שאלות ותשובות
ברכת כהנים
הרב יהודה ברנדס, הרב שמואל שפירא | 27.09.21
default image
הרב יהודה ישרים | 23.09.21
מתנדבי שנת שירות לאומי של המועצה הציונית בונים סוכה בבית שאן בבית של קשישים
הרב שמואל שפירא | 19.09.21
תיכף נפרדים
הרב יהודה ברנדס והרב שמואל שפירא | 19.09.21
משיב: הרב שמואל שפירא | 14.09.21