התקדמות בשתי תוכניות בניה משמעותיות בעיר עפולה: הוועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון, בראשות ערן ניצן, הפקידה בפועל את תוכנית המתאר כוללנית לעיר עפולה. התוכנית שביוזמת האגף לתכנון מרחבי במינהל התכנון ועיריית עפולה, כוללת תוספת של 63 אלף יחידות דיור שייתנו מענה להיקף אוכלוסייה של 200 אלף תושבים - ותהפוך את עפולה לעיר מרכזית גדולה במחוז הצפון. במקביל, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה למתן תוקף תוכנית להקמת רובע מגורים חדש בחלק הצפון-מזרחי של העיר, ממערב לרובע יזרעאל החדש.
במינהל התכנון התייחסו לתוכנית המתאר של עפולה: "תוכנית המתאר החדשה מבססת את פיתוחה של עפולה כאחת מארבעה מרכזים עירוניים ראשיים במחוז צפון על פי התוכנית האסטרטגית לדיור. ייחודה של התוכנית בכך שהיא מושתתת כולה על שטח הפיתוח העירוני המאושר מתוקף תוכניות קודמות, מבלי להרחיבו על חשבון השטחים החקלאיים והפתוחים, כשבבסיסה העיקרון של פיתוח וחיזוק המאפיינים העירוניים של עפולה בתחומה הקיים, כתנאי לצמיחתה ולשגשוגה. יתרונותיה היחסיים של עפולה יוצרים את התשתית למימושם של יעדי התוכנית, בהם מיקומה בליבו של עמק יזרעאל, בצומת דרכים ומסילות המקשרות את צפון הארץ עם מרכזה".
1 צפייה בגלריה
 תוכנית מתאר עפולה הדמייה של מרכז העיר
 תוכנית מתאר עפולה הדמייה של מרכז העיר
תוכנית מתאר עפולה הדמייה של מרכז העיר
(הדמייה: מנעד אדריכלים)
עוד נמסר ממינהל התכנון כי התוכנית מזהה ומעצימה שלושה מוקדים עירוניים: "לב העיר הוותיקה כמרכז עירוני חי ותוסס המיועד להתחדשות ושימור; מרכז עירוני ראשי חדש, אינטנסיבי ומעורב שימושים לאורך מסילת רכבת העמק המשוקעת ופארק עירוני אורכי מעליה; פיתוח המוקד הצפוני המשלב את מתחם בית חולים העמק, אזור התעסוקה המתחדש ("תדיראן") אזור מבני הציבור העירוניים וכפר הילדים המיועד לשימור והתחדשות. מוקדים אלו המחוברים על ידי ארבע שדרות עירוניות ראשיות המתוכננות כמוטות תחבורה ציבורית ומיועדות להגדלת הבינוי לאורכן, עירוב שימושים ופיתוח חזיתות שוקקות של מסחר ומבני ציבור. לאורך השדרות העירוניות, יתאפשר פיתוחן של מערכות תחבורה עתירות נוסעים (מתע"ן) שיקשרו בין חלקי העיר ובינם לבין מערכת הדרכים והמסילות הבין עירונית המתוכננת לקשר בין עפולה לשאר חלקי הארץ".

רובע מגורים חדש בעיר

כאמור, מלבד תוכנית המתאר שמתקדמת, אישרה הוועדה המקומית למתן תוקף תוכנית נוספת. מדובר בתוכנית שביוזמת הוועדה המקומית עפולה, על שטח של כ-1,550 דונם, היוצרת חיבור עירוני רציף בין עפולה הוותיקה מדרום לבין גבעת המורה ועפולה עילית מצפון. התוכנית כוללת כ-9,000 יחידות דיור שיוקמו במבני מגורים 6-18 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור כ-1,700 יוקצו דירות קטנות של עד 80 מ"ר וכן כ-500 דירות להשכרה. התוכנית מהווה למעשה רובע מגורים חדש בחלק הצפון-מזרחי של עפולה, ממערב לרובע יזרעאל. על פי התוכנית החדשה מבנים מעורבים למגורים, תעסוקה ומסחר של עד 18 קומות ייבנו על שדרות רבין ולאורך כביש 71 המקביל לתוואי מסילת רכבת העמק. בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת כ-230 דונם של שטחים פתוחים וכ-67 דונם המשך פארק רובעי גדול מהווה השלמה לפארק רובע יזרעאל, כ-200 דונם של מבני ציבור, כ-21 דונם עבור שטחי ספורט ונופש, שטחי מסחר ותעסוקה.
מתכננת מחוז צפון במינהל התכנון, דקלה עדי פרץ מסרה: "הוועדה המחוזית רואה כיעד מרכזי את תכנונה של עפולה כעיר המצטיינת במרחב עירוני איכותי ומגוון, מובילה תהליכי התחדשות וציפוף, מושתתת על מערכות תחבורה ציבורית משולבות, בירת העמק השומרת ומפתחת את איכויות הסביבה והנוף. הוועדה המחוזית תמשיך במאמץ לקידום התכניות הגדולות הנוספות המממשות את עקרונותיה ויעדיה של התכנית הכוללנית".
ערן ניצן  יו"ר ועדה מחוזית תל אביב וצפון ערן ניצן יו"ר ועדה מחוזית תל אביב וצפון צילום : פיני חמו


יו"ר הוועדה המחוזית צפון, ערן ניצן אמר:" תוכנית המתאר הכוללנית לעפולה מגלמת ומיישמת את החזון לפיתוחן של ערי הצפון כמרכזים עירוניים שוקקים, המספקים איכות חיים, פרנסה ותרבות לתושביהן, ושומרות סביבן על הנוף הטבעי והחקלאי שכה מייחד את מחוז הצפון. כיום, כעבור 100 שנים, מתחזקת ביתר שאת חשיבותם של העקרונות שעמדו בבסיסה של התכנית המקורית: חיזוק מוקד עירוני, תעסוקתי, מסחרי ותרבותי המושתת על צומת הדרכים והמסילות ומהווה מרכז שוקק ליישובי העמק ולכל מחוז צפון. הוועדה המחוזית יחד עם הנהגת העיר ותושביה תמשיך ביתר שאת במאמצים לתכנונה של עפולה בהתאם לעקרונות אלה, באמצעות התכניות המפורטות שחלקן כבר נמצאות על שולחנה".