סליחות באמצעות הטלפון, שופר עם מסכה - והתקיעות דרך החלון: הרב הראשי לישראל, יצחק יוסף, פרסם הנחיות הלכתיות לקראת ראש השנה תשפ"א שיצוין בעוד 15 יום תחת מגבלות הקורונה, וקבע שורה של התאמות במטרה למנוע את התפשטות הנגיף והדבקות המוניות בבתי הכנסת. בין היתר פסק הרב כי יש לקצר את זמני התפילות ולוותר לשם כך על ניגונים ופיוטים המאריכים אותן.
<< הכול על העולם היהודי - בפייסבוק של ערוץ היהדות. היכנסו>>
הרב הראשי פתח את הקובץ ההלכתי בהבהרה כי "יש לשמוע להנחיות משרד הבריאות, לחבוש מסכה, לשמור על ריחוק של כמה מטרים בין האחד לרעהו ולפתוח את כל החלונות בבית הכנסת, כדי שחלילה לא ידביקו האחד את השני". לדבריו, "לצערנו כבר קרוב לאלף מתו במגפה הזו בעוונותינו הרבים", ומי שמפר את ההנחיות ומדביק אחרים – "עוונו חמור מאוד". קיראו עוד בערוץ היהדות: אלפי חולים, ערים אדומות: "יש משבר אמון חריף בין המגזר לממסד" ברסלב-אומן-תל-אביב: חייו ומותו של הרבי שהקדים את זמנו מאות נדבקים בישיבות בשלושה ימים; הרב קנייבסקי לתלמידים: "אל תיבדקו"
הרב יוסף הזכיר עוד כי באופן עקרוני "פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה", וכי "חולה שיש בו סכנה אוכל ביום הכפורים", והעיר כי, "יותר יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יוזק". בהתאם לכך, הוא ממליץ על שורת צעדים חריגים שעשויים למנוע הגעה למצב זה ולהבטיח את קיום מצוות החג.
באשר לאמירת סליחות והתרת נדרים לקראת ראש השנה כתב הרב, כאמור, כי "הנמצאים בבידוד יכולים לצאת ידי חובה דרך הטלפון ושאר אמצעי התקשורת". את מנהג ה"תשליך", אותו מקובל לקיים ליד מקור מים, התיר לעשות ליד קערה או ברז פתוח.

פיצול מנייני התפילה וקיצור הפיוטים

הרב הראשי קבע כי יש להעדיף להתפלל במניינים בשטח פתוח ולא בחלל סגור, והציע לגדרו ולדאוג בו להצללה ולזרימת אוויר, "שלא תהא השמש קופחת על ראש המתפללים". את אלה שישהו בכל זאת בבתי הכנסת הנחה, "לחלק את הציבור באופן שיעמוד בדרישות משרד הבריאות", ולפצל את מנייני התפילה למועדים שונים.
1 צפייה בגלריה
(הקרן למורשת הכותל המערבי)
"במקום הצורך, כגון כשיש חום גדול ויש לקצר את השהות ההמונית, הגבאים יקצרו במכירת המצוות ובמי שברך", כתב הרב, "יש לקצר במנגינות ובפיוטים ולא להאריך בהם". קטעים שונים הנאמרים בדרך כלל כמה פעמים ייאמרו פעם אחת בלבד. לרבנים קרא לצמצם את הדרשות לקהל.

חולים ומבודדים יתפללו בביתם

בנוגע למצוות היום, התקיעה בשופר, הזהיר הרב הראשי: "יש להתרחק מהתוקע לבל יותז על הציבור מהרוק היוצא מהפה הרחב של השופר. רק במקום שאין ברירה אחרת והמקום צפוף מאד, יכולים להורות ששליח הציבור יתקע בשופר עם כיסוי המסכה על קצה השופר". זאת בתנאי שהיא תהודק אליו היטב בגומייה על מנת שלא ייכנס חלק ממנה לתוכו, וכן שלא ייגרם שינוי בקולו.
זאת ועוד: "חולה או הנמצא בבידוד או בקבוצת סיכון גבוהה, שאינו יכול להגיע לבית הכנסת, יתפלל את כל התפילות בביתו, וישתדל להשיג תוקע שיוכל לתקוע לו סמוך לביתו וישמע התקיעות דרך החלון או בכל דרך שלא מסכנת אותו. גם כשדלת הבית הסגורה יוצאים ידי חובה בשמיעת קול השופר".
ביחס לנשים כתב הרב יצחק יוסף, "הנוהגות בכל שנה להגיע לבתי הכנסיות לתפילות הימים הנוראים אינן חייבות לבוא לבית הכנסת. מכיוון שהנשים אינן חייבות בתקיעות - אם אין מקום בבית הכנסת - יש אפשרות לקבוע תקיעות מיוחדות לנשים אחר הצהריים".
פורסם לראשונה: 01:00, 04.09.20