5 צפייה בגלריה
אנרגיה סולארית בים
אנרגיה סולארית בים
אנרגיה סולארית
(צילום: shuttersotck)
המשרד להגנת הסביבה ונציגי ארגון OECD קיימו היום (ד') אירוע מקוון, שבו הוצגו לראשונה המלצות ה-OECD עבור ישראל למעבר לכלכלה דלת פחמן.
ה-OECD הציג לממשלת ישראל צעדים להפחתת פליטות גזי החממה ולחיזוק הכלכלה, כשבמוקד נמצאים מגזרי האנרגיה, התחבורה, הערים והמבנים. הדו"ח מחבר בין מימוש המחויבויות הבין-לאומיות של ישראל כחלק מהמגמה העולמית למעבר לכלכלה עולמית יעילה ודלת פחמן, לבין ההזדמנויות הנובעות מכך לצמיחה ירוקה ולשיפור איכות החיים בישראל.
5 צפייה בגלריה
דו"ח ה-OECD
דו"ח ה-OECD
(איור: המשרד להגנת הסביבה)
הדו"ח של הארגון מדגיש וממליץ על שתי פעולות מרכזיות: עיגון החזון והיעדים הלאומיים בחקיקה, ותמחור הנזק לאיכות החיים בישראל מפליטת גזי החממה. לפי המשרד להגנת הסביבה, בימים אלו מגובשת תוכנית פעולה ארוכת טווח לצמצום פליטות גזי חממה, שבמסגרתה ייבחנו המלצות המדיניות המופיעות בדו"ח.
5 צפייה בגלריה
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל
האירוע המקוון התקיים במעמד השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, סגן מזכ"ל ה-OECD, מסמיצ'י קונו, ובהשתתפות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד יהלומי; מנכ"לית מנהל התכנון, דלית זילבר והנהלת המשרד.
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, ציינה כי "ההמלצות של ה-OECD מתיישבות היטב עם עקרונות תוכנית הגרין-דיל הישראלי שהצגנו, שמעמידה את איכות החיים של הציבור בראש סדר העדיפויות. דוח ה-OECD נותן לנו כיוונים מצוינים בהקשר זה".

המלצות הדו"ח בתחום האנרגיה:

∙ הגברת גמישות אספקת החשמל ויצירת התאמה בין סוגי היצע האנרגיה והביקוש לאורך היום.
∙ תמחור הנזק של השימוש בדלקים מזהמים בהתאם לשיעור פגיעתם בבריאות ובסביבה.
∙ השקעה באנרגיה סולארית על פני גז טבעי תביא לחיסכון כספי לצד יצירת מקומות עבודה, בייחוד בפריפריה.
∙ עידוד הפקת חשמל סולארי על-ידי רשויות מקומיות, יזמים וצרכנים פרטיים. הסרת חסמים לייצור נרחב ושיפור הולכת החשמל.
∙ סיוע למשקי בית מעוטי יכולת בקידום התייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל.
5 צפייה בגלריה
עומס תנועה
עומס תנועה
עומס תנועה
(צילום: ניצן דרור)

המלצות הדו"ח בתחום התחבורה:

∙ התמקדות בנגישות להזדמנויות כמדד מרכזי בתהליכי תכנון ובנייה.
∙ הגברת האוטונומיה של הרשויות המקומיות והקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות.
∙ מתן עדיפות לאמצעי תחבורה לא מזהמים – למשל, באמצעות הגדרת נתיבי תחבורה ציבורית ושינוי ייעוד חניות.
∙ תמחור הנזק של השימוש בדלקים מזהמים בהתאם לשיעור פגיעתם בבריאות ובסביבה.
5 צפייה בגלריה
עובדי בניין
עובדי בניין
עובדי בניין
(צילום: שאול גולן)

המלצות הדו"ח בתחום הערים והמבנים:

∙ שיפור הקומפקטיות של הערים לטובת התמודדות עם הגידול הצפוי באוכלוסייה.
∙ חיוב בנייה ירוקה בת-קיימה במסגרת התוכנית האסטרטגית לדיור.
∙ האצת הקמה של שכונות ירוקות והפיכת שכונות קיימות לידידותיות לסביבה.
∙ האצת שדרוג מבנים קיימים באמצעות מנגנוני מימון חדשניים שיכולים לסייע ביצירת דיור בר-השגה.
∙ הגברת האוטונומיה של הרשויות המקומיות והעברת סמכויות תכנון.