בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום (ג') באופן חלקי את בקשות הנאשמים בתיקי האלפים, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקבל חומרי חקירה שלא הועברו אליהם, בהתאם לסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי. מדובר על חומרים שהתביעה לא העבירה מטעמי פרטיות או בגלל שלשיטתה הם אינם חלק מחומר החקירה ומהווים תרשומות פנימיות שלא רלוונטיות להגנת הנאשמים.
מוקדם יותר היום דן השופט אריה רומנוב, שאינו בהרכב השופטים בתיק עצמו, בעתירות נתניהו ונוני מוזס, להסרת תעודות חסיון מעל חומרי חקירה אחרים.
שופטי ההרכב רבקה פרידמן פלדמן, עודד שחם ומשה בר-עם דחו את חלק מהבקשות לקבל מסמכים, אך הורו לתביעה להעביר שורה של מסמכים אחרים לנאשמים. מדובר בין היתר בסיכומי משא ומתן עם עד המדינה שלמה פילבר. לגבי שני מסמכים שההגנה ביקשה ושהשופטים ציינו כי הם לא נמצאו בקלסר – מזכר תכתובת רפ"ק אורי קנר ומזכר תיעוד של חדר חקירה - הם הורו לתביעה להעבירם בתוך שבעה ימים.
1 צפייה בגלריה
נתניהו באולם בית המשפט
נתניהו באולם בית המשפט
נתניהו באולם בית המשפט בדיון האחרון שאליו נדרש להתייצב, בחודש מאי
(צילום: עמית שאבי)
נתניהו ביקש מסמך של ישיבת המו"מ בין נציגי הפרקליטות לבא כוחו של ארי הרו, והשופטים ציינו כי "לא מצאנו בקלסר שהועבר לעיוננו את הפרפרזה האמורה ואת המסמכים המתעדים את הפגישה. ככל שאלה לא הומצאו עד כה לב"כ הנאשם (לא ברור אם בסופו של דבר הסכימה לכך המדינה) – יועברו המסמכים לעיוננו בתוך שבעה ימים".
אחת הבקשות של סניגורי שאול ואיריס אלוביץ, ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, נגעה למסמכים הקשורים לתרגילי החקירה שהמשטרה עשתה לניר חפץ. השופטים הודו כי המסמכים המבוקשים נראים "כמסמכים פנימיים" אך השופטים הורו להעביר אותם להגנה: "הם כוללים מידע גולמי בעל ערך פוטנציאלי, ובעל רלוונטיות להגנה, להבדיל מכוונות, הערכות, הנחיות או מסקנות של גורמי האכיפה, באופן המצדיק את מסירתם לידי הגנה".
מדובר במכתבים של החוקר דובי שרצר ומיילים של סגן ראש מח"ש משה סעדה, ואת התייחסותה של ראש מח"ש קרן בר מנחם למה שכונה "פרשת רוטנברג" ו"פרשת א'".
מהפרקליטות נמסר: "בדבר רוב רובו של החומר שהתבקש על-ידי הנאשמים - בית המשפט קיבל את עמדת התביעה לפיה לא מדובר בחומר חקירה שיש בו כדי לסייע להגנת הנאשמים.
"כמו כן, בית המשפט לא מצא להתערב בהחלטת התביעה לאפשר עיון במשרדיה בחומרים רגישים. בית המשפט קבע כי חלק קטן מהחומרים שהתבקשו על ידי הנאשמים יועבר לידם.
"יודגש כי חלק מחומרים אלה כבר נמצאים בידי ההגנה. ביחס לחלק אחר של החומרים, שהתביעה סברה שיש לסווגם כפנימיים - התביעה תלמד את החלטת בית המשפט".