יו"ר סיעת הליכוד ומרכז האופוזיציה, ח"כ יריב לוין, הגיש את הצעת חוק יסוד: החקיקה. זאת לאחר ששר המשפטים הנכנס גדעון סער הודיע על הרכב הוועדה בראשותו, שתגבש את האופן שבו יש לחוקק אותו.
החוק שמציע לוין נועד לעגן את סמכותה הבלעדית של הכנסת לקבוע חוקי יסוד, ולהגביל את יכולתו של בית המשפט להתערב בחקיקה. התערבות כזאת תתאפשר רק במקרי קיצון.
"אני קורא לגדעון סער לבטל לאלתר את הוועדה שהקים, שתאפשר לקרמניצר ולנבות לסרס את הכנסת", אמר לוין, בהתייחס לשניים מחברי הוועדה, פרופסורים למשפטים. "החוק שאני מציע הוא התשובה להחלשת הכנסת על ידי בג"ץ".
1 צפייה בגלריה
הגשת התפטרות גדעון סער כנסת יריב לוין
הגשת התפטרות גדעון סער כנסת יריב לוין
סער מגיש ליו"ר הכנסת לוין את התפטרותו, אחרי שפרש מהליכוד לפני הבחירות האחרונות
לוין, עד לפני פחות משבועיים יו"ר הכנסת, שידוע בביקורתו החריפה על מערכת המשפט, תקף את סער ואת היוזמה שהוא מקדם: "גדעון, אל תעבוד עלינו. הבחירה פשוטה - זה או הצעת לוין, או הצעת קרמניצר. או שאתה ימין דמוקרטי, או שמאל דמוקרטי. תחליט".
בהצעה שהגיש לוין נכתב כי "על אף ההצעה לאמץ סמכות של ביקורת שיפוטית חוקתית, וההצעה לעגן במפורש את המעמד העליון של חוקי היסוד המגבילים את כוחה של הרשות המחוקקת, הצעת החוק מעגנת הליך שבאמצעותו יכולה הכנסת לחרוג מגדרי חוק היסוד או מפרשנות שנתן לו בית המשפט העליון, ולהתגבר על פסיקת בית המשפט העליון הפוסלת חוק.
"לפי המוצע, הכנסת תהיה רשאית להתגבר מראש או בדיעבד על פסיקה שיפוטית המבטלת חוק באמצעות הוראת התגברות", צוין בהצעה, והרוב הדרוש לשם כך הוא של 61 חברי כנסת. "הרעיון שעומד ביסודה של הוראת התגברות איננו פטור של הכנסת מן המחויבות לערכי החוקה אלא מתן אפשרות למחוקק להכריע אחרת מבית המשפט בשאלה הערכית של התנגשות בין ערכים ובחינת שאלות המידתיות הכרוכות בהתנגשות זו".
בקווי היסוד של הממשלה החדשה נקבע כי "תוקם ועדה שתורכב מנציגי כל מפלגות הקואליציה בראשות שר המשפטים מתוך מטרה להסדיר את היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת ולחוקק את חוק יסוד: החקיקה". אתמול פרסם סער את שמות חברי הוועדה בראשותו: השרה איילת שקד, פרופ' סוזי נבות, השרה קארין אלהרר (יש עתיד), ח"כ פרופ' יוסי שיין (ישראל ביתנו), פרופ' מרדכי קרמניצר, ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן), ונציג מטעם מפלגת רע"מ שטרם נקבע.
הצעתו של לוין נועדה לאתגר את הקואליציה מימין ולערער על הוועדה שהקים סער לטובת גיבוש מתווה לחוק. על מנת שההצעה תקודם היא תצטרך לעלות קודם לוועדת השרים לחקיקה, שם מסתמן כי בכל מקרה אין לה רוב.
סער מסר אמש: "ההיסטריה שמפיץ הליכוד בכל ענין והפעם סביב הקמת הועדה בעניין חוק יסוד: החקיקה - מגוחכת. מדובר בוועדה שבה מיוצגת כל אחת ממפלגות הקואליציה. היא תנסה לעשות מאמץ כן לבנות הסכמה בנושא בו ידוע מראש שהפערים גדולים. אין ביטחון שנצליח. ננסה. גם בעניין זה בו בוזבזו שנים רבות מדי של חוסר מעש".