במקרה של מכירת זכות במקרקעין על ידי רשות מקומית. בקשת האגודה נדחתה לאחר שמנהל המיסוי קבע שלא מדובר במכירת זכות במקרקעין על ידי רשות מקומית. האגודה הגישה השגה על ההחלטה, שנדחתה, ובנסיבות אלה הוגש הערר.
1 צפייה בגלריה
משפט כסף אילוס אילוסטרציה
משפט כסף אילוס אילוסטרציה
אילוסטרציה
(shutterstock)
האגודה טענה שאגודה שיתופית היא "רשות מקומית" לעניין סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין. לדבריה, תכלית הפטור ממס שבח לרשויות מקומיות על פי הפסיקה היא קידום מטרות ציבוריות העומדות ביסוד פעילותם של גופים הפועלים לטובת הציבור והקלה על עסקאות מכר הנעשות על ידם.
היא הוסיפה שמפסקי הדין בערכאות השונות ניתן ללמוד כי המבחן שלפיו יינתן הפטור לפי סעיף 72 הוא מבחן תפקודי ולא פורמאלי. לשיטתה, ככל שהאגודה פועלת כרשות מקומית ולא כגוף עסקי, יש להחיל את הפטור על העסקה. האגודה הוסיפה שמטרותיה וסמכויותיה על פי התקנון כוללות מאז הקמתה את ניהול הפעילויות המוניציפאליות-קהילתיות של היישוב.
מנהל המיסוי טען מנגד כי אגודה שיתופית אינה מוגדרת כרשות מקומית בשום מקום ואין דרישה ממשלתית רגולטורית להקמתה. לטענתו, הרשות המקומית באלעזר היא המועצה האזורית גוש עציון וזו האצילה חלק מסמכויותיה לוועד המקומי ביישוב אלעזר ולא לאגודה השיתופית.
עו"ד אלון סמואלעו"ד אלון סמואל
יו"ר ועדת הערר, השופט אביגדור דורות, דחה את הערעור. הוא ציין שבפסיקה נקבע שהרציונל העומד ביסוד הוראת סעיף 72 לחוק הוא עידוד תרומות ומתנות לגופים הפועלים לטובת הציבור כנאמניו ומניעת יצירת מעגל שוטה של העברת כספי ציבור מגוף לגוף ללא יצירת כל רווח.
השופט הוסיף כי תכלית נוספת העומדת בבסיס הסעיף היא עידוד הגופים הציבוריים המחזיקים בקרקעות המדינה, למכור אותם לגופים אחרים, בין אם ציבוריים ובין אם פרטיים, היכולים לפתח את הקרקעות באופן המביא תועלות כלכליות וחברתיות למדינה.
לקביעתו, רק גופים הנופלים לתוך הגרעין הקשה של הגדרת "רשות מקומית", כגון עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית, הם גופים שיכולים ליהנות מהפטור. גופים אחרים, שיש בהם סממנים פרטיים, כגון אגודות שיתופיות, אינם בבחינת "רשות מקומית" לצורך הסעיף.
השופט הסביר, בין היתר, שהקביעה לפיה מכירת נדל"ן על ידי אגודה שיתופית תהא פטורה ממס אם האגודה תקיים פעילות מוניציפאלית בתוך היישוב עלולה ליצור העדפה להעברת מקרקעין לאגודות השיתופיות ולא לרשויות מקומיות, והעדפה זו יש למנוע. זאת מאחר שהרשויות המקומיות, הם גופים ציבוריים, לעומת האגודות השיתופיות שהם גופים פרטיים שפועלים לטובת החברים בהם.
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • ב"כ האגודה השיתופית: עו"ד ארז אוחיון • ב"כ מנהל המיסוי: עו"ד בינה צמח מאונר מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) • עו"ד אלון סמואל עוסק במיסים • הכותב לא ייצג בתיק • ynet הוא שותף באתר פסקדין