2 צפייה בגלריה
משטרה
משטרה
אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
המשטרה תפצה ב-6,000 שקלים צעיר שנעצר בזמן מצעד הגאווה בירושלים לפני כשנה וחצי, במסגרת הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים. ביוני 2020 הגיע לירושלים הצעיר י' עם ארוסתו, כדי לקנות טבעת לקראת חתונתם. הוא עוכב יותר משבע שעות בתחנת המשטרה, ללא חקירה או סיבת עיכוב מוצדקת, לאחר שסומן על ידי המשטרה כמסוכן למשתתפי המצעד.
"במסגרת ההכנות לחתונה הגיעו י' וארוסתו לירושלים לצורך קניית טבעת נישואין", כתב עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו בכתב התביעה. "בשלב בו אירע העיכוב היו הזוג בדרך לקניית טבעת מחנות במרכז העיר. אז עצר סמוך לתובעים רכב אזרחי, שבתוכו ישבו בלשים בלבוש אזרחי שתשאלו את הזוג ולקחו את הפרטים האישיים של י', לרבות מספר תעודת זהות. לאחר מספר דקות הרכב נסע, אך לא חלפו דקות רבות עד ששב לעכב את י' לתחנת המשטרה".
2 צפייה בגלריה
מצעד הגאווה בירושלים
מצעד הגאווה בירושלים
מצעד הגאווה בירושלים, יוני 2021
(צילום: AP)
סיבת העיכוב התבררה רק לאחר כמה שעות. "באותו היום חל מצעד הגאווה בירושלים. י' וארוסתו הגיעו לעיר בלא שבכלל ידעו כי המצעד מתקיים באותו יום, ונסיבות הימצאותם בעיר לא רק שלא היו קשורות למצעד אלא היו קשורות בעניין אינטימי ורב חשיבות שלהם עצמם, אך למרות זאת עוכב י' במשך שעות ארוכות. ואף אילו סברה משטרת ישראל כי התובע מסוכן, דבר הטעון הוכחה, לא היה לה לפעול כנגד התובע בדרך בה היא פעלה".
עוד צוין בתביעה כי י' סומן "כבר לפני שנים" על ידי המשטרה כמסוכן למצעד הגאווה, וכל שנה היא יוצרת איתו קשר בנוגע למצעד - אך "אף פעם לא מוציאים צו הרחקה כדין, אלא בעל פה". עוד נטען כי לאחר מצעד הגאווה ב-2017 נמצאה חוברת הנושאת את הכותרת "מצעד הגאווה 2017 - עוטף ירושלים", ובה תצלומים ופרטי הזדהות של "דמויות המסוכנות למצעד", שבהם הופיע הצעיר. בשל כך, עורך דינו טען כי י' עוכב רק בשל מראהו ו"סימונו" על ידי המשטרה, ללא שעבר על חוק כלשהו. בנוסף ל-6,000 השקלים, המשטרה גם תשלם לצעיר על הוצאות המשפט.
מעצר פעילי להב"ה בעצרת הגאווה בירושלים ב-2020

"משטרת ישראל שמה לעצמה לחוק לאסוף דתיים מגודלי פאות ועטורי ציציות מרחובות העיר בזמן שמתקיים שם פולחן הגאווה השנתי", אמר עו"ד יאדו בתגובה להסכם הפשרה. "כמדי שנה בשנה אנחנו רודפים אחר משטרת ישראל, שבדיעבד משלמת פיצויים על אותם מעצרים ועיכובים בלתי חוקיים ובלתי מוצדקים, אך למרבה הצער המקרים חוזרים ונשנים. המשטרה מרשה לעצמה לפעול נגד יהודים כפי שהיא לא מעיזה לפעול נגד בדואים וסקטורים אחרים. להיות יהודי זה בסדר, אך להגיד את זה ברחוב זה כבר מהווה סיכון מבחינת המשטרה".
לפני כחודש נחתם הסכם פשרה בין המדינה לבין קבוצת פעילי ימין קיצוני, שנעצרו על ידי המשטרה בשל כוונתם להפגין נגד אירוע הגאווה בירושלים ב-2020. במסגרת ההסכם, המדינה הסכימה לפצות את פעילי הימין בסכום כולל של 50 אלף שקלים בגין עיכובם ומעצרם.
בשנת 2020, כזכור, לא התקיים מצעד הגאווה במתכונתו המקורית בשל הגבלות הקורונה הרחבות שהוטלו על הציבור, ובמקומו נערכה בירושלים "עצרת גאווה" חלופית בגן העצמאות בעיר. קבוצת פעילי להב"ה שעשתה את דרכה להפגנה נגד העצרת עוכבה על ידי המשטרה, והושארה בתחנה במשך כמה שעות.