הרב שמואל אליהו על צום גדליה
(אורות)

צום גדליה נקבע לזכרו של גדליה בן אחיקם, שהופקד על ידי נבוכדנצר מלך בבל על שארית הפליטה ביהודה לאחר חורבן בית המקדש הראשון, ונרצח בידי ישמעאל בן נתניה (מלכים ב' כ"ה, כ"ב-כ"ו): "ללמדך ששקולה מיתתם של צדיקים כשרפת בית אלהינו" (מסכת ראש השנה י"ח, ב). גדליה בן אחיקם נרצח בראש השנה ונקבר מפאת קדושת החג ב-ג' בתשרי.
<< הכל על העולם היהודי - בפייסבוק של ערוץ היהדות. היכנסו >>
הצום תוקן בידי חכמי ישראל בשנים שלאחר החורבן – ובהשפעת הטראומה הגלומה בו – כחלק מארבעה ימי צום לזכר תאריכים חשובים בתולדות האומה (השלושה האחרים הם עשרה בטבת, י"ז בתמוז וט' באב).

כניסת הצום

ירושלים: 5:12
תל אביב: 5:14
חיפה: 5:13
באר שבע: 5:14

צאת הצום

ירושלים: 19:04
תל אביב: 19:02
חיפה: 19:04
באר שבע: 19:04
פורסם לראשונה: 10:16, 21.09.20