הייעוץ הסביבתי בוועדות התכנון יישאר בסמכותו המקצועית הבלעדית של המשרד להגנת הסביבה. כך הודיע המשרד בצהריים (יום ג'). לפי הסיכום עם משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה יפעיל את היועצים הסביבתיים ויתחייב לקיצור ועמידה בלוחות זמנים. בנוסף המשרד יקבל תקנים ותקציב לשם ייעול התהליך. בתקופה הקרובה שני המשרדים יעבדו על תיקון נוסח החוק, שהוחלט כי יהיה בהסכמה עם המשרד להגנת הסביבה.
במשרד להגנת הסביבה אמרו כי משמעות הסיכום היא כי לא תצא אל הפועל הכוונה המקורית, שבאה לידי ביטוי בהחלטת הממשלה שהתקבלה במסגרת דיוני התקציב וחוק ההסדרים, שלפיה רק יועצים חיצוניים, הכפופים למנהל התכנון במשרד הפנים, יהיו היועצים הסביבתיים בוועדות התכנון.
1 צפייה בגלריה
 ועדת הבריאות
 ועדת הבריאות
השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן
(צילום: יואב דודקביץ')
עוד אמרו במשרד להגנת הסביבה כי לפי הסיכום בין שני המשרדים, בכל הקשור למיזמי תשתית, המשרד להגנת הסביבה יפעיל את היועצים הסביבתיים ויעמוד בלוחות הזמנים לעניין תסקירי השפעה על הסביבה לפי תקנות התסקירים הקיימות. לגבי מיזמי תשתית חיוניים, המשרד יעמוד בלוחות הזמנים לעניין תסקירי השפעה על הסביבה בהתאם ללוחות הזמנים הקצרים של הוועדה לתשתית לאומיות הקבועים בחוק התכנון והבנייה.
כמו כן סוכם כי יוקצו למשרד להגנת הסביבה משאבים תוספתיים: כוח אדם לטובת ניהול היועצים החיצוניים; תקציב מזומן לטובת מכרזים ליועצים חיצוניים וניהולם; וכן תקציב להקמת מערכת לניהול מעקב של תהליכי מתן ייעוץ סביבתי לתוכניות ועמידה בלוחות הזמנים של היועצים הסביבתיים. עוד סוכם, כי תיקבע תקופת מדידה בת שנתיים למעקב אחר עמידת המשרד להגנת הסביבה במחויבויות אלה. לאחר תקופת המדידה יבחן שר הפנים, הממונה על חוק התכנון והבנייה, את עמידת של היועצים הסביבתיים בלוחות הזמנים האמורים, על בסיס דוח שיוגש לו. יום תחילת המדידה יהיה שנה וחצי מקבלת התקציב ליישום ממשרד האוצר.
השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, אמרה: "הצלחנו לתקן בחוק ההסדרים היבט סביבתי קריטי בהליכי התכנון והבנייה, שהיה עלול לפגוע באופן מהותי באיזונים הקיימים במערכת, וכן בציבור כולו ובסביבה. קיימת חשיבות לתפקיד המשרד להגנת הסביבה כיועץ הסביבתי למוסדות התכנון, בכל הקשור לאיזון ובקרה של הפיתוח – לעומת השטח הפתוח. באמצעות המשאבים, התקציבים ותוספת כוח האדם נהדק את לוחות הזמנים, נייעל את התהליכים, ונמשיך להיות הגורם המרכזי בתכנון הסביבתי".
בחברה להגנת הטבע ברכו: "החברה להגנת הטבע, שהתנגדה להפרטת היועצים הסביבתיים, מברכת את השרה סילמן ואת המשרד להגנת הסביבה, על הסיכום שהושג. לטובת הטבע, הסביבה, הבריאות ואיכות החיים של כולנו, על היועצים הסביבתיים להיות בלתי תלויים, ובטח שלא להיות קשורים לגורמים פרטיים וחיצוניים, בעלי אינטרסים שונים ואנחנו שמחים כי המצב הזה יישמר".