הקרב על איתי לוי - שלב הבוררות: המאבק בין אייל גולן ומנהלו לשעבר בני פרץ על ניהולו של לוי, שנחשף לראשונה ב-ynet, הוביל לבקשת צו מניעה מצד פרץ שנדחתה היום (א') על ידי הבורר, השופט בדימוס הפרופסור יורם דנציגר.
1 צפייה בגלריה
אייל גולן, בני פרץ ואיתי לוי
אייל גולן, בני פרץ ואיתי לוי
אייל גולן, בני פרץ ואיתי לוי
(צילומים: ענת מוסברג, שאול גולן ואלי סגל)
פרץ, ששימש בעבר כמנהלם של גולן ושל לוי, התנגד באופן נחרץ ל"הסכם השחרור" של השניים, שלפיו לוי שילם לגולן כ-6 מיליון שקל ב-50 צ'קים עבור שליטה בזכויות הניהול שלו ובחומרים המוזיקליים המקוריים. על כן הגיש בקשה לצו מניעה לבורר בינו לבין גולן.
דנציגר, שכאמור דחה את הבקשה של פרץ לצו מניעה, קבע כי נכון לעכשיו, הכספים שהעביר לוי לגולן יישארו בידיו של גולן ולא יועברו למגשר כפי שביקש פרץ. בנוסף, פסק כי על פרץ לשלם הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים.
בהחלטתו שנמסרה לשני הצדדים הוסיף דנציגר כי ההסכם שנחתם בין אייל גולן לאיתי לוי מהווה ניסיון לפגוע בזכויותיו של בני פרץ. בהחלטה נכתב כי "המשיבים בחרו להתקשר בהסכם הפשרה עם איתי לוי, תוך שהם נוטלים על עצמם סיכון שייקבע בהמשך ההליך".
מטעמו של בני פרץ נמסר בתגובה: "מדובר בהחלטת ביניים אשר חייבה את אייל גולן למסור - בניגוד לעמדתם הראשונית של באי כוחו - את ההסכם לעיון הבורר. זו החלטת ביניים נוספת שניתנה בין הצדדים לאחר ששתי בקשות קודמות שהגיש גולן נדחו, לרבות בקשתו האחרונה למנוע מבני פרץ לייצג את איתי לוי. אז גם חויב אייל גולן לשלם לבני פרץ 5000 ש"ח - סכום שעד לעת הנוכחית הוא לא שילם.
"ההסכם הנוכחי שחתם אייל גולן עם איתי לוי הוא הסכם שנולד בחטא, ושבגינו עוד צפויים אייל גולן וליאם הפקות לשלם לבני פרץ מיליוני שקלים בגין ניסיון ליטול כספים השייכים למר פרץ. כפי שפסק הבורר, מדובר ב'סיכון משפטי' שנטל על עצמו אייל גולן - סיכון שהוא תולדה של המצוקה כספית הקשה שבה מצויים אייל גולן וליאם הפקות מאז נפרד מבני פרץ. בעקבות ביטול ההסכם באופן חד צדדי - כבר נתבעו אייל גולן וליאם הפקות לשלם לבני פרץ 52 מיליון ש"ח, ובגין ההסכם הפסול שעשו כעת - הם ייתבעו לשלם מיליוני שקלים נוספים כבר בימים הקרובים".
מליאם הפקות נמסר בתגובה: "אנו לא מנהלים מהלכים משפטים בתקשורת. החלטת הבורר מדברת בעד עצמה".