כמה אתם ישנים ביממה? 18% מהישראלים, בני 20 ומעלה, ישנים באמצע השבוע עד חמש שעות וחצי ביממה. 30% ישנים שש עד שש שעות וחצי, 31% ישנים שבע עד שבע שעות וחצי ורק 21% ישנים שמונה שעות ויותר. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהתפרסמו בצהריים (יום ד'). המשמעות: כ-50% מהישראלים ישנים פחות משבע שעות ביממה באמצע השבוע, כלומר פחות ממה שממליצים המומחים.
מהנתונים, המתבססים על תשובות מתוך הסקר החברתי, עולה עוד כי בסוף השבוע הישראלים ישנים הרבה יותר. 10% ישנים עד חמש שעות וחצי ביממה, 16% ישנים שש עד שש שעות וחצי, 24% ישנים שבע עד שבע וחצי שעות, 48% ישנים שמונה שעות ויותר. יתר הנשאלים לא השיבו.
בחלוקה לגילים לא נמצאה כי יש הבדלים קלים בין קבוצות הגיל. 18% מבני 20 ומעלה ישנים עד חמש שעות וחצי ביממה באמצע השבוע, ללא הבדל בין גברים לנשים ובין יהודים לערבים. 15% מבני 44-20, 19% מבני 64-45 ו-23% מבני 65 ומעלה ישנים עד חמש שעות וחצי.
2 צפייה בגלריה
שינה
שינה
אין הבדל בין גברים לנשים בשעות השינה
(צילום: shutterstock)
עם זאת, בקרב אלה שישנים יותר משמונה שעות נמצאו הבדלים. 21% מבני 20 ומעלה ישנים שמונה שעות ויותר: 19% מהגברים ו-22% מהנשים, 17% מהיהודים ו-36% מהערבים. 22% מבני 44-20, 17% מבני 64-45 ו-23% מבני 65 ומעלה ישנים שמונה שעות ויותר.
ומה המצב בסופי שבוע לפי גילים? 10% מבני 20 ומעלה ישנים עד חמש שעות וחצי ביממה בסוף השבוע: 10% מהגברים ו-11% מהנשים, 10% מהיהודים ו-14% מהערבים. 7% מבני 44-20, 10% מבני 64-45 ו-20% מבני 65 ומעלה ישנים עד חמש שעות וחצי. עוד עולה מהנתונים כי 16% מבני 20 ומעלה ישנים שש עד שש שעות וחצי בסופי שבוע, ו-24% ישנים שבע עד שבע שעות וחצי ביממה.
בנוסף, 48% מבני 20 ומעלה ישנים שמונה שעות ויותר, ללא פער בין גברים ונשים; 48% מהיהודים ו-51% מהערבים. 56% מבני 44-20, 44% מבני 64-45 ו-33% מבני 65 ומעלה ישנים שמונה שעות ויותר.

נדודי השינה החריפו מאז 7 באוקטובר

בלמ"ס שאלו גם על נדודי שינה - ומהנתונים מתברר כי המצב החריף מאוד בעקבות מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר והמלחמה. 42% מבני 20 ומעלה שהתראיינו אחרי 7 באוקטובר דיווחו על נדודי שינה פעם בשבוע או יותר, לעומת 31% מאלו שהתראיינו לפני תאריך זה.
מהנתונים שנאספו ב-2023 עלה כי 18% מהישראלים הבוגרים מדווחים על נדודי שינה בשלושה לילות או יותר בשבוע, נשים יותר מגברים (22% ו-15%, בהתאמה), 17% מהיהודים, 23% מהערבים. ל-16% מהישראלים יש נדודי שינה פעם-פעמיים בשבוע, ל-10% יותר מפעם בחודש - אך פחות מפעם בשבוע, ל-54% – אף פעם או פחות מפעם בחודש. בגילים המבוגרים עולה שיעור המדווחים על נדודי שינה: 14% מבני 44-20, 19% מבני 64-45, 29% מבני 65 ומעלה.
2 צפייה בגלריה
מיירטים של כיפת ברזל
מיירטים של כיפת ברזל
יירוטי רקטות בשמי אשקלון. איכות השינה הידרדרה בימי המלחמה
(צילום: REUTERS/Amir Cohen)
אחוז המתקשים להירדם או לישון במשך לילה שלם שלוש פעמים בשבוע או יותר, עולה עם הגיל: 14% מבני 44-20, 19% מבני 64-45, 29% מבני 65 ומעלה.
והאם אתם ישנים מספיק? 24% מהישראלים מבני 20 ומעלה חשים שאינם ישנים מספיק שעות בלילה כדי לתפקד במיטבם. בלמ"ס הדגישו כי לא נמצא הבדל בין קבוצות הגיל השונות. 21% מהגברים ו-27% מהנשים חשו כך, 22% מהיהודים ו-31% מהערבים, 21% מהמועסקים (24% מהבלתי מועסקים, 29% מאלה שאינם בכוח העבודה).
עם זאת, נמצאו הבדלים משמעותיים בין כמה קבוצות - בין היתר מבחינה בריאותית וכלכלית. מנתוני הלמ"ס עולה כי 20% ממי שדיווחו שמצב בריאותם טוב הרגישו שאינם ישנים מספיק שעות שינה בלילה, לעומת 45% ממי שדיווחו שמצב בריאותם לא טוב.
כמו כן, 22% מהמרוצים מהחיים ו-47% מהלא-מרוצים מהחיים אמרו שהם לא ישנים מספיק. מתברר שדאגה כלכלית גורמת לנדודי שינה: 31% מבעלי הכנסה ממוצעת נמוכה לנפש (עד 2,000 שקל לנפש) לא ישנים מספיק, לעומת 21% מבעלי הכנסה לנפש גבוהה (יותר מ-4,000 שקל לנפש).
פורסם לראשונה: 12:59, 10.07.24