המחאה מחוץ לבית המשפט
(צילום: גיל יוחנן, נדב אבס)

על רקע הסערה שמתחוללת סביב פינוי תושבים ערבים משכונת שייח ג'ראח, בית המשפט המחוזי בירושלים דן היום (רביעי) בסוגיית הפינוי של משפחות ערביות משכונה אחרת במזרח הבירה - סילוואן הצמודה לעיר העתיקה. במקביל לדיונים הפגינו בחוץ כמאה בני אדם וקראו: "עוצרים את הגירוש". אחד המפגינים נעצר.
בבית המשפט נערכו שני דיונים נפרדים בעניינן של 13 משפחות המתגוררות באזור בטן אלאלהווא שבסילוואן. לפני קום המדינה שכנו במקום משפחות יהודיות באזור שנקרא "כפר התימנים", אך הן גורשו ב-1938 בעקבות המרד הערבי הגדול. המשפחות הערביות עומדות בסכנת פינוי לאחר שבית משפט השלום החליט כי הקרקע שעליה הן מתגוררות שייכת להקדש יהודי של המשפחות היהודיות שהתגוררו במקום לפני יותר מ-80 שנה.
5 צפייה בגלריה
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
"השכנים שלנו בסכנה". ההפגנה מחוץ לבית המשפט
(צילום: יואב דודקביץ')
5 צפייה בגלריה
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
מפגינים ליד בית המשפט
(צילום: יואב דודקביץ')
ב-2001 מונו לנציגי ההקדש שני אנשי עמותת "עטרת כהנים", הפועלת ליישוב יהודים באזורים לא-יהודיים בעיר העתיקה ובשכונות הפלסטינים הצמודות לה. בסך הכול עומדות בפני פינוי כמאה משפחות פלסטיניות שבעניינן מתנהלים הליכים משפטיים נפרדים.
בית משפט השלום דן בסוגיה מאז שנת 2015, אז הגיש ההקדש בקשות לפינוי הקרקע. חלק מההליכים עדיין מתנהלים בבית משפט השלום, ובשניים מהם התקבלה החלטה שהקרקע שייכת להקדש, ועל התושבים הערבים לפנות את המקום. התושבים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי ודרשו כי בדומה למקרה שייח ג'ראח, יתייצב היועץ המשפטי לממשלה ויגיש את עמדתו בנושא.
5 צפייה בגלריה
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
שוטרים בהפגנה ליד בית המשפט
(צילום: יואב דודקביץ')
5 צפייה בגלריה
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
(צילום: יואב דודקביץ')
5 צפייה בגלריה
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
מעצר של מפגין בהפגנה מחוץ לדיון על פינוי תושבים מסילוואן במחוזי ירושלים
(צילום: יואב דודקביץ')
כמאה מפגינים מחו מחוץ לבית המשפט המחוזי נגד פינוי המשפחות מסילוואן. המפגינים הניפו שלטים שעליהם נכתב "השכנים שלנו בסכנה. עוצרים את הגירוש" וקראו "ברוח ודם נפדה את סילוואן".
סוגיה זו רגישה ונפיצה במיוחד, לאחר מהומות החודש האחרון וההתפרעויות במזרח ירושלים, שהרקע לחלקן היה החלטת בית משפט לפנות משפחות פלסטיניות משייח ג'ראח. במקרה של סילוואן מדובר במספר גדול הרבה יותר של משפחות, והקהילה הבינלאומית מעורבת בנושא. לדיון היום הגיעו נציגים מהאיחוד האירופי וממשלות מקסיקו, קנדה, בריטניה ועוד.
השופטים הודיעו בסוף הדיון שהחלטה תישלח לצדדים בהמשך. השופטים צריכים להכריע בשתי שאלות: האם לקבל את בקשת המשפחות הערביות ולהורות ליועמ"ש להגיש חוות דעת בנושא, וכן האם הערעור יידון במחוזי או ימתין להכרעת העליון בשתי בקשות ערעור שהוגשו אליו וממתינות גם הן להכרעת היועץ.