חוזרים ללימודים, חלקית: אחרי יותר מחודש בבית, הילדים יחזרו מחר (ה') לפעוטונים ולגנים, ותלמידי כיתות א'-ד' ישובו לכיתות - אבל רק במעט אזורים ויישובים. על פי המתווה שאותו אישר קבינט הקורונה, בגנים ובכיתות א'-ד' יחזרו ללמוד בערים שצבע הרמזור שלהן ירוק וצהוב. לימודים בשכבות הללו יתקיימו גם בערים כתומות שציון הרמזור שלהן אינו גבוה מ-6.5, וששיעור המחוסנים בהן בקרב בני 50 ומעלה גבוה מ-70%.
משמעות המתווה היא שרוב הילדים לא יוכלו עדיין לשוב לבתי הספר, ומבדיקת ynet עולה כי אלו שכן מהווים רק כעשירית מכלל התלמידים. בנוסף לכך, חלק מהרשויות לא הספיקו להיערך והממשלה אפשרה להן לדחות את פתיחת המוסדות. אולם בכל היישובים, גם האדומים, יותרו פעילויות חינוכיות בשטח פתוח של עד עשרה אנשים (כולל המורה). זו הרשימה המלאה של הערים והשכונות, לפי צבעי הרמזור. איך זה עומד להתבצע? אלה התשובות שניתן לספק על תוכנית החזרה ללימודים.
• יש לכם שאלות נוספות? שלחו לנו במייל האדום וננסה לענות
6 צפייה בגלריה
תלמידים עם מסכות בבית ספר ברחובות
תלמידים עם מסכות בבית ספר ברחובות
חוזרים ללמוד, חלקית. עם מסכה בכיתה
(צילום: רויטרס)

מה מתווה החזרה ברשויות "אדומות" ו"כתומות"?

גני הילדים וכיתות א' עד י''ב ברשויות "אדומות" ו"כתומות" (אלו מהן שלא עומדות בקריטריונים) לא יחזרו ללמוד בכיתות וימשיכו ללמוד מהבית ומרחוק, בהתאם לדגשים הפדגוגיים ועל פי מתווה "שומרים על קשר". מרכזי יום חינוכיים ימשיכו לתת מענה עבור ילדי צוותי החינוך בחינוך המיוחד ובמסגרות של נוער בסיכון.

האם מותרת פעילות באוויר הפתוח ברשויות "אדומות" ו"כתומות"?

פעילות באוויר הפתוח מותרת כאמור בתנאי שמדובר בהפעלה של איש צוות חינוכי אחד עם תשעה תלמידים לכל היותר. הפעילות תתאפשר לילדי גנים ותלמידי בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים בכל יישובי הרמזור. לא תתאפשר במסגרתה לינה.
מנהלות בתי הספר שמתנגדות למתווה החינוך
(צילום: שחר גולדשטיין)


האם מורים יכולים להגיע למוסדות ברשויות "אדומות" ו"כתומות"?

עובדי מוסד חינוכי יכולים להגיע למוסדות למען תחזוקם או למען תיקון ליקויים שנדרש בדחיפות לשם שמירה על שלמות המוסד, לצורך קיום היכולת ללמד מרחוק ולקיים הוראה מקוונת, או לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית. בנוסף, עובדי המוסד יוכלו להגיע אליו לשם לקיחת ציוד וחלוקת אמצעי קצה (מחשבים/טלפונים ניידים), לשם שמירה על המוסד, לשם חלוקת תשלומי שכר לעובדיו או להמשך הפעילות התפקודית שלו.

איך ילמדו בגנים ביישוב "ירוק", "צהוב" וברשויות הכתומות שהוחרגו ללמידה פיזית?

בגני ילדים ילמדו שישה ימים בשבוע לפי מערכת השעות הרגילה. צהרונים בגני הילדים יחזרו לפעול חמישה ימים בשבוע כבשגרה, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים. ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה משתי כיתות אורגניות ככל הניתן, ולכל היותר משלוש כיתות אורגניות, ובלבד שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 28 תלמידים.
ריאיון עם שר הבריאות יולי אדלשטיין
(צילום: נדב אבס, שחר גולדשטיין)

איך ילמדו בבתי ספר ביישוב "ירוק", "צהוב" וברשויות הכתומות שהוחרגו ללמידה פיזית?

כיתות א'-ב' ילמדו בכיתות מלאות, חמישה ימים בשבוע, חמש שעות ביום. בתי הספר יהיו פתוחים שישה ימים בשבוע, ומורה יוכל ללמד תוך מעבר בין שלוש קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.
צהרונים בכיתות א'-ב' יחזרו לפעול כבשגרה חמישה ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים. המשתתפים בצהרון ישהו באותה כיתה שבה שהו בשעות הלימודים, ללא מעבר בין כיתות.
כיתות ג'-ד' ילמדו בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים בקבוצה, חמישה ימים בשבוע, חמש שעות ביום. בתי הספר יהיו פתוחים שישה ימים בשבוע, ומורה יוכל ללמד תוך מעבר בין ארבע קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.
הגדלת מספר התלמידים בקבוצה מעבר ל-20 תלמידים תתאפשר במקרים חריגים ובלבד שמספרן הכולל של הקבוצות המוגדלות לא יכלול יותר מ-10% מהכיתות הקיימות, טרם ההחלטה על הגדלה. חריגה מעל 20 תלמידים ועד 22 תלמידים תאושר על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך וחריגה מעל 22 תלמידים ועד 24 תלמידים תאושר על ידי שר החינוך.
כיתות ה'-י''ב ילמדו מרחוק במהלך כל ימי השבוע.

האם יש מגבלה על מעבר תלמידים ומורים בין אזורים שונים של הרמזור?

אין מגבלה על כניסה, יציאה ומעבר של תלמידים וצוותי חינוך בין יישובי הרמזור השונים כדי להגיע למוסדות שפעילותם מותרת.
6 צפייה בגלריה
הכנה ללמידה במרחב הפתוח בראשון לציון
הכנה ללמידה במרחב הפתוח בראשון לציון
הכנה ללמידה במרחב הפתוח בראשון לציון
(צילום: דוברות עיריית ראשון לציון)

האם ניתן לצאת לפעילויות ולימודי חוץ ביישוב "ירוק", "צהוב" וברשויות הכתומות שהוחרגו ללמידה פיזית?

כן. פעילות בשטח פתוח מותרת בכל היישובים, בתנאי שמדובר בהפעלה של איש צוות חינוכי אחד עם תשעה תלמידים לכל היותר. הפעילות תתאפשר, ללא לינה, בתנאים הבאים:
 • כל קבוצה קבועה תיפגש עם איש צוות קבוע אחד בכל המפגשים.
 • ניתן לקיים פגישה פרטנית של תלמיד אחד עם יועץ חינוכי שאינו איש הצוות הקבוע, שנפגש עם הקבוצה שאליה משתייך אותו תלמיד.
 • ניתנת האפשרות להשתתפות סייע של תלמיד, בנוסף לאיש הצוות הקבוע שנפגש עם הקבוצה, ויראו אותו כתלמיד מן המניין מבין אלו שמשתתפים בפעילות זו.
 • כל המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם בנפרד.
 • יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים.
 • המרחק בין קבוצה אחת לאחרת לא יפחת מ-100 מטרים.

כיצד יינתנו שירותי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל ברשויות וביישובים שבהם תתקיים למידה פיזית?

 • תוכנית הלימודים האישית של תלמיד עם מוגבלות תעודכן ותותאם לצרכים העכשוויים.
 • תלמידים עם זכאות לתמיכה מסל השילוב ימשיכו לקבל את המענה מעובדי ההוראה ממקצועות הבריאות והטיפול.
 • הסייעת האישית תשובץ בהתאם למערכת השבועית של התלמיד.
 • השתתפות תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים שלומדים בגן/כיתת חינוך מיוחד, ומשולבים בגן/כיתה רגילה, תתקיים בימים המתוכננים על פי התוכנית הכיתתית, הקבוצתית והאישית.

מה הם כללי ההיגיינה במוסדות שבהם תתקיים למידה פיזית?

מערכת החינוך תפעל תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בדגש על עטיית מסכות, הקפדה על היגיינה אישית, אוורור כיתות ושמירת מרחק ככל האפשר בהפסקות, בזמן השיעורים, בחדרי המורים ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ. הפעילות הלימודית הפיזית במוסדות החינוך ובמסגרות משלימות תתקיים לפי מסמכי "אורחות חיים", הכוללים את הנחיות משרד הבריאות לתקופות הקורונה.
6 צפייה בגלריה
 חיטוי במוסדות החינוך בעכו
 חיטוי במוסדות החינוך בעכו
מחטאים מוסד חינוכי בעכו. ארכיון
( צילום: דוברות עיריית עכו)

האם תותר פעילות וכניסת מפעילים חיצוניים למסגרות החינוך, ובאילו תנאים?

ניתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוני בבית ספר יסודי או במוסד לחינוך מיוחד בתנאים הבאים:
 • הפעילות תתקיים בקבוצות הקבועות.
 • מספר הקבוצות שהמפעיל החיצוני יפגוש לא יעלה על שלוש קבוצות בכיתות א'-ב' או על ארבע קבוצות בכיתות ג'-ד', אלא אם כן מדובר במוסד לחינוך מיוחד.
 • כל קבוצה קבועה תוכל לפגוש מפעיל חיצוני אחד בלבד.
 • מפעיל חיצוני יפעל אך ורק במוסד חינוכי קבוע אחד.

האם סטודנט שנמצא בשלב ההתנסות המעשית יכול להיכנס למוסד חינוכי?

מותרת כניסת סטודנטים בהתנסות מעשית רק אם הם חלק מהצוות הקבוע, כלומר - משתלבים במוסד החינוכי באופן קבוע, יש להם קשר רציף עם התלמידים והם ממלאים תפקיד של טיפול בתלמידים או בהוראה שלהם.

האם קיימת הגבלה על מספר הקבוצות שבהן מורי של"ח וחינוך גופני יכולים ללמד?

מורה של''ח, או איש צוות של חווה חקלאית ומרכז לחינוך ימי, יוכל ללמד יותר מארבע קבוצות קבועות של תלמידים, ובלבד שהשיעורים מתקיימים במרחב הפתוח ושבכל עת הוא עוטה מסכה, ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים.
מורה לחינוך גופני יוכל ללמד קבוצות קבועות של תלמידים ללא מגבלה על מספר הקבוצות, ובלבד שבכל עת הוא עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים. אם בשל מזג האוויר לא ניתן לקיים את שיעורי החינוך הגופני בחוץ, או בתוך אולם גדול דיו שיאפשר שמירה על מרחק, לא תתקיים פעילות.
6 צפייה בגלריה
הפגנה של הורים נגד ההתנהלות של הממשלה בכל הקשור לחינוך הילדים
הפגנה של הורים נגד ההתנהלות של הממשלה בכל הקשור לחינוך הילדים
הפגנה של הורים נגד ההתנהלות הממשלה
(צילום: מוטי קמחי)

האם ניתן ללמוד במרחבים ובמבנים סמוכים למוסד החינוכי?

הלמידה ככלל תתבצע במבנה מוסד החינוך. בהיעדר מקום בבית הספר, וכדי לתת מענה ללמידה פיזית לפי הנחיות משרד הבריאות, ניתן ללמוד במבנים שאינם חלק ממבנה בית הספר, באישור הפיקוח, בתיאום עם הרשות המקומית ובכפוף להנחיות.

מה מתווה בחינות הבגרות והמתכונות? האם גם הוא מותנה בצבעי הרמזור של היישוב והרשות?

בחינות בגרות, מתכונת, הסמכה (תיכוני ועל תיכוני) ומיון למוסדות חינוך (סמינרים) יפעלו בהתאם למתווה בחינות ויתקיימו בכל אזורי הרמזור.

מהו מתווה הלימודים בפנימיות?

פנימיות לתלמידים עד גיל תיכון ללא משפחה, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית משפט, יפעלו בקבוצות של עד 18 תלמידים. מותרת יציאה מהפנימייה לפעילויות שמותרות על פי ההנחיות.
פנימיות תיכוניות אחרות לתלמידים עד גיל תיכון יפעלו בקבוצות של עד 50 תלמידים. מותרת יציאה מפנימייה ללימודים במוסד לחינוך מיוחד ובבית ספר על יסודי לנוער נושר ובסיכון. אם בית ספר נמצא סמוך לפנימייה, וכל התלמידים שלומדים בבית הספר במשך כל השנה הם תלמידי הפנימייה בלבד, תותר יציאה ברגל לבית הספר ותותר למידה.
6 צפייה בגלריה
הפגנה של הורים נגד ההתנהלות של הממשלה בכל הקשור לחינוך הילדים
הפגנה של הורים נגד ההתנהלות של הממשלה בכל הקשור לחינוך הילדים
"רוצה כבר לחזור לגן". מהפגנת ההורים נגד הממשלה
(צילום: מוטי קמחי)

מה מתווה הפעלת החינוך המיוחד?

תלמידים בגני חינוך מיוחד, בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל ילמדו חמישה ימים בשבוע, לא יאוחר מהשעה 14:00. הם יוכלו לקיים את הפעילויות הבאות: התנסות בעבודה (במסגרת תוכנית הלימודים "איכות חיים הכנה לחיים"), פעילות בחוות חקלאיות ופעילות במרכז ספורט ימי. כמו כן, תלמידים אלו יוכלו להשתתף בטיפולים הבאים מחוץ למוסד החינוכי: טיפול באמצעות בעלי חיים, בריכה טיפולית ורכיבה טיפולית.

האם חל שינוי בנהלי הפעלת הסעות?

אין שינוי בנוהל הסעות לתלמידים בתקופת הקורונה.

האם יש דגשים פדגוגיים, רגשיים וחברתיים לתקופה זאת?

הדגשים מפורסמים באתר "לומדים בביטחון", בהתאם לאגפי הגיל ובאגף שפ''י (שירות פסיכולוגי ייעוצי).

יש לא מעט קשיי הסתגלות לתלמידים בחזרה ללימודים. האם הורים יכולים להיכנס עם ילדיהם לכיתות?

אם נדרשת הסתגלות של הילד, ניתנת אפשרות להורי התלמיד לשהות איתו עד 10 דקות בחצר המוסד החינוכי. אם נדרש להכניס הורה לכיתה, לא תותר כניסה של יותר מהורה אחד לכיתת התלמיד בכל זמן, והוא יוכל לשהות בה עד 10 דקות לכל היותר.
מנהלי בית הספר יאשרו באופן פרטני את כניסת ההורים. ההורה יהיה עם מסכה בכל זמן ההסתגלות. הוא יהיה רשאי להיכנס לשטח המוסד החינוכי לאחר תשאול על פי נוסח הצהרת הבריאות ומדידת חום על ידי צוות המוסד החינוכי.