לאחר תקופה ארוכה, שכר המינימום במשק התעדכן ב-1 באפריל (אתמול) ועלה לסך של 5,571.75 שקל בחודש, כששכר המינימום השעתי עלה בהתאמה ל-30.61 שקל. מהן המשמעויות המשפטיות והמעשיות של עדכון שכר המינימום? גיבשנו מדריך בסיועו של עו"ד ערן שוהם, שותף מנהל במשרד עו"ד דפנה שמואלביץ ושות'.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו והאזינו לתוכנית כסף חדש ב-ynet radio
האם מדובר בהעלאת שכר המינימום לכל העובדים במשק, או שישנם חריגים? מדובר בעדכון של שכר המינימום מכוח חוק שכר מינימום, ולכן הוא חל על המשק כולו. עו"ד שוהם מציין כי יש מקרים חריגים בהם שכר המינימום שונה משכר המינימום הכללי, בהם: אפשרות לקביעת שכר מותאם לעובדים עם מוגבלות, בהתאם לתהליך הקבוע לעניין זה בחוק ובתקנות, או שכר מינימום שונה לבני נוער בהתאם לגילם. גם במקרים חריגים אלו, השכר המותאם נקבע כאחוז משכר המינימום הכללי.
1 צפייה בגלריה
 שטרות של שקלים
 שטרות של שקלים
(צילום: shutterstock)
אם המעסיק והעובד מסכימים ביניהם שלא להעלות את שכר המינימום המשולם לעובד למרות העדכון שחל במשק, האם ההסכמה תקפה? כמובן שלא. שכר המינימום הוא זכות של העובד שלא ניתן לערער עליה ולכן המעסיק מחויב בתשלום שכר שאינו נופל משכר המינימום הקבוע בחוק. לכן, אין תוקף ל"הסכמה" של עובד לתשלום נמוך יותר. מעסיק שאינו משלם לעובדו שכר מינימום, חשוף לא רק לתביעות אזרחיות מצד העובד, אלא גם להליכים מנהליים ופליליים.
נניח שעובד משתכר, עוד לפני עדכון שכר המינימום, סכום גבוה מעט משכר המינימום החדש, האם המעסיק מחויב לעדכן לו את השכר? לא. עו"ד שוהם מבהיר כי "עדכון שכר המינימום קובע רף חדש לשכר המינימום ואין לו השלכה משפטית ישירה על עובדים שמשתכרים סכום גבוה יותר (למעט במקרים בהם נקבע בהסכם קיבוצי או אישי, מנגנון שמצמיד את השכר לשינויים בשכר המינימום). כמובן שברמת המקרו, ההנחה היא שהעלאת שכר המינימום תוביל בסופו של דבר לדחיפה למעלה של השכר במשק, אבל מדובר בתהליך שייקח זמן, ולא בזכות משפטית שקיימת לעובד".
האם המעסיק יכול להשאיר את שכר הבסיס של העובד בגובה שכר המינימום שלפני העדכון, ולהגדיל רק את רכיב הפרמיה, תוספת הוותק או תוספת משמרות? האם בכך המעסיק עומד בדרישות החוק? "לא. חוק שכר מינימום קובע אילו רכיבים נחשבים כחלק מהשכר שנבדק לצורך עמידה בחוק שכר מינימום, ונקבעו במפורש בחוק שורה של רכיבים שלא מהווים חלק מהשכר לעניין זה, וביניהם: תוספת ותק, תוספת במשמרות, פרמיה, משכורת 13, החזרי הוצאות ונסיעות שמשלם המעסיק. לכן, 'השלמת' שכר המינימום באמצעות אחד מרכיבים אלו, משמעותה שהמעסיק מפר את הוראות חוק שכר מינימום".
איך מחשבים את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית? שכר המינימום של עובד במשרה חלקית, מחושב באופן יחסי לחלקיות המשרה. למשל: עובד שמועסק בהיקף של 50% משרה, שכר המינימום שלו עלה בעקבות העדכון מסך של 2,650 שקל (50% מ-5,300 שקל ) לסך של 2,785.87 שקל (50% מ-5,771.75 שקל).
מהן המשמעויות של העלאת שכר המינימום על רכיבים נוספים בתגמול העובד – גמול שעות נוספות, הפרשות פנסיוניות וכו'? חלק ניכר מזכויות הסוציאליות והנלוות של העובד נגזר מהשכר המשולם לו. כך למשל, גמול שעות נוספות מחושב לפי 125% מהשכר על השעתיים הראשונות ו-150% מהשכר מהשעה השלישית ואילך. הפרשות לביטוח פנסיוני מבוצעות באחוזים מתוך שכר העובד; דמי חופשה ודמי מחלה משולמים בהתאם לשכר העובד; ועוד. סכומם של רכיבים אלה יעלה בהתאמה לעדכון שכר המינימום.