כמידי שנה, קבוצת Sparks עורכת מחקר ששמו "מדד אמון המנכ"לים", אשר מבוסס על תשובותיהם של עשרות מנכ"לים ומנכ"ליות של חברות עסקיות מהמובילות בישראל ביחס לצפוי ב 12 חודשים הקרובים.
השנה, מדד אמון המנכ"לים לשנת 2024 חושב כערך של 30.25 – (מינוס 30.25) בסולם שנע בין 100- ל 100. נכון לשבוע האחרון חודש דצמבר 2023 בו ערכנו את הסקר, המדד מייצג רמת אמון נמוכה ופסימיות של המנכ"לים ביחס למצבו של המשק הישראלי בשנת 2024. אך יחד עם זאת, הופתענו מכך, שלמרות המלחמה שטרם הוכרעה ולמרות רמת אי-הוודאות הגבוהה, מידת הפסימיות אינה גבוהה מאוד, ולמעשה מגלמת בתוכה את משמעויות תהליכי התאוששות של המשק, שנחוו כבר החל מחודש נובמבר ונמשכו בדצמבר. גם ביחס לממצאי סקר השנה הקודמת – מידת הפסימיות השנה גבוהה רק במעט ביחס לסקר שבוצע בדצמבר 2022 ביחס לשנת 2023.
מממצאי הסקר עולה, כי המנכ"לים רואים את שנת 2024 כשנת מעבר ואפשרות למפנה – הן במישור הפוליטי, הן במישור הביטחוני והן במישור החברתי. ההנחה העולה היא, כי החציון הראשון של השנה יושפע עדיין מהתמשכות הלחימה בדרום ובצפון, אולם הציפייה היא שבמהלך חציון ב' יחלו להשפיע התהליכים המייצבים (סיום השלב העצים של הלחימה, חילופי ממשלה, התאוששות המשק).
1 צפייה בגלריה
רפיח
רפיח
זריחה מעל רפיח. למרות המלחמה, אין פסימיות גבוהה מאוד
(צילום: AFP)
על פי תשובות המנכ"לים, לפחות בחציון הראשון, המשק עדיין יתמודד עם משמעויות המלחמה וחוסר היציבות; 59.5% מעריכים כי כמות המובטלים תעלה או תעלה מאוד, ו-79% מהעונים לסקר, סבורים כי המצב הכלכלי של משקי הבית יוחמר או יוחמר מאוד. ביחס לשינויים בסביבה העסקית – 64.55% מהמנכ"לים סבורים כי ביחס לשנת 2024 המגמה תהיה שלילית. לצד אלו, הודגשו מספר מגמות חשובות נוספות; נראה שבשל המדדים הנמוכים בחודשי השנה האחרונים של 2023 והערכה להתמתנות האינפלציה – 41.77% מהמנכ"לים מעריכים כי הריבית תרד או תרד מאוד בחודשים הקרובים.
המחירים יעלו – נתון מעניין הוא, כי 83.54% מהמנכ"לים מעריכים כי הצפי הוא לעליית מחירים בהמשך השנה. לכך, יש שתי סיבות אפשריות – הראשונה חיובית, והיא בשל תחילת התאוששות המשק בחלק השני של השנה, אם וכאשר המלחמה תסיים את שלב הלחימה בעצימות גבוהה, יחד עם חילופים בממשלה אשר יביאו להתייצבות פוליטית ולהגברת הביקושים (דגש על השפעה של עליה במחירי הדיור והפערים בצד ההיצע). האפשרות השנייה היא שלילית ויכולה להתרחש בשל זינוק חדש באינפלציה ושחיקת ערך הכסף (ורסיה עדכנית של תרחיש ה"עשור האבוד" שקרה לאחר מלחמת יום הכיפורים).
המנכ"לים בהייטק אופטימיים מעט יותר – מהסקר עולה, כי המנכ"לים של חברות ההייטק היו אופטימיים מעט יותר מהמנכ"לים ביתר הענפים (בעיקר ביחס לשאלה על המצב הכלכלי בישראל ב-12 החודשים הבאים). ניתן להעריך זאת בשל שלוש סיבות אפשריות - א. התלות הנמוכה של הענף בעובדים זרים / פלסטינים שחסרונם משפיע מהותית על ענפים אחרים, במקביל לצפי לשחרור מאסיבי של אנשי מילואים אשר עובדים בהייטק וגויסו עם פרוץ המלחמה; ב. תלות נמוכה יחסית בביקוש מקומי; ג. הערכה כי יתקיים שינוי בהרכב הממשלה.
הגורמים המשפיעים ביותר על התאוששות המשק ב-2024 הם אלו (על פי סדר משקלם היחסי ע"פ העונים לסקר) – א. התמשכות המלחמה (משך ועצימות המלחמה); ב. חילופים בממשלה והתייצבות פוליטית; ג. הורדת הריבית וניהול אתגר ההאטה מול אתגר בלימת האינפלציה; ד. ניהול אחראי של ניהול תקציב המדינה, הגרעון וסדרי עדיפות נכונים פיסקאלית; ה. המצב החברתי, החוסן והאמון בממשלה; ו. יחסי החוץ של ישראל.
הפעולות הנדרשות לביצוע על ידי הממשלה ב-2024, נוסף לסיום המלחמה בעצימות גבוהה וחילופי שלטון שהופיעו כעדיפות עליונה במענה לסקר, הן אלו – א. ניהול תקציבי נכון, צמצום בהוצאות וקביעת סדרי עדיפויות חדשים; ב. תמיכה בעסקים בסיכון והבטחת שרידות עסקית; ג. פעילות השקעה ועידוד צמיחה; ד. חיזוק ההסברה, ומיקוד בשיפור יחסי החוץ של ישראל ה. שיקום אזור עוטף עזה ואזור קו עימות צפון; ו. הורדת ריבית (באחריות בנק ישראל); ז. מיקוד בשוק העבודה, בדגש על הטיפול במחסור המיידי בעובדים פלסטינים והתמודדות עם העלייה במספר דורשי העבודה.

נקודות מפנה אפשריות ביחס לישראל

במהלך החציון הראשון קיימות מספר נקודת מפנה מהותיות, אשר הוזכרו כיוצרות את התנאים לשינוי מהותי ביחס למצב הקיים בישראל ומשפיעות ישירות על המשק - או המשך והעמקת הידרדרות החוסן הלאומי או שינוי מגמה ותחילת התאוששות:
• הגיבוי האמריקני להמשך המלחמה בעזה בעצימות גבוהה צפוי להסתיים בחודשים הקרובים.
• הבסיס החוקי להסדרת דחיית השירות של בחורי הישיבות מסתיים במרץ 2024. כבר ביוני 2023 תמו ההארכות שנתן בג"ץ להוראה המתירה את הפטור משירות לאברכים, בלי שיעבור חוק שמסדיר זאת. למרות זאת, הממשלה האריכה את תוקף ההסדר ב-2023 עד סוף מרץ 2024. כעת, על רקע המלחמה, נראה כי הממשלה בהרכבה הנוכחי לא תוכל להאריך שוב את הפטור.
• ועדת חקירה שתחקור את מחדלי ה-7 באוקטובר.
• החלטות בג"ץ הנוגעות לרפורמה המשפטית ולתיקי נתניהו.

הערכה ביחס לעולם

ההערכה על פי רוב העונים לסקר (40.5%) היא כי הכלכלה העולמית תתקשה להתאושש. רק 25.3% מהעונים לסקר מעריכים כי הכלכלה העולמית תשקף צמיחה והתאוששות מהותית. בהערכות הסיכונים הנוגעים לצמיחה במדינות ה-OECD עלו אזכורים להשפעות קונפליקט ברית נאט"ו ורוסיה, השפעות המלחמה בישראל על ארה"ב ואף על אירופה, בשל ניסיונות איראן להרחיב את מעגלי ההשפעה באמצעות קבוצות נתמכות ושחקני פרוקסי, עם תופעות אפשריות של התקפות סייבר או טרור. גם מאבק הדומיננטיות בין ארה"ב לסין ימשיך להשפיע עם נקודת ציון משמעותית של הבחירות בטיוואן בינואר 2024, אשר מהווה נקודת חיכוך אסטרטגית עבור שתי המעצמות.
רון צוררון צורצילום: סטודיו sparkles & design
לסיכום, בכדי להביא לידי כך שהציפיות כפי שעלו בסקר אכן יתממשו ומדינת ישראל תחזור למסלול של עוצמה וצמיחה, לא יהיה די בתקווה. יש להפוך את כווני הפעולה שהוגדרו לפעילות של ממש במסלולי ההשפעה וקבלת ההחלטות בכדי שאכן 2024 תהיה שנת המפנה לטובה.
רון צור, מנכ"ל חברת הייעוץ קבוצת Sparks ויו"ר הועדה המייעצת של הפורום הישראלי למנהיגות