הורשע בגניבה ומרמה. בן חמו בבית המשפט
(צילום: חגי דקל)


ראש העיר כפר סבא לשעבר, יהודה בן חמו, הורשע בעבירות גניבה בידי עובד ציבור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ומרמה והפרת אמונים. למרות שהפרקליטות האשימה אותו גם בהטרדת עד ובהפרת הוראה חוקית - השופט עמי קובו מבית המשפט המחוזי בלוד זיכה אותו מאותן עבירות.
2 צפייה בגלריה
יהודה בן חמו בבית משפט מחוזי לוד
יהודה בן חמו בבית משפט מחוזי לוד
יהודה בן חמו בבית המשפט, היום
(צילום: חגי דקל)
בית המשפט קבע כי בן חמו פיתח בלשכת ראש העירייה מנגנון של איסוף תרומות בתווי קניה מאנשי עסקים שפועלים בכפר סבא בידיעתו ובשליטתו המלאה של בן חמו. תפעול המנגנון הופקד בידי עוזרי ראש העיר ובסיוע עובדי לשכה נוספים. כמו כן, השופט פסק כי בן חמו הנחה את עוזריו למי לפנות לקבלת תרומות וכי התורמים הסכימו לתרום ביד נדיבה עבור נזקקי העיר כפר סבא.
בסך הכל התקבלו מהתורמים תווי קניה לנזקקים לקראת חגי ראש השנה ופסח במהלך השנים בסך כולל של כ-600 אלף שקל. בפני התורמים הוצג מצג שווא של סיוע לנזקקים ללא הבהרה כי מדובר במנגנון המבוסס על חלוקה למקורבים ומכרים ולא על בסיס קריטריונים ברורים ושוויוניים. חלק אכן הגיעו למשפחות נזקקות, אך חלק לאנשי לשכתו שסייעו לנאשם בתפעול המנגנון וזכו ליהנות מפירותיו, וחלק נטל לעצמו. בנוגע לתווים שהגיעו בפועל לנזקקים, נקבע כי לא מדובר בעבירה פלילית על אף שאופן ניהול הפרויקט כולו היה שלא בהתאם לכללי המנהל התקין.
חלק אחר של התווים, בשווי של כ-250 אלף שקל, לא הועבר לחלוקה לנזקקים. הכסף נותר לשימושו של בן חמו, שלקח לעצמו 190 אלף שקל, ולמקורביו - להם חילק כראות עיניו. העברת התווים למי שאינם נזקקים לכסף מהווה מרמה כלפי התורמים, אשר סברו שתרומות מועברות לנזקקים בלבד. כמו כן, אותם מעשים נחשבים גם למרמה והפרת אמונים. בן חמו, קבע בית המשפט, ניצל את תפקידו כראש העיר כדי להפיק רווח כלכלי לעצמו ולמקורביו - ובכך פגע באמון הציבור.
2 צפייה בגלריה
עיריית כפר סבא. למצולמים אין קשר לנאמר
עיריית כפר סבא. למצולמים אין קשר לנאמר
עיריית כפר סבא. למצולמים אין קשר לנאמר
(צילום: רענן בן צור)
בן חמו, הוסיף בית המשפט, נטל חלק בלתי מבוטל מהתווים האמורים לשימושו האישי. חלק מהתווים, בסך של 10,300 שקל שנתרמו בשנת 2016, נתפסו בחיפוש בארון הבגדים בביתו ובמכנסיים שהיו בתיק הספורט שלו. כמו כן, ביקש ראש העיר לשעבר ממנהלת הלשכה שלו לערוך עבורו קניות פרטיות בהיקף של אלפי שקלים לכל הפחות.
באישום השני, הורשע בן חמו בעבירה לפי פקודת מס הכנסה בנוגע ללקיחת 250 אלף שקל במרמה שעליהם לא דיווח לרשויות המס. באישום השלישי הוכח שבן חמו עסק באופן פעיל בענייניו של חברו הטוב רפי כחלון, וקידם אותם תוך ניגוד עניינים. כחלון החזיק כמה מספר מגרשים בכפר סבא באמצעות חברה שבבעלותו, ובשל כך נזקק לשירותי העירייה בנושא תכנון ובנייה. בן חמו, כך הוחלט, ביצע פעולות רבות למען חברו, בתיאום עמו ומתוך ידיעה ברורה שהוא מפעיל את השפעתו, מכוח תפקידו, למען חברו הטוב. ראש העיר לשעבר פנה לגורמים הכפופים אליו בעירייה ולגורמים נוספים, וביקש מהם לקדם ולזרז את הטיפול בענייניו של כחלון, ואף חתם על היתרים בנוגע לחברות שבבעלותו.
בסעיף הרביעי הואשם בן חמו בכך שלאחר ששוחרר ממעצר ונאסר עליו ליצור קשר עם מי מהמעורבים בחקירה. עם זאת בפרקליטות טענו כי בן חמו שוחח הנאשם עם נהגו על נושאים הקשורים באופן מהותי לחקירה. ואולם, בית המשפט זיכה מחמת הספק את ראש העיר לשעבר מעבירת הטרדת עד בשל היעדר בסיס לממצאים עובדתיים ברורים.
עורך הדין אורי רינצקי מפרקליטות מחוז מרכז מסר כי "ביהמ"ש קיבע שבן חמו ביצע עבירות שחיתות שלטונית שנמצאות בליבת העבודה שלו כראש עיר. בתוך הכרעת הדין נקבע שהיה פגם מוסרי ופגם ערכי מעבר לעבירות הפליליות. זהו חלק מהמאבק הבלתי מתפשר של הפרקליטות והמשטרה. נמשיך במאבק הבלתי פוסק בשחיתות השלטונית ובאלה שעוברים את העבירות האלו על מנת שיישמר אמון הציבור במערכת השלטונית".