היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיהרה, אישרה לממשלה ייצוג נפרד בבג"ץ חוק הגיוס. כך נודע היום (א') ל-ynet. הבקשה התקבלה לאחר שלפני כשבועיים ביקש מזכיר הממשלה יוסי פוקס מהמשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, לאשר לממשלה ייצוג נפרד בדיון בבג"ץ על העתירות שהוגשו נגד הפטור מגיוס לחרדים.

לטענת פוקס, עמדת היועמ"שית, שלפיה על מערכת הביטחון לפעול כבר כעת לגיוס תלמידי הישיבות ולהציג בבג"ץ כיצד פעלה, לא עולה בקנה אחד עם החלטות בג"ץ ו"מאיינת מכל תוכן את הדיון שנקבע בהרכב מורחב של תשעה שופטים".
לטענת פוקס, בג"ץ נמנע מלקבוע שיש לגייס חרדים בצווים שהוציא, וגם התשובה שהוגשה מטעם הייעוץ המשפטי - ולא על דעת ראש הממשלה - קבע כי יש להגיש תצהיר משלים לבג"ץ בנוגע ל"היערכות רשויות הגיוס" ולא "כיצד פעלו לגייס". הוא הזכיר את בקשתו של נתניהו לאפשר לממשלה 30 ימים לגבש הסכמות הנוגעות לגיוס החרדים, כולל עבודת המטה הנדרשת, וטען: "בית המשפט נענה לבקשתו של ראש הממשלה, ועל כן כל הנחיה של הייעוץ המשפטי לפעול אקטיבית לגיוס תלמידי הישיבות מנוגדת להחלטת בג"ץ".
לאור כל אלה טען פוקס כי "אין כל אפשרות לגשר על הפער המהותי שבין עמדת היועמ"שית לעמדת הממשלה הן בסוגיית הגיוס והן בסוגיית התמיכות, וראוי כי בסוגיה ציבורית כה מרחיקת לכת - בעיצומה של מלחמה - יאושר ייצוג משפטי נפרד לממשלה בעתירות אלה".
1 צפייה בגלריה
בהרב מיארה ולשכת הגיוס. מחלוקת עם הממשלה
בהרב מיארה ולשכת הגיוס. מחלוקת עם הממשלה
בהרב מיארה ולשכת הגיוס. מחלוקת עם הממשלה
(צילום: יואב דודקביץ, מוטי קמחי)
כאמור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מאפשרת כעת לממשלה לקחת לעצמה עורך דין פרטי כדי שתוכל לייצג את עמדתה לגבי מתווה הגיוס שלה. זאת, לאחר שמיארה קבעה לפני כחודש שאינה יכלה להגן על עמדת הממשלה בבג"ץ בקשר למתווה הגיוס שהתגבש, מכיוון שאינו עומד באמות מידה חוקתיות. "בשים לב לכלל הנסיבות שפורטו לעיל, לא ניתן יהיה להציג כי נכון לעת הזו עומד על הפרק מתווה חקיקה מעשי, עם פוטנציאל לעמידה באמות המידה החוקתיות, שאותו מתכוונת לקדם הממשלה בזמן הקצר שנותר עד ליום 30.6.2024 ויש בו כדי להוות בסיס לארכה נוספת לעניין גיוס בני ישיבות, בנסיבות של פקיעת והיעדר נורמה משפטית אחרת", הבהירה היועצת.
מכיוון שהיועצת שוללת את המתווה החדש של הממשלה בקשר לגיוס, היא תגן על עמדתה המקורית המייצגת את עמדת משרד המשפטים, אך מכיון שמדובר בנושא בעל חשיבות ציבורית פוליטית עליונה, היא תאפשר לממשלה להציג את עמדתה המנוגדת. שתי חוות הדעת המנוגדות של מיארה ושל הממשלה יוצגו בפני בג"ץ לקראת חודש יוני, שאז יידונו העתירות.
במכתבו למזכיר הממשלה, כותב בסיום עו"ד לימון כי "בתוך כך יובהר, כי היתר זה מתייחס לייצוג הממשלה אך ורק בעתירות המוזכרות. ככל שיוגשו עתירות נוספות בעלות זיקה לנושא, ייצוג הממשלה בהן ייבחן בנפרד, בשים לב לנסיבותיהן. עוד יודגש, כי משרדי הממשלה ו יתר גופי המדינה הרלוונטיים לעתירות, ובראשם – משרד הביטחון, צה"ל ומשרד החינוך, יהיו מיוצגים בעתירות אלו באמצעות פרקליטות המדינה. מעורבותו של עורך דין פרטי תהיה גדורה לייצוג הממשלה בלבד, בעתירות שבנדון בלבד, ולא תכלול היבטים משפטיים אחרים הקשורים בנושא הגיוס של תלמידי הישיבות".