התקדמות נוספת בתוכנית של היזם אראל מרגלית להקמת פרויקט למגורים ותעסוקה סמוך למתחם התחנה הישנה בירושלים. עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה לאחרונה את התוכנית לאחר דיון בהתנגדויות, והמליצה לוועדה המחוזית לאשר אותה.
למרות שהאישור הסופי לפרויקט חייב להתקבל מהועדה המחוזית, לרוב, הועדות קשובות לצרכים ולרצונות של הרשות המקומית וממעטות להחליט בניגוד לעמדתן.
2 צפייה בגלריה
זירת הפיגוע הבוקר
זירת הפיגוע הבוקר
מתחם התחנה בירושלים
(צילום: שלו שלום)
התוכנית ממוקמת בגבול השכונות בקעה מדרום, המושבה הגרמנית ממערב, גבעת התנ"ך מצפון, ואבו תור – גבעת חנניה ממזרח. כמו כן התוכנית סמוכה למתחם התחנה התיירותי ולמתחם ממנו צפוי לצאת רכבל לעיר העתיקה. שטח התוכנית משתרע על פני 20.3 דונם וקיימים בו שני מבני תעשייה שיהרסו. התוכנית כוללת 240 יחידות דיור וחדרי מלון – במבנים בגובה של עד 10 קומות, לצד כ-4,000 מ"ר של שטחי מסחר וכ-10,000 מ"ר של שטחי משרדים.
2 צפייה בגלריה
אראל מרגלית
אראל מרגלית
אראל מרגלית
(צילום: שחר עזרן)
בנוסף, בשטח התוכנית מתוכנן שטח ציבורי עבור בית ספר. המתנגדים לתוכנית טענו בעיקר נגד גובה הבינוי, חוסר התאמה לשכונות ההיסטוריות הסמוכות, נגישות ומעברים, וביקשו לתקן את התוכנית בהתאם לטענותיהם. הוועדה דנה בהתנגדויות והחליטה כי התוכנית תואמת את מדיניות תוכנית האב לתחנה הישנה, והחליטה לקבל חלק מההתנגדויות ולהמליץ לוועדה המחוזית לתת תוקף לתוכנית.
תוכנית זו היא אחת משלוש תוכניות הכלולות בתכנית האב שקידמה העירייה למתחם התחנה מתוך מטרה לשנות את ייעודי הקרקע הקיימים מתעשיה, ולהקים מתחם עירוני פעיל עם עירוב שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ומלונאות.
התוכנית הגדולה מבין השלוש היא של רשות מקרקעי ישראל ולצידה תוכנית של חברת רכבת במושבה שבה שותפים רמי לוי, אבי מורדוך וחברת פז. גם תוכניות אלה מקודמות במקביל.
משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, אמר לאחר אישור התוכנית במקומית, כי "הביקוש לדיור בירושלים מאתגר את העירייה ומחייב אותם לחשוב באופן יצירתי".