בג"ץ פסק היום (חמישי) שעל חברת החשמל לקיים הליכי שימוע לפני ניתוקים של אספקת חשמל בשל חובות של צרכנים ביתיים. פסק הדין ניתן בעקבות עתירה שהוגשה נגד האמצעים שננקטים כלפי צרכנים שמאחרים בתשלום חשבון החשמל.
השופטים קבעו כי אספקת החשמל קשורה לזכות לקיום בכבוד ולזכות לחיים ולבריאות, והשופטים דפנה ברק-ארז, יצחק עמית ודוד מינץ קבעו כי חשמל הוא מצרך חיוני שבלעדיו לא ניתן לנהל אורך חיים שגרתי.
השבוע פורסם ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" כיצד משפחות עם בעיות כלכליות מצאו את עצמן ללא אספקת חשמל, ואיך חברת החשמל ממשיכה לנתק את המשפחות הנזקקות גם בשיאו של גל הקור הנוכחי.
השופטים פסקו שעל רשות החשמל לאמץ נוהל מסודר ומפורט שיקבע את העקרונות המעשיים ליישום ההסדר המתוקן כפי שיעוגן באמות המידה. כמו כן, נקבע שצרכנים שלא שילמו לא ינותקו מחשמל אם יוכיחו מצב של עוני קשה, מצב רפואי או קושי כלכלי באופן שמצדיק הימנעות מניתוק.
2 צפייה בגלריה
דוד מינץ , דפנה ברק ארז , יצחק עמית
דוד מינץ , דפנה ברק ארז , יצחק עמית
השופטים מינץ, ברק-ארז ועמית
(צילום: עמית שאבי, אלכס קולמויסקי, עטא עוויסאת)
בנסיבות אלה, קבע בית המשפט כי חברת החשמל תיאלץ לגבות את החוב באמצעים מתונים יותר, שאינם כרוכים בניתוק החשמל, וקרא לרשות החשמל להסדיר הליך לשמיעת טענותיו של הצרכן ולבחינת נסיבותיו הפרטניות בטרם קבלת החלטה על ניתוקו מאספקת חשמל. בהמשך לכך הוטל על חברת החשמל לאמץ נוהל מסודר ומפורט שיקבע את העקרונות המעשיים ליישום ההסדר המתוקן כפי שיעוגן באמות המידה.
סמנכ"ל חברת החשמל מגיב לניתוקי הבתים
(צילום: שמוליק דודפור)

בפסק הדין נקבע כי "אין די במעגל הצרכנים המוגן על-פי ההסדר הקיים מפני ניתוק מאספקת חשמל, הכולל ניצולי שואה ומי שהוגדרו כ'צרכנים שאספקת חשמל חיונית להם' מטעמי בריאות, על-פי רשימה סגורה".
עורכות הדין של העותרים, משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח ועדי ניר בנימיני מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב הגיבו לפסק הדין: "ביום הכי קר בשנה שבו אנשים נותרים ללא חימום, בג"ץ קיבל את עמדתנו לפיה הזכות לחשמל היא זכות חוקתית שקשורה באופן הדוק לזכות לקיום בכבוד, וקבע כי על רשות החשמל לתקן את אמות המידה לניתוקי חשמל, לא לנתק אנשים מחמת עוניים, ולגבות את החוב באמצעים מתונים יותר שאינם כרוכים בניתוק החשמל. כמו כן, נאסר על המשך ניתוקי החשמל ללא הליך הוגן ושמיעת הצרכן".