שאלה:

מכרים שלנו הכירו בארה"ב כאשר היא הייתה שם בשליחות כלשהי. היא יהודייה והוא לא, ולכן החל בתהליך גיור (לא רפורמי) ואף סיים את כל התהליך. רק שלב ה"סטאז'" נותר לו - לחיות במשך שנה כיהודי.
יש לכם שאלה? לחצו על "שלח שאלה" (בקוביית החדשו"ת, בצד שמאל)
אולם אז הם החליטו לעלות לארץ, ומסיבות שונות לא יכלו לדחות זאת לתום הגיור. הרבנות בארץ לא הסכימה שהוא יסיים את התהליך שהתחיל בחו"ל, ודרשה ממנו להתחיל הכול מחדש. בשלב זה הוא ויתר על המשך התהליך, למרות שהיה רוצה לסיים אותו.
בנוסף, בחו"ל הילדים היו במוסדות חינוך תורניים של חב"ד, ובארץ, כתוצאה מכך, נראה שהם התרחקו מהמסורת. ואני מנסה להבין מהי גישת היהדות: לנסות לסייע ולעודד את הגיור במקרים כאלה - או להפך, כפי שזה אכן נראה כרגע?

תשובה:

אתה נוגע בשאלתך במקום שלפעמים כואב עד כואב מאוד. היהדות איננה ששה על קבלת גרים ואף דוחה אותם. וכך נאמר בהלכה: "כיצד מקבלין גירי הצדק? כשיבוא אחד להתגייר מן העכו"ם ויבדקו אחריו ולא ימצאו עילה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים ודחופים ומסוחפין ומטורפין וייסורין באין עליהן? אם אמר אני יודע ואיני כדאי, מקבלין אותו מיד" (רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יד הלכה א).
1 צפייה בגלריה
מצווה לקרב את מי שבאים להתגייר בגלל הכרת האמת
מצווה לקרב את מי שבאים להתגייר בגלל הכרת האמת
מצווה לקרב את מי שבאים להתגייר בגלל הכרת האמת
(צילום: עמ"י)
כלומר, לכתחילה דוחים אותו ואף "מפחידים אותו", כדי לברר שהגיור נובע ממניעים אמיתיים, וכאשר מתברר שהוא גר צדק – מקבלים אותו מיד. מתחילים בתהליך של לימוד עיקרי היהדות, ואחר כך מלים ומטבילים.
אולם כאשר הגיור נובע ממניעים "זרים" – אין מקבלים את הגר, "שהמצווה הנכונה כשיבוא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שיטול, או בשביל שררה שיזכה לה, או מפני הפחד בא להיכנס לדת, ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באישה יהודית, ואם אישה היא בודקין שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל. אם לא נמצא להם עילה, מודיעין אותן כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרושו, אם קיבלו ולא פירשו וראו אותן שחזרו מאהבה, מקבלים אותן שנאמר: 'ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה" (רמב"ם שם רק יג הלכה יד).

אי אפשר לשנות את ההלכה, אבל

בימינו ישנם כאלה שבאים להתגייר בגלל הכרת האמת, כי גילו שהיהדות היא הדת האמיתית, ואותם בוודאי מצווה לקבל ולקרב באהבה. רוב הגרים כיום באים ממניעים שהרמב"ם מונה כשליליים, כמו המקרה שאתה מתאר שהוא בא להתגייר בגלל אשתו וילדיו. במקרה כזה, באופן רגיל דוחים אותו.
אמנם, בגלל ריבוי העולים שאינם יהודים, בעיקר מברית המועצות, שבגלל סיבות היסטוריות רבו שם נישואי תערובת - ישנה מגמה של קירוב וגיור, גם כאשר המניעים אינם טהורים. הסיבה להקל היא למנוע נישואי תערובת בארץ של ילדי עולים אלה.
בפועל, הממשלה הקימה כבר לפני שנים את "מינהל הגיור", המנסה לעזור להתגייר בלי הערמת קשיים מרובים, ויחד עם זאת, להקפיד על עיקרי ההלכה – שמירת מצוות לפחות מינימלית.
במקרה שאתה מתאר, נראה שהיה מקום להקל בתהליך, כיוון שהוא כבר עבר חלק גדול ממנו בחו"ל, ודחייה ועיכוב עלולים לגרום למניעת הגיור בכלל, דבר שיביא לכך שהמשפחה לא תגדל באווירה יהודית, וחבל (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).