סרטן שד
תוכן בשיתוף עם הגורם המפרסם, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
מיכל שרון
סרטן שד גרורתי
כתבות נוספות
סרטן שד גרורתי
סרטן שד גרורתי
סרטן שד גרורתי
סרטן שד גרורתי
סרטן שד גרורתי