הגדלת שיעור בני המקום שיוכלו להשתתף במכרזי "בנה ביתך" והקצאה רחבה יותר של דירות בבנייני מגורים עבור תושבים מקומיים – אלה חלק מההחלטות שגיבשה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והוגשה למשרד הבינוי והשיכון, כחלק מתוכנית רב שנתית לחיזוק יישובי קווי העימות במרחב הכפרי והעירוני בדרום הארץ ובצפונה, בעקבות מלחמת חרבות ברזל. כך נודע ל-ynet ו"ממון".
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו, האזינו לפודקאסט הכלכלי היומי "כסף חדש", וסמנו "כלכלה" בהתראות אפליקציית ynet
כחלק מההיערכות להתמודדות עם השלכות המלחמה, מנסים ברמ"י ובמשרד השיכון לאפשר, באמצעות החלטות אלה, להכין את יישובי קו העימות ואזורי עדיפות לאומית ליום שאחרי, ולחזק אותם בהיבטי התיישבות ותעסוקה. זאת במטרה לדאוג לתושבים המקומיים ולמשוך אוכלוסייה חדשה לאזורים אלה. ההחלטות מובאות כהוראת שעה לשלוש שנים עד סוף 2026, ונדרשות את אישור מועצת מקרקעי ישראל שצפויה להתכנס בקרוב.
2 צפייה בגלריה
קיבוץ בארי
קיבוץ בארי
ההריסות בקיבוץ בארי
(צילום: גדי קבלו)
בין היתר, הוחלט להגדיל את שיעור בני המקום ביישובים עירוניים וכפריים בקו העימות בצפון ובדרום, שיוכלו להירשם להגרלות ולמכרזי שיווק קרקעות למגורים לצורך בנייה עצמית של בתים פרטיים – מ-50% כיום ל-60%. הכוונה היא שאם כיום לבני מקום קיימת עדיפות על פני תושבים מחוץ ליישוב בעת הרשמה להגרלה או מכרז כדי לזכות בקרקע ולבנות עליה בית מגורים, הרי שכעת הסיכוי שלהם לזכות במכרז יגדל עוד יותר.
כמו כן, הוחלט להגדיל את מכסת הדירות שימכרו לתושבים מקומיים באזורי עדיפות לאומית בבנייה רוויה. כיום ההקצאה לתושבים מקומיים בקרקעות המיועדות לבניית בנייני מגורים ביישובים אלה עומדת על שיעור של כ-20%. במסגרת התוכנית החדשה, תגדל ההקצאה ל-50% במכרזי שוק חופשי (כלומר לא במכרזי תוכניות דירה בהנחה, שם בכל מקרה יש הקצאה לבני מקום). המשמעות היא שככל שקבלן יזכה במכרז בנייה רוויה באזורי עדיפות לאומית, הרשות המקומית שבשטחה הוא יבנה את הפרויקט תוודא כי כ-50% מהדירות ימכרו לבני המקום.
החלטה נוספת מתייחסת לאיוש נחלות פנויות במושבים ובקיבוצים בקו העימות. כיום הוראת השעה לאיוש נחלות פנויות אינה בתוקף, ובמסגרת התוכנית הוחלט להאריך אותה. מדובר על עשרות נחלות שנותרו פנויות שבהן ניתן לעגן זכויות למגורים. כמו כן, הנחלות יוקצו בפטור מלא מתשלום באזור קו עימות, לעומת המצב כיום שבו נדרש תשלום של 3.75% מערך הקרקע עבור נחלה חדשה.
עוד כוללת התוכנית סעיף הקובע כי יישובי קו העימות יוכלו לקבל זכויות בקרקע לבנייה של עד 50 דירות להשכרה למועמדים לקבלה לקיבוצים, למושבים וליישובים, במקום 12 יחידות דיור להשכרה כיום. בנוסף, אושר לאפשר הסבת מבנים קיימים למימוש למטרה זו, בכפוף לקבלת אישור ממוסדות התכנון.
התוכנית אף קובעת כי ניתן יהיה להקים מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים (זרים וישראלים), ולהסב מבנים קיימים לטובת שיכון עובדים בחקלאות, בכפוף לאישור מוסדות התכנון. בנוסף קרקעות המשמשות לתעסוקה לא חקלאית יוכלו ליהנות מפטור על תשלום דמי החכירה למדינה. כמו כן, תוגדל מכסת הקרקע למטרת תעסוקה ביישובים חקלאיים מ-120 דונם ל-150 דונם (למשל לצורך הקמת מפעלים); תוגדל מכסת הקרקע המוקצית למיזמי אנרגיה מתחדשת סולארית מ-250 דונם ל-400 דונם; וכן אושרה אפשרות להקצות קרקע למיזמים משותפים למטרת מתקנים אגרו-וולטאים בין יישובים הסמוכים זה לזה בהיקף של עד 1,500 דונם.
החלטה נוספת קובעת כי רשויות מקומיות בקו עימות יהיו זכאיות לקבל חלף היטל השבחה מרמ"י, גם כאשר אין תקבול למדינה עבור הקרקע. הרשויות מקבלות חלף היטל השבחה בגובה 12% מהכנסות רמ"י משיווק קרקעות מדינה. כאמור, במסגרת התוכנית הוחלט כי גם רשויות שבשטחן ערך הקרקע הוא אפס ואין תשלום עבור הקרקע, יקבלו את חלקן מהמדינה.
2 צפייה בגלריה
יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד השיכון יצחק גולדקנופף, שר השיכון ינקי קוינט מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל
יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד השיכון יצחק גולדקנופף, שר השיכון ינקי קוינט מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל
משמאל: מנכ"ל רמ"י יעקב קוינט, שר השיכון יצחק גולדקנופף ומנכ"ל המשרד, יהודה מורגנשטרן
(צילום: אלעד זגמן, ענבה, לע"מ)

"אתגר ציוני"

מנכ"ל רמ"י, יעקב קוינט, מסר: "רמ"י רואה בעת הזו בשיקום ובחיזוק יישובי ותושבי הדרום והצפון, ובכללם רמת הגולן, אתגר ממלכתי, ערכי וציוני מן המעלה הראשונה אותו יש לבצע ביסודיות, בנחישות עם מלוא המרץ והמשאבים הנדרשים. מטרת ההחלטות לחזק את יישובי קו העימות מיד עם סיום הלחימה בהיבטי התיישבות ותעסוקה, לדאוג לתושבים המקומיים ולעודד אוכלוסייה חדשה להעביר את מרכז חייהם לאזורים אלו".
שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף, הוסיף: "הנהלת רמ"י הציגה בפני תוכנית סיוע לתושבי קו העימות בדרום ובצפון, לרבות רמת הגולן, שמטרתה לחזק את היישובים לאחר תקופת המלחמה. התוכנית מיטיבה עם תושבי קו העימות במגזר העירוני והכפרי. בכוונתי להביא הצעות אלו לאישור מועצת מקרקעי ישראל שאני עומד בראשה, ואני מאמין שהן יקדמו את יישובי קו העימות ביום שאחרי המלחמה, הן בהתיישבות והן בתעסוקה, יחזקו את המתיישבים הקיימים ויעודדו כניסת אוכלוסייה חדשה שתחזק את הישובים ותתרום לחוסן הלאומי ולשיקומם".
יהודה מורגנשטרן, מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, ציין: "בשלושת השבועות האחרונים אנחנו פועלים בשישה צוותים שפועלים לקידום תוכניות לשיקום עירוני ושיקום חבל התקומה. כמו כן אנו מקדמים שימוש בתקציבי פיתוח, מתן תמריצים והאצת נדל"ן במטרה לשמור על רציפות תפקודית בענף הנדל״ן המהווה קטר למשק הישראלי. במקביל, אנו מקייימים עבודה שוטפת עם מינהלת תקומה במטרה לתת מענה איכותי, מהיר ויעיל עבור תושבי חבל התקומה, ופועלים עם כלל השותפים לגבי ההצעות לחיזוק הישובים בקווי העימות".
עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים, אמר ל-ynet: "אנחנו מברכים על החלטות הנהלת רמ"י לחיזוק קו העימות. אלו החלטות שאנו מנסים לקדם שנים רבות וטוב מאוחר מאשר אף פעם. זו העת להקל את האפשרות לקלוט משפחות חדשות לאזורים הללו ולייצר אופק קהילתי. הפחתת התשלומים תקל על המשפחות הנקלטות וחברי המושבים לבנות את ביתם ולקבוע את עתידם בקו העימות, להקים עסקים קטנים ולייצר עוגנים כלכליים לאגודות המושבים. ההחלטות הן חלק מההכנות לשיקום וחיזוק קווי עימות וההבנה של רמ"י שבמקומות הללו צריך ונכון לתמרץ ולהקל ככל שניתן כדי לבנות וליישב מהר ובהיקפים גדולים. נושא הבינוי הוא רק חלק אחד מתוך סל תמיכות שצריכות להגיע מכל זרוע ממשלתית רלוונטית על מנת ליצור מעטפת מושלמת וראויה לאזורים הללו, כאשר בראש ובראשונה יש להחזיר את הביטחון האישי בחיסול האיום מעזה".