עונת רביית הדגים תחל בעוד כחודשיים, וכמדי שנה, משרד החקלאות פרסם את התקופה שבה חל איסור לדוג כדי לאפשר לדגים להתרבות. השנה, הוחלט כי לא יתאפשר לדוג בים התיכון בין 1 במאי ועד 30 ביוני. החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה הביעו התנגדות להחלטה, והגישו השגות. הם טוענים כי בעקבות ההחלטה הזאת, עלולים להיפגע מספר לא קטן של מינים בים, כולל מינים מוגנים.
5 צפייה בגלריה
סירה פורסת רשת הקפה
סירה פורסת רשת הקפה
סירה פורסת רשת הקפה
(צילום: עידו מאירוביץ)
בהשגה שנכתבה על ידי אלון רוטשילד, אקולוג החברה להגנת הטבע, נכתב: "לעמדתנו, ההסדר המוצע אינו מקיים את התכלית המרכזית של שמירה על משאב הדגה, והוא מאפשר דיג מאסיבי ולא סלקטיבי בתקופה רגישה ובאזורים רגישים, בצורה שתביא לפגיעה בתהליכי הרבייה ובערכי טבע מוגנים. עוד מהווה ההסדר המוצע התעלמות משינוי האקלים בים והצורך להאריך את משך ההשבתה כדי לאפשר הגנה נאותה למינים שהקדימו את רבייתם".
יש לציין כי גם בשנים הקודמות עונת הרבייה שקבע פקיד הדיג הייתה קצרה, והכילה היתרי דיג נרחבים, שזכו לביקורת מצד החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.
5 צפייה בגלריה
מוסר מלכותי
מוסר מלכותי
מוסר מלכותי. שיא עונת הרבייה שלו היא באפריל, חודש שנכון לכרגע לא נכלל באיסור הדיג
(צילום: אנדרי אהרונוב)
5 צפייה בגלריה
דקר הסלעים
דקר הסלעים
דקר הסלעים (לוקוס). מין בסכנת הכחדה בים התיכון
(צילום: שחר מלמוד)
"נוכח חוסר הסלקטיביות של כל שיטות הדיג (למעט דיג ברובה), והעובדה שערכי טבע מוגנים כמו צבי ים, בטאים, והדקר האלכסנדרוני מצויים ברבייה בחודשי האביב, יש להשבית את הדיג בצורה מלאה (ללא היתרי דיג, בוודאי לא היתרים לשיטות דיג לא סלקטיביות) בחודשי האביב, אפריל – יוני, למשך 90 יום מלאים, משום שהתרת הדיג בחודשים אלה תביא לפגיעה ודאית בערכי טבע מוגנים המצויים ברבייה. למרות שיש לו סמכות להפסקת הדיג עד 90 יום, משרד החקלאות קבע ל-60 יום בלבד", כתב רוטשילד למשרד החקלאות.
5 צפייה בגלריה
סלפית צהובת פס לכודה ברשת
סלפית צהובת פס לכודה ברשת
סלפית צהובת פס לכודה ברשת בים התיכון
(צילום: אנדרי אהרונוב)
5 צפייה בגלריה
אברתן
אברתן
אברתן בים התיכון
(צילום: שבי רוטמן)
כמו כן, בהשגה שהגיש המשרד להגנת הסביבה, ד"ר דרור צוראל מהיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית כתב: "אני סבור שתקופת הרבייה שנקבעה ל 60 יום קצרה מדי, וכי התרת סוגים שונים של דייג במשך התקופה למעשה מעקרת את המאמץ לאישוש חברת הדגים. אני חוזר וממליץ לך להצטרף למימון ותכנון ניטור חברת הדגה במסגרת הניטור הלאומי על מנת לבסס את מדיניות ניהול הדייג של משרדך על מידע מדעי ייעודי, שייתן לך מדדים להצלחה וגיבוי ציבורי למהלכים מסוג זה".
ממשרד החקלאות נמסר בתגובה: "המשרד פרסם בשלב זה טיוטה להערות הציבור. עשרות תגובות כבר התקבלו. ההערות יבחנו לאחר המועד האחרון להגשת הערות, ולאחר מכן תפורסם ההחלטה המנומקת של פקיד הדיג הראשי".