בנימין נתניהובנימין נתניהו
בנימין נתניהו
(צילום: לע"מ)
שלב ההוכחות במשפט נתניהו, הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים בתיקי האלפים, נדחה לחודש פברואר. זאת לאחר שהערב (יום ג') התקבלה בקשת פרקליטי נתניהו לדחות את המענה להגשת כתב האישום.
המענה לכתב האישום אמור היה להיות מוגש ב-29 בנובמבר והדיון הבא נקבע ל-6 בדצמבר, אך פרקליטיו של נתניהו הגישו בקשה לתקן את כתב האישום כך שיימחקו ממנו הביטויים המתייחסים לראש הממשלה ולמשפחתו כאחד. עוד דרשו לפרט את הטענות בנוגע לקבלת השוחד והמתנות לכאורה, כמו גם את התמורה שהעניק לפי האישום נתניהו.
בנוסף, הנאשמים הגישו בקשות לקבלת חומרי חקירה נוספים ודרשו לדחות את הגשת המענה לכתב האישום, שמשמעותו גרסה מסודרת של הנאשמים למיוחס להם, עד לאחר הכרעה בבקשות. עוד ביקש נתניהו מוקדם יותר היום כי הדיון ב-6 בדצמבר יעסוק בתיקון כתב האישום נגדו בלבד.
נתניהו מואשם בשלוש פרשות שונות, בשתיים מהן בסעיפי שוחד, וכן במרמה ובהפרת אמונים. הנאשמים הנוספים הם שאול ואיריס אלוביץ' ונוני מוזס.
הרכב השופטים קיבל באופן חלקי את הבקשות ודחה את המענה לכתב האישום, אך קבע כי לא תהיה דחייה בדיונים בטענות המקדמיות, כולל בטענותיו של נתניהו על תיקון כתב האישום נגדו. הנאשמים קיבלו פטור מהתייצבות לדיון זה.
הגשת המענה לכתב האישום נדחתה כאמור בכחודש ימים, עד ל-4 בינואר 2021, והדיון שאליו מחויבים הנאשמים להתייצב נקבע ל-13 בינואר. בשל העיכובים בלוח הזמנים בהליך המשפטי, לשופטים לא נותרה ברירה אלא לדחות את תחילת שלב ההוכחות לחודש פברואר 2021.
השופטים מסבירים את הדחייה של שלב ההוכחות, בין היתר בשל "הצורך בהתאמות פיזיות הנדרשות על רקע נגיף הקורונה". הכוונה היא לעבודות שיפוץ או מציאת אולם גדול יותר מאולם הנשיא בבית המשפט המחוזי, שבו התקיימו עד כה הדיונים תחת הגבלה נוקשה של מספר המשתתפים.
מהפרקליטות נמסר כי "כתב האישום מנוסח בהתאם לדרישות החוק ובהתאם לשיקול הדעת שהפסיקה מעניקה לתביעה בהקשר זה; כמו כן, הוא מאפשר לנאשמים להבין את האישומים נגדם, ולהכין את הגנתם כדבעי.
"לעניין טענת הנאשם 1, מר נתניהו, בדבר "יצירת אישיות משפטית חדשה" או בדבר "הלחמה" בינו לבין רעייתו נאמר בתגובה כי אכן, כמתואר באישומים הראשון והשלישי, חלק מטובות ההנאה נלקחו על ידי בני משפחתו של מר נתניהו. הדין קובע במפורש כי גם טובות הנאה שנדרשו או שנלקחו על ידי בני משפחת הנאשם או לטובתם עשויות לבסס את אשמתו של הנאשם בביצוע עבירות שחיתות.
"מובהר, כי כתב האישום בתיק זה אינו מייחס למר נתניהו מעשים כלשהם שאין לו עצמו אחריות פלילית עליהם. תיאור מעורבותם של בני משפחתו באירועים שבכתב האישום הוא חיוני לצורך פריסת התשתית העובדתית הרלוונטית לאישום, ולצורך הבנת האשמה המיוחסת למר נתניהו עצמו".
עוד טענו בפרקליטות כי "לכתב האישום מצורף נספח המפרט דוגמאות לטובות ההנאה שלקחו הנאשם ובני משפחתו, ופירוט זה מחדד עוד יותר את יכולתו של נאשם 1 להתגונן כדבעי בפני הטענה שהוא לקח מתת שוחד.
"בקשת הסנגורים 'לתיקון פגם או פסול בכתב האישום' היא חלק משלב הטענות המקדמיות שההגנה הקדימה להגיש, ובהתאם להחלטת בית המשפט ניתנת תגובת התביעה כעת. לאור האמור לעיל, ולאור כל שאר המפורט בתגובה, עמדת התביעה היא כי דין הטענות להידחות".