בשנת 1897 ייסד בנימין זאב הרצל את ההסתדרות הציונית העולמית, כארגון גג לאיחוד פעולתם של כלל הגופים הציוניים בעולם, שיפעלו יחדיו עד להגשמת מטרתה של התנועה הציונית - הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. הארגון הוקם מתוך הבנה כי יש להקים בית לאומי, מקור כוח ודאגה ליהודים ברחבי העולם, בית שאז היה לרעיון ללא פירוט היכן יוקם ומתי ובמהלך השנים התגבש להיות מדינת ישראל בארץ ישראל.
רעיון מדינת ישראל כ"בית הלאומי" לעם היהודי נשזר בחלום המדינה שבדרך, במושג זה נעשה שימוש בהצהרת בלפור בשנת 1917, ובמגילת העצמאות בשנת 1948 נכתבה ונחתמה הזכות ”להקים לעם היהודי מחדש את ביתו הלאומי". מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי ומתוך כך על חובה עליה לדאוג ליהודים בארץ ובעולם כפי שנחקק בחוק הלאום - "המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשבי בשל יהדותם או בשל אזרחותם'".
שונאי ישראל אינם מבדילים בין יהודים בארץ ישראל לבין יהודים ברחבי העולם. הם אינם מבדילים בין יהודים בעלי חזות יהודית-דתית, בין יהודים שרק שם משפחתם מסגיר את מוצאם היהודי, ובין אלו שאינם יהודים אך מזדהים עם מדינת ישראל, בין ילדים ובין מבוגרים, בין גברים ובין נשים אלא מפיצים שנאה והרס.
החיבור בין היהודים בתפוצות אל היהודים במדינת ישראל הוא חיבור דמים זועק וברור. אחינו הגרים בתפוצות הם חלק בלתי נפרד מעם ישראל, ולצערנו נאבקים מדי יום באירועים אנטישמיים ונמצאים תחת איום מתמיד. מאז קום המדינה ועד היום נרצחו מאות יהודים באירועים אנטישמיים ברחבי העולם (לא כולל ישראל) אך במדינת ישראל לא נעשתה פעולה ממלכתית מעוגנת בחוק להנצחת יהודי התפוצות שנרצחו בפעולות איבה בחו"ל על רקע אנטישמי.
בפגישותיי עם משפחות שכולות מהתפוצות שאיבדו את יקיריהן בפעולות מעין אלו, הועלו בקשותיהן להשתלב בעטיפת החום, ההכרה והזיכרון של נפגעי פעולות האיבה בארץ. בשנה האחרונה פעלנו עם מספר גורמים כדי לקדם אישור החלטת ממשלה להנצחת יהודים שקיפחו את חייהם בשל יהדותם בפעולות איבה על רקע אנטישמי בתפוצות. שמחתי על קבלת החלטת ממשלה על הקמת ועדה מיוחדת המשותפת לממשלת ישראל ולמוסדות הלאומיים, שתגבש המלצותיה להנצחה ממלכתית של יהודים אלו.
זוהי החלטה בעלת חשיבות אדירה להעצמת תחושת שותפות הגורל, שבין מדינת ישראל ליהדות התפוצות.
מן הראוי בעיניי, שהיהודים שקיפחו את חייהם בפעולות איבה בתפוצות, יונצחו אף הם בטקסי הזיכרון הממלכתיים במדינת ישראל.
יו"ר ההסתדרות הציונית, יעקב חגואליו"ר ההסתדרות הציונית, יעקב חגואלצילום: מארק ישראל סלם
החלטת הממשלה מכירה בחובתנו המוסרית להנציח את נפגעי פעולות האיבה שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אך נרצחו בשל יהדותם. ההחלטה תבקש להנציח יהודים שאינם אזרחי ישראל אשר קיפחו את חייהם בפעולות איבה על רקע אנטישמי בתפוצות. החלטה זו היא צעד חשוב והיסטורי במערכת היחסים בין מדינת ישראל ליהודים בתפוצות.
במסגרת ההחלטה תוקם ועדה משותפת למוסדות לאומיים ולממשלת ישראל. ועדה שתגבש המלצות לפעילות הנצחה ממלכתית של יהודים שאינם אזרחי ישראל שנרצחו על רקע אנטישמי בתפוצות. נפעל יחד עם שותפנו ליישם את ההחלטה החשובה, למען כל עם ישראל.
יעקב חגואל הוא יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית