הרב שמואל אליהו על צום גדליה
(אורות)

צום גדליה נקבע לזכרו של גדליה בן אחיקם, שהופקד על ידי נבוכדנאצר מלך בבל על שארית הפלטה ביהודה לאחר חורבן בית המקדש הראשון, ונרצח בידי ישמעאל בן נתניה (מלכים ב' כ"ה, כ"ב-כ"ו): "ללמדך ששקולה מיתתם של צדיקים כשרפת בית אלהינו" (ראש השנה יח ב). גדליה בן-אחיקם נרצח בראש השנה ונקבר מפאת קדושת החג ב-ג' בתשרי.
<< הכל על העולם היהודי - בפייסבוק של ערוץ היהדות. היכנסו >>
הצום תוקן בידי חכמי ישראל בשנים שלאחר החורבן - ובהשפעת הטראומה הגלומה בו - כחלק מארבעה ימי צום לזכר תאריכים חשובים בתולדות האומה (השלושה האחרים הם עשרה בטבת, י"ז בתמוז, וט' באב).

צאת הצום:

ירושלים: 18:59
תל אביב: 18:57
חיפה: 18:58
באר שבע: 18:59
צפת: 18:58
אילת: 18:55