1 צפייה בגלריה
ישיבת סיעה התיונות הדתית
ישיבת סיעה התיונות הדתית
שר האוצר בצלאל סמוטריץ'
(צילום: AFP)
העיסוק האינטנסיבי ברפורמה המשפטית משאיר מחוץ לשיח הציבורי והתקשורתי מהלכים אחרים של ממשלת נתניהו. בימים אלה מקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרת חוק ההסדרים, תוכנית כלכלית שתפגע בהפרדה בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, וכפועל יוצא עלולה לפגוע בכם ובכן התושבים והתושבות בערים וביישובים השונים.
התוכנית של השר כוללת שורת צעדים בהם הורדת פרק ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי אל המקומי (החלטה שקיבלה הממשלה הקודמת), והורדת פרק רשויות מטרופוליטניות שהיה אמור בין השאר להעניק סמכויות תכנון תחבורה לרשויות המקומיות (שיכולות לנהל את התחבורה באזורן באופן יעיל וקרוב לצורכי התושב). מנגד מעצימה התוכנית את סמכויות משרדי הממשלה במוסדות התכנון והבנייה ומייצרת שליטה תקציבית של הממשלה בכספי הרשויות המקומיות על ידי הקמת קרן הארנונה.
תפיסת הדמוקרטיה האנכית אצלנו לא מפותחת דיה אף שישראל היא מהמדיניות הריכוזיות ביותר בעולם המערבי, וניצבת בתחתית מדד הביזור לרשויות המקומיות מבין כלל מדינות ה-OECD. הדמוקרטיה הישראלית נפגעת בשל היעדר שכבות ייצוג שונות כגון ועדי שכונה (המייצגים את האינטרסים הקהילתיים ומקדמים השתתפות ציבורית וקבלת החלטות ציבורית), והיעדר תפיסה אזורית המביאה בחשבון את השוני בין הצרכים הגיאוגרפיים. כמו כן, ניכרת התעלמות מתפיסות התרבות השונות ומהיכולת של הרשויות המקומיות המכירות את התושבים באופן מיטבי ויכולות לספק שירותים טובים (כפי שבא לידי ביטוי בתקופת הקורונה).
רוב המחאות ברחובות נובעות ממידת אמון נמוכה של האזרחים במערכת השלטונית. בפועל, גם אם הם לא מנסחים זאת כך, מטרתם המרכזית של המוחים היא לצמצם את הפער בינם לבין השלטון וקובעי המדיניות. לשם כך יש צורך בשינויים מבניים הכוללים מתן מעמד מוסדי רשמי לרובד הקהילתי כגון ועדי שכונות, ביזור סמכויות לשלטון המקומי ופיתוח תפיסת אזוריות.
מלי טופצ׳יאשוילי מלי טופצ׳יאשוילי אמנון חורש
התוכנית של סמוטריץ' מציגה ניתוק מוחלט מן התפיסה של דמוקרטיה אנכית. משרד האוצר הקים את קרן הארנונה שמטרתה היא הלאמת כספי הארנונה שמשלמים התושבים, ומהלך זה נעשה ללא היוועצות אמיתית עם הרשויות המקומיות וללא פיקוח אמיתי של הכנסת, אלא הוכנס כפרק בחוק ההסדרים בצורה שאיננה מעודדת דמוקרטיה אמיתית. בנוסף, הממשלה מבקשת שליטה נרחבת יותר בוועדות התכנון והבנייה על ידי הגדלת מספר הנציגים מטעמה בהרכבן, באמצעות משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות. כלומר: היא מרחיקה את התושבים מייצוג הרצונות והצרכים האמיתיים שלהם בתהליכי תכנון ומגבירה את השליטה של משרדי הממשלה בניגוד לאינטרס הציבורי.
האם הציבור הישראלי בשל לשיח הפרדה אנכית? האם יקודם בעתיד "חוק יסוד: רשויות מקומיות", באופן הדומה להסדרת יחסים אלו במרבית המדינות באירופה? פעולות הממשלה מלמדות שזה לא הכיוון.
  • עו"ד מלי טופצ׳יאשוילי היא ראש תחום מדיניות וקשרי ממשל בתנועה ישראלית
מעוניינים להציע טור לערוץ הדעות של ynet? שלחו לנו opinions@ynet.co.il