בית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד דחה לאחרונה עתירה שהגישו תושבים מטירה שדרשו לבטל היטל על סלילת כביש סמוך לביתם: הם טענו שהדרישה לא הגיעה אליהם, מה גם שהעירייה לא קיבלה לכך אישור משר הפנים, אולם השופט צבי דותן קבע שהדבר לא מצדיק לשחרר אותם מתשלום המס.
העותרים, שיוצגו על ידי עוה"ד חיים שטנגר ואורי פנטילט, טענו שהטלת היטל הסלילה טעונה אישור של מועצת העיר ושר הפנים. לדבריהם, במקרה זה לא ניתן אישור של המועצה וגם לא של שר הפנים, ולכן מדובר בהיטל שהושת שלא כדין והוא בטל. הם הוסיפו שמעולם לא קיבלו כל דרישה לתשלום וכי העניין נודע להם לראשונה רק כשהוטלו עיקולים על חשבונותיהם. לדבריהם עד היום העירייה לא הציגה בפניהם את דרישת התשלום.
העירייה, שיוצגה על ידי עו"ד מיה זיסמן שנצר, טענה שהאישור הנדרש של שר הפנים הוא מתייחס לתעריפים המעודכנים, ומשפורסם התיקון לחוק העזר ברשומות - הדבר מהווה הוכחה שהתעריפים אושרו על ידי השר. היא הוסיפה שמועצת העיר החליטה בישיבה בפברואר 2020 על חיובי היטל סלילה ברחבי העיר.
1 צפייה בגלריה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
באשר לדרישת התשלום טענה העירייה כי זו נמסרה לעותרים בספטמבר 2020, עם התחלת סלילת הכביש החדש. היא הוסיפה כי המסירה בוצעה כדין על ידי הדבקה על הדלת. עוד לדבריה, גם אם נפל פגם בדרישת התשלום, הרי שחוק העזר קובע כי פגם בדרישת התשלום איננו גורע מחובת בעל הנכס לשלם את ההיטל. העירייה צירפה את אישור המסירה, אך לא את דרישת התשלום עצמה.
לטענת העירייה, העותרים הם אלה שהגישו בקשות חוזרות ונשנות לבית המשפט על מנת לאכוף על העירייה את סלילת הכביש, אך מאידך הם אינם משלמים את היטל הסלילה שנועד לשמש אותה לביצוע העבודות, ובכך הם מטילים את נטל מימון העבודות על כתפי התושבים האחרים.
השופט צבי דותן קיבל את טענות העירייה וקבע כי מפרוטוקול שהוצג עולה כי אכן התקיימה ישיבת מועצה בה אושר ההיטל. הוא הבהיר שמדי חמש שנים על העירייה לעדכן את תעריפי ההיטל באמצעות תיקון לחוק העזר העירוני כדי לוודא התאמתם לערכים ולנתונים העדכניים. על שר הפנים או מי מטעמו לאשר את התיקון ורק אז העירייה רשאית לגבות את ההיטל. במקרה זה, עצם פרסומו של חוק העזר ברשומות מהווה ראייה לכך שהוא אושר כדין על ידי השר.
באשר לדרישת התשלום קבע השופט כי נפלו פגמים באישור המסירה, ובנוסף העירייה לא הציגה את דרישת התשלום שלטענתה נשלחה לעותרים. עם זאת, במקרים רבים קבעה הפסיקה כי אי מסירת ההודעה אינה משחררת מהחבות לשלם את ההיטל.
בפסק הדין הודגש כי במקרה זה לא מדובר בהפרה מהותית, ובכל מקרה סלילת הכביש נעשתה בידיעתם המלאה של העותרים ואף לדרישתם, ומדובר בכביש שצמוד ממש לביתם והם עושים בו שימוש. לפיכך, בדרישתם שלא לשלם את ההיטל ולהטיל את העלות על כתפי אחרים יש "יסוד חזק ודומיננטי מאוד של עשיית עושר ולא במשפט".
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • ב"כ העותרים: עו"ד ד"ר חיים שטנגר ועו"ד אורי פנטילט • ב"כ העירייה: עו"ד מיה זיסמן שנצר • ynet הוא שותף באתר פסקדין