היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט כתב היום (ראשון) מכתב נזיפה חריף לשר הדיגיטל דודי אמסלם, לאחר שהשר סירב לחתום על ייפוי כוח לנציגי המדינה באסיפות כלליות של החברות הממשלתיות. זאת משום שאמסלם מסרב לנוהל המשפטי שעל פיו נבחרים חברים חדשים ממאגר דירקטורים בעלי כישורים, והוא מבקש למנות גם מינויים פוליטיים. דחייה בחתימה על ייפוי הכוח מעכבת את התכנסות האסיפות.
3 צפייה בגלריה
אביחי מנדלבליט ודודי אמסלם
אביחי מנדלבליט ודודי אמסלם
אביחי מנדלבליט ודודי אמסלם
(צילום: אוהד צויגנברג, AFP)
במכתב ששיגר היועץ לאמסלם הוא כותב כי "ככל שהבנתי, סירוב זה קשור לעמדת רשות החברות הממשלתיות בסוגיה אחרת ונפרדת, הנוגעת למינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות, שהתקבלה בעקבות חוות דעת משפטית בעניין זה, אשר ניתנה על דעתי".
לדבריו, "הודעתך עומדת בניגוד לחובות ולאחריות המוטלות עליך על פי חוק ועלולה להביא לפגיעה באינטרסים של מדינת ישראל בחברות שבבעלותה ובתפקודן התקין". כמו כן, היועץ טען כי כבר נגרמה פגיעה באינטרסים של המדינה.
אמסלם כבר הודיע ליועץ כי הוא מסרב למנות את באי כוח המדינה ב"רכבת ישראל" וגם בחברות הממשלתיות האחרות, בהן החברה המנהלת את קרנות ההשתלמות לעובדי החינוך. היועץ מצידו הדגיש את הצורך בקיום אסיפות כלליות של חברות כדי לאפשר את ניהולן התקין והשוטף של עשרות החברות הממשלתיות הפועלות כיום - דבר חיוני למדינה ולמשק.
3 צפייה בגלריה
חידוש הנסיעה ברכבת בצל התפשטות נגיף הקורונה
חידוש הנסיעה ברכבת בצל התפשטות נגיף הקורונה
רכבת ישראל. לא מונה נציג מדינה
(צילום: עידן ארבל)
היועץ קבע כי סירובו של אמסלם לפעול למינוי באי הכוח "מנוגד למשפט המינהלי ולציפייה של פעולה תקינה של רשויות השלטון, בפרט כשהדבר נעשה בשל נימוקים שאינם נוגעים לעניין".
בין השר אמסלם ליועץ המשפטי לממשלה מתנהל ויכוח על אופן השיבוץ של דירקטורים חדשים בחברות ממשלתיות. אמסלם הצהיר כי הוא מעוניין לשנות את השיטה שנקבעה לפני כשבע שנים, שביטלה לכאורה את הקשר בין הזיקה הפוליטית של המועמד לשיבוצו.
בחודש שעבר תקפה את אמסלם בעניין זה המשנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, וטענה כי "דרך המלך למינויים של דירקטורים בחברות הממשלתיות היא ככלל באמצעות הצעת מועמדים שנבחרו בהליך פומבי, תחרותי ושוויוני - קרי מתוך מאגר נבחרת הדירקטורים, תוך שמירת הליך תואם הנבחרת כהליך חריג ומצומצם, או בהליך פומבי, תחרותי ושוויוני אחר אותו יקבעו השרים".