1 צפייה בגלריה
מנדלבליט, נתניהו, גנץ
מנדלבליט, נתניהו, גנץ
מנדלבליט, נתניהו וגנץ
(צילום: מוטי קימחי ,AP)
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט קרא הערב (יום א') לפעול בדחיפות כדי להשלים את התקציב לשנים 2020- 2021 ולהביאו לדיון בממשלה.
במכתב ששלח לראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה החליפי בני גנץ ושר האוצר ישראל כץ, כתב מנדלבליט כי "יש מקום לפעול במהירות המתבקשת, כל אחד במסגרת סמכויותיו ותפקידיו, כדי לקדם את הצעת חוק התקציב לשנת 2020 ואת הצעת חוק התקציב לשנת 2021, ולהביאן לדיון במליאת הממשלה".
היועץ המשפטי לממשלה קובע עוד כי על-פי לוחות הזמנים של "חוק יסוד: משק המדינה", הצעת חוק התקציב הייתה אמורה להיות מונחת. עוד הדגיש היועץ, כי בג"ץ "העיר" על כך לפני כשבוע במסגרת דיון בעתירות שהוגשו בנושא.
"סעיף 3(ב)(1) ל'חוק-יסוד: משק המדינה' מורה לממשלה כי עליה להניח את הצעת חוק התקציב השנתי על שולחן הכנסת וקובע את המועדים בהם על הממשלה לעשות כן", כתב מנדלבליט. "זאת, הן במקרה שבו התקציב מונח לאחר השבעתה של ממשלה חדשה, בשנה שבה טרם אושר תקציב, והן במקרה השכיח לקראת שנת כספים חדשים".
היועץ המשפטי לממשלה הוסיף כי "לפי הסעיף האמור ב'חוק-יסוד: משק המדינה', הממשלה נדרשת להניח את הצעת חוק התקציב במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת. לצד זאת, נקבע בסעיף האמור גם מועד אחרון להנחת ההצעה. להווי ידוע, כי מועדים אלה חלפו - הן ביחס להצעת חוק התקציב לשנת 2020 (ביום 9 בנובמבר 2020) והן ביחס להצעת חוק התקציב לשנת 2021 (ביום 2 בנובמבר 2020), מבלי שהממשלה הניחה על שולחנה של הכנסת הצעת חוק תקציב. כל זאת, לאחר שביחס לתקציב 2020, הממשלה לא עמדה במועד הקבוע ב'חוק יסוד: משק המדינ'ה, גם עובר לכניסתו לתוקף של תיקון 50 ל'חוק-יסוד: הכנסת (הוראת שעה)'".

מנדלבליט: אין הצדקה לעיכוב במינוי הבכירים בשירות הציבורי

בתחילת החודש, נזכיר, פנה מנדלבליט לנתניהו ולגנץ בעקבות העיכוב במינוי הבכירים בשירות הציבורי, דוגמת פרקליט מדינה ומפכ"ל המשטרה, וטען כי לא הוצגה בפניו הצדקה עניינית להימשכות ההליכים.
"אבקשכם לפעול ללא דיחוי בהתאם לסמכויותיכם שבדין לקידום מינויי קבע למשרות הבכירות בשירות המדינה", כתב מנדלבליט לשניים והדגיש כי מתעורר קושי משפטי משמעותי בעקבות העיכובים. "ככל שקיים טעם ענייני לעיכוב, אודה להבהרתו על-מנת שניתן יהיה להידרש לכך".
מנדלבליט פתח את המכתב והדגיש כי המינויים הזמניים התקבעו בעקבות שלוש מערכות הבחירות במשך שנה. "דרך המלך לאיוש משרות בכירות בשירות המדינה היא בדרך של איוש קבע", אמר היועמ"ש ברקע כהונתם הזמנית של מוטי כהן בראשות המשטרה, שלו עצמו כפרקליט מדינה ושל שורת מנכ"לים של משרדי ממשלה ובכירים אחרים. "תהליך של מינוי קבע מבטיח את כשירות המתמנה ואת התאמתו לתפקיד, מונע תלות של נושא המשרה בגורם הממנה ומבטיח את עצמאות שיקול דעתו של נושא המשרה הבכיר - ובכך תורם ליציבות שירות המדינה ולאמון הציבור בקבלת החלטות ממשלתיות".
עוד ציין כי "בחלוף כמעט חצי שנה מאז הורכבה הממשלה, משרות בכירות רבות עודן מאוישות בדרך של מינוי זמני, לרבות משרות מרכזיות בעלות מאפיינים של שמירת סף. בחלק גדול מהמשרות הפנויות, הליך האיתור הנדרש לצורך איושן דרך קבע טרם החל, ובאחרות - הליך בחינת המועמד הושלם, אולם הצעת ההחלטה על המינוי איננה מועלית על סדר היום של הממשלה לצורך דיון בה כשלמיטב ידיעתי לא הוצגה כל הצדקה עניינית להימנעותה של הממשלה מאיוש משרות בכירות אלו".