שאלה:

בתי עברה כבר את גיל מצוות, והיא משתתפת בקייטנה המתקיימת גם בימי "בין המצרים", כולל בתשעת הימים. האם היא יכולה להשתתף בפעילויות שיערכו בתשעת הימים? אני מבין שאסור לה לרחוץ בבריכה או בים, אולם השאלה נוגעת לפעילות אחרת, ובעיקר טיולים רגליים.
יש לכם שאלה? לחצו על "שלח שאלה" (בקוביית החדשו"ת, בצד שמאל)

תשובה:

חכמים אמרו: "משנכנס אב ממעטים בשמחה" (משנה סוף מסכת תענית). אכן, נהגו ישראל להימנע מפעולות הגורמות שמחה. בוודאי שאסור להתחתן, לרקוד, לשיר בהופעות וכדומה. האשכנזים אף נוהגים להחמיר בחלק מהדברים כבר משבעה עשר (י"ז) בתמוז.
מראש חודש אב ובמשך תשעת הימים (המתחילים היום, א', מאחר וראש חודש אב חל השנה בשבת), נוהגים כל העדות לאסור לעשות מעשים שמשמחים, כמו שירה, ריקוד וכו' - וגם לרחוץ במים להנאה.
אולם פעילויות אחרות, ובפרט אם הן פעולות חינוכיות – מותרות. לכן פעילות במסגרת של קייטנה, הכוללות פעולות חינוכיות - מותרות ואף מומלצות, שכן מה יעשו הילדים אם לא יפעלו ויופעלו.
עם זאת, בנוסף לפעולות אסורות של שמחה, חכמים אף הזהירו שלא לעשות דברים שיש בהם חשש לסכנה. לכן, בנוגע לטיולים, צריך לוודא שהטיולים הם כאלה שאין בהם סכנה מיוחדת.
הרב שמואל שפירא הוא רבה של כוכב יאיר.