אחרי שבשבוע שעבר הגישה הנהגת ההורים הארצית עתירה מקדמית לבג"ץ נגד ראש הממשלה וממשלת ישראל להורות להפעיל באופן מיידי את מוסדות החינוך ללימודים פרונטליים עבור תלמידי כיתות ז'-י' - הגישה המדינה את תשובתה שממנה עולה, בין היתר, כי קבוצת גילים זו חולה בשיעור גבוה יותר מקבוצת הגילים בכיתות הנמוכות. כמו כן, נאמר כי שיעור התחלואה בקורונה במערכת החינוך מהווה כחצי מכלל התחלואה באוכלוסייה, 48% ליתר דיוק.
"משרד הבריאות מודע לקושי שנוצר בכך שתלמידי כיתות ז'-י', להבדיל מיתר התלמידים בכיתות השונות, למדו הכי מעט ימים במהלך השנה האחרונה באופן פרונטלי בבתי הספר", נאמר בתשובת המדינה. "לצד זאת, יובהר כי קבוצת ילדים אלו חולים בשיעור גבוה יותר מהכיתות הנמוכות ובמקביל עדיין אינם יכולים עדיין להתחסן בהשוואה לתלמידי כיתות י"א-י"ב".
יפה בן דויד מזכ"לית הסתדרות המורים על ניהול המשבר: לא מבינה מה רוצים
(צילום: שחר גולדשטיין)

בתשובה ציינה המדינה עוד כי "הממשלה החליטה לאשר עקרונית את ביצוע הפעימה השלישית, שבמסגרתה החל מיום א' הקרוב הלימודים הפרונטליים בכיתות ז'-י' יחודשו בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות". על כן, נטען, יש לדחות את עתירת הנהגת ההורים.
עוד נאמר כי "נכון ל-28 בפברואר, התחלואה במערכת החינוך מהווה כ-48% מכלל התחלואה במדינת ישראל. על-פי הנתונים הקיימים במשרד הבריאות, ניתן להיווכח בעלייה בתחלואה במערכת החינוך ביישובים שבהם המוסדות פתוחים, תוך שהעלייה ניכרת בעיקר בגילים הצעירים - בגני הילדים ובכיתות א'-ד' ברשויות ירוקות, צהובות וכתומות-גבוליות - להבדיל מרשויות ובכיתות שבהן מערכת החינוך עדיין סגורה".
"אם כן, ברקע הדברים תמיד קיים החשש הממשי מעלייה נוספת בתחלואה עקב פתיחת מערכת החינוך", נכתב, "תוך שלאחרונה ישנה גם עדות לעלייה בתחלואה אשר מקורה בווריאנט הדרום-אפריקני שלא ידוע בשלב זה מה מידת השפעתו על ילדים. כך גם מידת ההשפעה של התחלואה בווירוס על ילדים לטווח הארוך עדיין אינה ידועה במלואה ולכן כל פתיחה של מערכת החינוך צריכה להיעשות תוך נקיטת משנה זהירות". בתשובתה מפרטת המדינה את החשש שקיים מפני תסמונת "פוסט-קורונה" שמתפתחת לאחר התחלואה בעיקר בילדים.
המדינה טוענת כי "הגם שברור למשיבים כי הצעדים שננקטים אינם קלים, הם מבוססים על שיקולים עניינים ומקצועיים, לצורך הגנה על בריאות הציבור, ולצורך התמודדות עם המגיפה, זאת בניגוד לטענות העולות בעתירה. על כן, העתירה אינה מגלה כל עילה להתערבות שיפוטית".

יצוין כי קבינט הקורונה החליט בתחילת השבוע להחזיר ביום ראשון הקרוב את תלמידי כיתות ז'-י' ללימודים ברשויות ירוקות צהובות וכתומות שהוחרגו, אך אתמול הודיע סגן שר הבריאות יואב קיש כי החזרה תלויה ברמת התחלואה. אם מקדם ההדבקה יעלה - ייתכן שהמהלך לא ייצא לפועל.
מנגד, טענו ההורים, שהגישו את העתירה באמצעות עורכי הדין דורון טאובמן, יאנה לורייה והגר חלף, כי "גם מקבלי ההחלטות עצמם, ובראשם שר החינוך, סברו שנכון לפתוח את בתי הספר גם עבור תלמידי ז'-י' - אך לבסוף התקבלה החלטה שלא על סמך מסד עובדתי ראוי, בשרירותיות, ללא שקילת מלוא העובדות, בחוסר סבירות ותוך פגיעה חמורה ולא מידתית בזכויות יסוד".
הם הדגישו בעתירה כי "אין כל צידוק מדעי, אפידמיולוגי, רפואי או אחר שיכול להצדיק את המשך הפגיעה בילדים אלו, שהופקרו לגמרי במהלך ניהול המשבר, ש'בילו' את הזמן הרב ביותר בלמידה מרחוק ביחס לשאר השכבות - וקיימו לימודים פרונטאליים במשך פחות מ-20 ימים על פני שנת לימודים שלמה".