ביום השנה לרצח רבין: רוצחו של ראש הממשלה, יגאל עמיר, הגיש אתמול (חמישי) ערעור לבית המשפט העליון בדרישה לאפשר לו לבצע שיחות טלפון עם מי שיבחר ולא רק עם קרובים מדרגה ראשונה. השב"כ מתנגד לכך וטוען כי עדיין נשקפת סכנה מעמיר - כך פורסם בחדשות רשת.
יגאל עמיריגאל עמיר
יגאל עמיר
(צילום: עטא עוויסאת)
במהלך השנים תנאיו של עמיר הושוו לתנאיהם של אסירים פליליים, והוא זכאי להתייחדויות, ביקורים פתוחים ושיחות טלפון חופשיות. בעקבות שיחת טלפון שקיים עמיר באוגוסט 2019 עם יואב אליאסי ("הצל"), נשללו ממנו שיחות הטלפון למשך חודשיים. השנה, ביום הזיכרון ה 25 להירצחו של רבין, נותקו שיחותיו של עמיר, לטענתו ללא הסבר וללא שימוע מראש. בהמשך התאפשר לו להתקשר רק לבני משפחה מדרגה ראשונה, ועל כן הוא עתר לבית המשפט נגד ההחלטה באמצעות עורכת הדין רוית מוכבר.
בחוות דעת של השב"כ שהוגשה בתגובה לעתירה הוסבר הסיכון הביטחוני הנשקף מעמיר: "ככל הידוע לנו, העותר לא שינה את דרכיו. למותר לציין כי העותר עצמו נמנע, הן בעתירתו הכתובה והן בטיעוניו בפני בית המשפט, להצהיר על שינוי כאמור". חוות הדעת הצביעה גם על קהילת בני נוער ש"תומכת בעמיר ובמעשיו ומוכנה לפעול למענו. כל זאת מצביע על סיכון הנשקף מקשריו של הרוצח עם גורמים מחוץ לכלא".
בשב"כ הצביעו על המפלגה שהקימה רעייתו של עמיר לריסה טרימבובלר, שזכתה לתומכים לא מעטים, והמליצו לצמצם את הקשר של עמיר עם העולם מחוץ לכלא.
"בעניינו של העותר מבוצעת הערכת סיכון באופן שוטף, וזו הצביעה על הסיכון הנשקף מהעותר, ומהקשר שלו עם גורמים מחוץ לכלא", טענו בשב"כ. "הערכת סיכון זו נסמכת על מידע גלוי הקיים בעניינו, כמו גם על מידע חסוי. כנגזר של הערכת סיכונים זו, חודדו תנאי שיחות הטלפון של הנידון. לפיכך אנו סבורים כי נכון יהיה לצמצם את קשריו של העותר עם החוץ ככל הניתן. בכל מקרה אנו מתנגדים להרחבת מעגל המשוחחים עימו בטלפון אל מחוץ לקרובים מדרגה ראשונה".
פרסום ראשוני: 22:52 , 29.10.20