השרה אורית סטרוק (הציונות הדתית) וח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), חברי הוועדה לבחירת שופטים, דורשים משר המשפטים יריב לוין לדון בהדחתו של שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב. השניים מבססים את הדרישה על קביעות של נציב התלונות על השופטים אורי שהם מהן "עולה תמונה בעייתית, הן בהיבטי אי עמידה בכללים בסיסיים של ניגוד עניינים, והן בהיבטי אי אמירת אמת".
לדבריהם, "הדברים מטרידים מאוד בהיבטי בסיס אמון הציבור בבית המשפט העליון, ודורשים דיון בהשתתפות הנציב, בנוגע להמשך כהונתו של כבוד השופט כבוב. לטעמנו, לא יעלה על הדעת שהוועדה תשקוד לילות כימים במאמץ למנות שופטים ראויים לבתי המשפט, ותעלים עינה מקביעות עובדתיות קשות כל כך בנוגע לשופט המכהן בערכאה הבכירה ביותר, המקרינה על המערכת כולה".
2 צפייה בגלריה
אורית סטרוק, השופט כבוב,  ח"כ קרויזר
אורית סטרוק, השופט כבוב,  ח"כ קרויזר
אורית סטרוק, השופט כבוב, ח"כ קרויזר
(צילום: אלכס קולומויסקי, הרשות השופטת)
כאמור, לפני שבועיים קבע הנציב שהתלונה על השופט כבוב לגבי השימוש הפסול בתמונתו לצורך קידום משרדה של בתו – נמצאה מוצדקת. מדובר בתלונת המשך שבה נטען כי השופט ביקש להטעות את הנציב בדברי תשובתו לתלונה בעבר. הנציב שוהם כתב: "הגם שאיני סבור כי השופט ביקש להטעות אותי ביודעין ובכוונה תחילה, הרי שלאור החשיבות הרבה שאני רואה בכך שכל שופט, ובפרט שופט בית המשפט העליון, ישיב לפניות הנציב לאחר מחשבה ובדיקה יסודית, ויגיש מטעמו תגובה מדויקת, מוצא אני לקבוע כי התלונה נמצאה מוצדקת בנושאים שפורטו" .
שוהם מזכיר כי בהחלטתו מלפני חודשיים קבע כי היה על השופט כבוב לנהוג בזהירות יתר ולוודא כי לא ייעשה שימוש פסול בתמונתו לצורך קידום משרדה של בתו, עו"ד מרים כבוב-סיקסיק. "לצד זאת, קיבלתי את הסברו של השופט, לפיו הוא לא ידע כי תמונתו תפורסם ברשתות החברתיות, וציינתי כי טוב עשה כאשר הורה מיידית להסיר את התמונה".
לאחר ההחלטת הנציב התקבלו בלשכתו מספר פניות של ארגון "בצלמו", ו"הפורום המשפטי למען ישראל" אשר התייחסו לדברים שמסר השופט לנציב במסגרת תגובתו לתלונה. במסגרת הפניות נטען, כי השופט הטעה את הנציב, כאשר ציין בתגובתו כי הוא נמנע מלהשתתף באירוע הפתיחה של משרדה של בתו ובאירועים דומים.
2 צפייה בגלריה
יריב לוין שר המשפטים
יריב לוין שר המשפטים
יריב לוין שר המשפטים. יכריע לגבי קיום דיון
(צילום: שלו שלום)
שוהם הבהיר כי "לכל שופט נתונה הזכות לקחת חלק באירועים משמעותיים בחייהם של בני משפחתו. יחד עם זאת, ולאור כללי האתיקה החלים על שופטים עליו לנהוג במשנה זהירות לבל ייעשה שימוש לא ראוי בנוכחותו באותם אירועים לצורך קידום עניינם של בני משפחתו, ובכלל. לאור האמור, מוטל על מי שמכהן כשופט לכלכל את צעדיו מבעוד מועד ולשקול היטבמתי הזמן הנכון מבחינתו להגיע לאירוע, מתי לסיים את השתתפותו בו, לברר את זהות המשתתפים באירוע, וכו'. ככלל, סבורני, כי על שופטים להימנע מלהצטלם בפומבי כאשר עולה חשש בדבר השימוש שייעשה בתמונותיהם על ידי גורמים שונים".
באשר לתמונת דיוקנו של השופט במשרדה של בתו, מציין שוהם כי הגם שהתמונה לא נתלתה על ידי השופט עצמו, הרי שמשעה שנודע לו כי נעשה בה שימוש לצרכי קידום המשרד, "היה עליו לעשות כל אשר לאל ידו כדי לוודא שהתמונה תוסר לאלתר". הנציב שוהם מציין כי השופט דיווח כי מיד כשנודע לו שצילומו לצד התמונה פורסם על ידי בתו בחשבונה, הוא דרש מיידית את הסרתה של התמונה, וכך היה, וכי אף תמונת השמן נגנזה. "אלא, שכפי העולה מהפניות, הדבר לא נעשה. סבורני, אפוא, כי מיטיב היה השופט, קודם שנתן את תגובתו לנציב, לו היה בודק בעצמו כי הדברים אכן בוצעו כפי שהורה, ושלא לסמוך על דבריהם של אחרים, גם אם מדובר במקרה הנדון בבני משפחתו".