1 צפייה בגלריה
גירושים גירושין פרידה ריב אילוס אילוסטרציה
גירושים גירושין פרידה ריב אילוס אילוסטרציה
אילוסטרציה
(shutterstock)
כאשר בני זוג מתגרשים ויש בבעלותם דירת מגורים הרשומה על שם שניהם, פירוק השיתוף פשוט: מוכרים את הדירה, פורעים את המשכנתא אם יש כזאת, ומתחלקים בכספי התמורה בחלקים שווים. העניינים מסתבכים כאשר בני הזוג מתגוררים בנחלה או משק חקלאי בבעלות שניהם, ויכולים להסתבך עוד יותר כאשר בנחלה מתגוררים הוריו הקשישים של אחד הצדדים או שמתנהלים בה עסקי הצדדים או עסק של אחד מהם בעצמו או ביחד עם אחרים.
הליך פירוק השיתוף בנחלות ומשקים שונה מפירוק שיתוף בדירה, שכן אלה מערבים בתוכם נושאים שונים ומגוונים שאינם באים לידי ביטוי במקרים שגרתיים של פירוק שיתוף בין בני זוג שאצלם דירת המגורים היא הנכס המשותף היחיד. כך, לדוגמא, החלטות של המושב או רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) ביחס לחלקה, זכויות של "בן ממשיך" אם קיימות, עסק שמצוי על הנחלה, מיסוי מיוחד לנחלה, שטחים מתוך הנחלה שמושכרים לצד ג' (בשיתוף עם בעלי הנחלה) או הורים שמתגוררים בנחלה. ואלה הם רק חלק מהנושאים העולים בדיון בבית המשפט בנוגע לפירוק השיתוף בנחלה או משק.
כאשר אף צד אינו מעוניין או אינו מסוגל לרכוש את חלקו של הצד האחר, הנחלה או המשק יוצעו למכירה לצד ג' לאחר קבלת הערכת שמאי. התמורה, לאחר תשלום כלל המיסים והתשלומים השונים, תתחלק בין הצדדים בחלקים שווים ביניהם. המיסוי במכירת נחלות מורכב וגבוה במיוחד ויכול להגיע עד 50% משווי הנחלה.
מסיבה זו, ועל מנת לייצר אצל המוכר ודאות באשר לסכום הסופי שיתקבל אצלו, מוכרים רבים של נחלות ומשקים דורשים לקבל מהקונה מחיר נטו, תוך דרישה מהקונה לשאת במלוא המיסוי אשר יחול בשל המכירה. לא פעם עסקאות מכירה שכאלה אינן יוצאות אל הפועל נוכח דרישה זו אשר משנה את כללי המשחק בכל הקשור לנטל תשלום המיסים.
פירוק השיתוף בנחלה או במשק מורכב יותר כאשר אחד הצדדים מעוניין להישאר לגור בנחלה ולרכוש את חלקו של בן או בת הזוג, בין מהטעם שהוא מנהל את עסקו בנחלה ובין אם הוריו מתגוררים באחד הבתים בנחלה.
במקרה כזה מתעורר לא פעם ויכוח בין בני הזוג, האם מכירת/העברת הזכויות לבן הזוג אגב גירושין תתבצע לפי ערכי נטו או ברוטו, שכן העברה שכזו איננה עסקה על פי חוק, אינה מחייבת דיווח לרשויות המס ואין בגינה חבות במיסים מאחר ולא מדובר במכירה לצד ג'.
במקרה שהובא בפני בית המשפט למשפחה בבאר שבע, פסק בית המשפט שמאחר שהבעל רוצה להישאר בנחלה ולעבוד בה ומאחר שברור שאין לו כוונה למכור אותה בשנים הקרובות או בכלל, הוא יוכל לרכוש את חלקה של האישה רק לפי ערכי ברוטו ולא לפי ערכי נטו. בית המשפט לא חייב את האישה במס הרעיוני שהיה מוטל לו נמכרה הנחלה לצד ג', כפי שדרש האיש.
מאחר שבנושא זה אין הלכה ברורה ומחייבת של בית המשפט העליון, כל שופט יכול לתת את הפרשנות שלו והתוצאה יכולה להשתנות משופט לשופט, עד שתיקבע הלכה ברורה.
פתרון אפשרי נוסף בסוגיית ברוטו/נטו במכירת נחלה בין בני זוג היא דחיית תשלום המס וחיוב בן הזוג שלא נשאר בנחלה לשאת במחצית המיסים והתשלומים בעתיד, כאשר הנחלה תימכר לצד ג', אם תימכר.

ומה עם העסק?

קושי מסוג אחר מתייחס לעסקים בנחלה אשר מנוהלים על ידי שני הצדדים יחד או רק על ידי אחד מהם. מה גורל אותם עסקים? מי ימשיך לנהל אותם במצב של פירוק שיתוף? ומה עושים אם שני הצדדים רוצים להישאר בנחלה ואף אחד מהם אינו מעוניין לפרק את השיתוף בה?
פתרון אפשרי אחד הוא פיצול הנחלה באופן שאחד מבני הזוג יקבל לבעלותו שטח מסוים שיפוצל ויופרד מכלל הנחלה ויירשם בלעדית על שמו, באופן שיאפשר לו בעתיד למכור את הבית המפוצל לצד ג'. במצבים אלה יכולה להיות דרישה מאת בן הזוג האחר לתת לו זכות קדימה במכירת הבית המפוצל לצד ג' מתוך רצון לשמור על הנחלה כנחלה משפחתית ולא להכניס לתוכה צדדי ג' זרים. את זאת ניתן להסדיר במסגרת הוראות הסכם הגירושין, תוך קביעת מנגנון ברור ומוסדר למקרה שבו יתעורר רצון או צורך של בעל הנכס המפוצל למכרו החוצה לצד ג'.
עו"ד אורלי מנע-שניעו"ד אורלי מנע-שניאלה פאוסט
פתרון נוסף הוא מתן זכות מגורים בתמורה או שלא בתמורה לאחד הצדדים בבית בנחלה כנגד תשלומי איזון בגין חלקו או כנגד נכסים אחרים של בני הזוג, ככל ויש להם כאלה.
כאשר עסקו של אחד מבני הזוג או של שניהם הוקם על שטחי הנחלה, מכירה של הנחלה לצד ג' יכולה לגרום לנזק כלכלי משמעותי אשר גם אותו יש לקחת בחשבון בשקלול כלל השיקולים לעת גירושין.
במקרה כזה ניתן גם לדחות את מכירת הנחלה למועד מאוחר יותר, ועד לאותו מועד ישלם בן הזוג שלו שייך העסק דמי שימוש בנחלה לבן הזוג השני. אם מדובר בעסק משותף ניתן להתחלק בהכנסות במסגרת איזון המשאבים. המשך ניהול עסק בנחלה צריך גם הוא להיות מוסדר במסגרת הסכם הגירושין, לרבות לעניין התנועה בתוך הנחלה, ההתנהלות וחלוקת הרווחים.
מאחר ונחלה או משק חקלאי הם נכס מורכב, הן משפטית והן רגשית, כאשר מפרקים את השיתוף בהם רצוי לבצע זאת במחשבה ובחכמה, להתייעץ עם מומחים לנחלות ולהזמין שמאות שמתייחסת גם לנושא המיסוי.
• הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדיןעו"ד ומגשרת אורלי מנע-שני עוסקת בדיני משפחה • ynet הוא שותף באתר פסקדין