221 תלונות על רקע עוולות הקשורות בקורונה - כשליש מכלל הפניות - התקבלו בפיקוח ליישום חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך ו-93% מהן נמצאו מוצדקות. כך עולה מדו"ח חדש של הפיקוח על זכויות התלמיד במנהל הפדגוגי במשרד החינוך לשנת הלימודים תש"ף. בין התלונות: ענישה על אי-פתיחת מצלמה בזום, ומורה שחייבה תלמידים להראות לה בזום את הסביבה הלימודית.
מדו"ח הממונה על זכויות התלמיד במשרד החינוך, טובה בן ארי, עולה כי היות ובשנה זו התחילה תקופת הקורונה בה ילדים ביקרו בבתי הספר מספר חודשים מועט, חלה ירידה משמעותית בכמות הפניות. בשנת הלימודים הקודמת התקבלו 1,778 פניות ואילו בשנה זו נרשמו 664 פניות.
(צילום: משי בן עמי)

מפילוח הממצאים בדו"ח עולה כי יותר כ-40% מהפניות - 260 - היו הקשורות בענישה ובנהלים, לעומת 52% בשנה שעברה. פניות בנושאי הקורונה היו נפוצות גם הן - 221 פניות המהוות כ-34% מסך הפניות.
מפילוח לפי מחוזות עולה כי מספר הפניות הרב ביותר מגיע ממחוז תל אביב - 55% מהפניות, והנמוך ביותר מהמחוז ההתיישבותי - 5%. בהקשר זה ציינה בן ארי בדו"ח כי נראה שיש צורך ללמד ולפרסם את חוק זכויות התלמיד בכל המחוזות, לרבות נהלי חוזר מנכ"ל המגנים על תלמידים ומציבים גבולות ברורים.
עוד עולה כי יותר ממחצית מהפניות הגיעו מהחינוך העל יסודי וכשני שליש מכלל הפניות מגיעות מההורים, 272 תלונות הגיעו מהתלמידים ואילו מהמורים והמנהלים הגיעו שישה אחוזים מהפניות.
בן ארי ציינה בדו"ח כי רוב הפניות שהתייחסו ללימודים בתקופת הקורונה עסקו בענישה במסגרת הלמידה מרחוק כולל נהלים והנחיות ללמידה מרחוק, העברת מידע ושיתוף ההורים והתלמידים.

גם ההורים פנו: החזרי תשלומים ובקשה להקליט שיעורים לילד בבידוד

בין התלונות שהתקבלו בתחום הקורונה - טענות על ענישה קולקטיבית של כל הכיתה בשל הפרעה של תלמיד למהלך שיעור מקוון, ענישה על אי פתיחת מצלמה בזום, היעדר מתן התאמות לימודיות לתלמידים בבידוד, לכאלו החיים עם בני משפחה בקבוצות סיכון ולתלמידים חסרי אמצעים דיגיטליים, וכן מורה שחייבה את התלמידים להראות לה בזום את הסביבה הלימודית באופן החושף את הסביבה הזו בפני כל ילדי הכיתה.
כן התקבלו תלונות על איום הרחקה לצמיתות משיעורים בזום כיתתי וערר על ציון מגן של בחינה שהמורה לכאורה איבדה בבידוד. תלמידים התלוננו גם על היעדר הנחיות בנושאי הקורונה במגוון שפות, היעדר עדכון שוטף לגבי מערכת השיעורים וכן תלונה של תלמיד על הורדת ציון בשל היעדרות משיעורי זום.
(צילום: שמוליק דודפור)

בתלונות שנמצא כי אינן מוצדקות: מורה מבקשת לא לשלב תלמיד בשיעור זום בשל איחור לשיעור, ענישה עקב איחור לשיעור וענישה של קבוצת תלמידים שצחקו על מורה בזום.
הורים פנו לממונה על זכויות התלמיד בנושאים של החזרי תשלומים לגן ולחוגים שלא בוצעו עקב הקורונה, שמירה על פרטיות אישורי הבריאות, מידע באשר לדרכי הערכה משולבות בזום ובבית הספר, בקשה להקליט שיעורים בכיתה לילד בבידוד, פנייה בעקבות לחץ ואלימות בבית ואבחון ומחשב למשפחה מעוטת יכולת.

40% מהפניות בנושא ענישה עסקו באיום להרחקה לצמיתות, 18% על ענישה משפילה. כן התלוננו על ענישת תלמיד בשל התנהגות הוריו: תלמידה לא שובצה לכיתת המצטיינים כיוון שהוריה שלחו מכתב תלונה על הנהלת בית הספר ותלמיד שלא קיבל תעודת בגרות עקב חוב של הוריו לבית הספר. עוד התקבלו פניות על התנהגות לא הולמת של מורים: פניה לתלמיד בשמות גנאי, הערות מביכות בתעודה, פניה לתלמיד באופן משפיל מול שאר הכיתה.
בנושא הבחינות התלוננו על לוח מבחנים עמוס כמו שלוש בחינות מתכונת רצופות יום אחרי יום, היעדר תגבורים לפני בחינות בגרות, בית הספר ששכח להגיש בקשה להתאמות והתלמיד נאלץ להיבחן בלעדיהן וכן שינוי מגמות או הורדת מספר יחידות לימוד בניגוד לרצון התלמידים.
עוד התקבלו תלונות על קריאה של מכתבי השעיה במהלך השיעור בנוכחות תלמידי הכיתה, מניעת יציאת תלמידה לשירותים במהלך השיעור, אפליה בין ילדים בכיתת חינוך מיוחד לשאר הילדים בטקס קבלת ספר תורה ובקשה להחזר כספי בעבור שירותים שלא ניתנו בבית ספר.
בעקבות הממצאים נמסר ממשרד החינוך כי "המשרד מעריך ומוקיר את עבודתם המסורה והבלתי מסויגת של מורי ישראל למען קידומם של התלמידים. על רקע המקרים המובאים בדו"ח, בכוונת מנכ"ל המשרד ללמוד לעומק את הממצאים, ולגבש תכנית עבודה שתבטיח את רווחת התלמידים ואת זכויותיהם".