על רקע התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם, בוטלו לאחרונה מרבית הטיסות מישראל ואליה, מצב המעלה סימני שאלה רבים בקרב אלפי נוסעים ישראליים באשר לזכויותיהם.
לאחרונה, נוכחו רבים מהישראלים כי המדיניות בקרב חברות התעופה השונות אינה אחידה, שכן חלקן מאפשרות לנוסעים לקבל שובר בלבד לרכישת כרטיס לטיסה עתידית, חלקן מנסות "לטשטש" כמה שניתן את זכאותם של הנוסעים לקבל החזר כספי, וחלקן מאפשרות להם לבחור בין האפשרויות הקיימות.
4 צפייה בגלריה
למה זכאים הנוסעים במקרה של ביטולי טיסות?
למה זכאים הנוסעים במקרה של ביטולי טיסות?
למה זכאים הנוסעים במקרה של ביטולי טיסות?
(shutterstock)
כך למשל, בימים האחרונים התקבלה בתיבת הדואר שלי הודעה ממנכ"ל חברת התעופה איזי ג'ט, ובה נמסר שכל טיסותיה של החברה לחודש אפריל - בוטלו. עוד נמסר, ששירות הלקוחות של החברה ייצור קשר עם הנוסעים שטיסותיהם בוטלו, על מנת ליידע אותם כיצד ניתן לקבל - במקום הטיסה שבוטלה - כרטיס לטיסה חלופית, זיכוי לרכישת כרטיס לטיסה עתידית או החזר כספי.
ההודעה של חברת איזי ג'ט בדבר ביטול הטיסות
לאור הבלבול וחוסר הוודאות בנושא, קיבצנו מספר שאלות מרכזיות שהועלו על-ידי גולשים ישראלים בקבוצת הפייסבוק "מדברים תעופה". הנה הן לפניכם.

מה קובע החוק בישראל בנושא זה?

חוק שירותי התעופה קובע, שבמקרה בו הונפק לנוסע כרטיס לטיסה שבוטלה - הוא יהיה זכאי לקבל, בין היתר: "השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, על פי בחירת הנוסע". כלומר, הזכות לבחור בין החזר כספי לבין כרטיס לטיסה חלופית - מיועדת לנוסעים.
אם הנוסע בחר לקבל את חלופת ההחזר הכספי, על חברת התעופה להשיב לו את מלוא התמורה "לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים" (ציטוט מהוראות החוק), בתוך 21 ימים מהיום בו פנה הנוסע לחברת התעופה בכתב.
4 צפייה בגלריה
הטיסה בוטלה - אבל הכסף ששולם עבורה טרם הוחזר
הטיסה בוטלה - אבל הכסף ששולם עבורה טרם הוחזר
הטיסה בוטלה - אבל הכסף ששולם עבורה טרם הוחזר
(צילום: shutterstock)
מכאן, נראה שמקרה כמו זה שבו חברות התעופה מסרבות להשיב לנוסעים את התמורה ששולמה על-ידם עבור כרטיסי הטיסה, ובמקום זאת מאפשרות לקבל כרטיס לטיסה חלופית או שובר לטיסה עתידית בלבד - אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק בישראל, מה גם, שעל חברות התעופה מוטלת החובה ליידע את הנוסעים באשר לזכויותיהם במקרים של ביטולי טיסות, לרבות זכות זו. ולכן, נראה שבמקרים כאלה, יהיה על הנוסעים לנקוט בהליכים משפטיים על מנת לקבל בחזרה את כספם.
בהקשר זה, אגב, ראוי להבחין בין זכאות הנוסעים לקבלת פיצוי כספי בגין טיסה שבוטלה - לבין החזר התמורה עבור כרטיס הטיסה. שכן, במקרים בהם בוטלו טיסות עקב משבר הקורונה, חברות התעופה פטורות מלשלם פיצוי לנוסעים. יחד עם זאת, הנוסעים כן זכאים לקבל מחברות התעופה את התמורה ששולמה על-ידם, או כרטיס לטיסה חלופית (על פי בחירתם, כאמור).

משרד התחבורה בארה"ב: "הנוסעים זכאים לקבל את כספם בחזרה"

על רקע תלונות של נוסעים רבים על כך שחברות התעופה אינן מוכנות להשיב להם את כספם אלא זיכוי לטיסות עתידות בלבד, פורסמה בימים האחרונים הודעה מטעם משרד התחבורה בארה"ב, ובה הובהר שהנוסעים זכאים לבחור בין קבלת החזר כספי לבין כרטיס לטיסה חלופית, גם במקרים של ביטולים עקב משבר הקורונה.
הסיבה לכך היא, בין היתר, מחויבותה של חברת התעופה בהסכם התובלה שנחתם בינה לבין הנוסעים (כרטיסי הטיסה מהווים חוזה בין הצדדים).
עוד צוין בהודעה זו, שעל אף שלמשבר הקורונה קיימת השפעה משמעותית על עולם התעופה, עדין מחויבות חברות התעופה לאפשר לנוסעים לקבל את כספם בחזרה, כשם שהיו הן מחויבות בתקופות בהן בוטלו טיסות בהיקף נרחב במהלך פיגועי ה-11 בספטמבר, או במקרים של אסונות טבע.
4 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)

האם גם חברות תעופה זרות כפופות לחוק בישראל?

חוק שירותי התעופה בישראל תקף בנוגע לכול: "טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים". כלומר, גם חברות תעופה זרות כפופות להוראות חוק זה, לרבות חברות תעופה זרות שאין להן נציגות בישראל.
במקרה בו חברת תעופה זרה מסרבת להשיב לנוסעים את כספם בחזרה, ניתן לנקוט נגדה בהליכים משפטיים בישראל.

מה קורה אם רכשתם את כרטיסי הטיסה מסוכנות נסיעות?

במקרה זה, על חברות התעופה להשיב להם את כספם באמצעות אותה סוכנות ובאותו אמצעי תשלום באמצעותו שילמו הנוסעים את התמורה עבור הכרטיסים (כלומר, כזיכוי בכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה).
יחד עם זאת, ישנם מקרים רבים בהם רכשו נוסעים ישראלים כרטיסים דרך סוכנות נסיעות זרה שאין לה נציגות בישראל. במקרים כאלה, עשויה להתעורר בפני אותם נוסעים בעיה ממשית שכן, ככל ואותה סוכנות מסרבת להשיב להם את כספם - לא ניתן יהיה לנקוט נגדה בהליכים משפטיים בישראל.
4 צפייה בגלריה
רכשתם את הכרטיסים דרך סוכנות הנסיעות? עדיין מגיע לכם החזר
רכשתם את הכרטיסים דרך סוכנות הנסיעות? עדיין מגיע לכם החזר
רכשתם את הכרטיסים דרך סוכנות הנסיעות? עדיין מגיע לכם החזר
(אסי כהן)
מכיוון שכך, אותם נוסעים תלויים באותה סוכנות או שעליהם לנקוט בהליכים משפטיים במקום מושבה בחו"ל. בהקשר זה, יש לציין שייתכן ואותם נוסעים יהיו זכאים לקבל החזר מחברות הביטוח, אך אפשרות זו תלויה בפוליסה הפרטנית שרכשו אותם נוסעים.

האם החוק בישראל עשוי להשתנות בתקופה זו?

בשבועות האחרונים פרסם משרד התחבורה תזכיר, ובו מוצע לשנות זמנית את הנוסח של חוק שירותי תעופה העוסק בזכויות הנוסעים במקרים של ביטולי טיסות, במטרה "לצמצם את נזקי חברות התעופה, עקב המשבר החריף אליו נקלע ענף התעופה האזרחית, בשל ההתמודדות העולמית עם נגיף הקורונה..." (ציטוט מתוך נוסח התזכיר לתיקון החוק).
במסגרת תזכיר זה מוצע, בין היתר, להאריך את פרק הזמן שתהיינה חברות התעופה מחויבות להשיב לנוסעים שטיסתם בוטלה את כספם - מ-21 יום ל-90 יום.
עוד מוצע בתזכיר שינוי זכאות הנוסעים לקבלת החזר כספי במקרים של עיכובי טיסות, באופן שבמקרים בהם הטיסה המריאה בעיכוב שבין 5 ל-12 שעות - יהיו הנוסעים זכאים לקבל כרטיס לטיסה חלופית בלבד, לעומת החוק המקורי הקובע שהחל מהשעה החמישית ומעלה לעיכוב בטיסה - רשאים הנוסעים לבחור האם לקבל כרטיס לטיסה חלופית, או לבטל את הטיסה ולקבל את כספם בחזרה.
ובנימה אישית: מאחר ואני סבור שמדובר בתיקון חוק העשוי לפגוע בזכויות הנוסעים, במהלך השבוע שעבר העברתי למשרד התחבורה מכתב עם הערות לנוסח התיקון המוצע, ובו צוין בין היתר כי, "התזכיר בנוסח הנוכחי, אינו עולה בקנה אחד עם תכלית חוק שירותי התעופה, שנועד להסדיר את ההפסדים הכספיים של הנוסעים במקרים של ביטולי טיסות...מאחר והמשק כולו מצוי במשבר כלכלי חריף עקב הנגיף, לרבות אזרחיו, יש מקום לשמור על איזון תוך התחשבות בתכלית החוק..". את תגובת משרד התחבורה למכתב, טרם קיבלתי.
לעיון בהודעת משרד התחבורה האמריקאי ולנוסח תזכיר חוק שירותי תעופה - הקליקו כאן.
אהוד פאי הוא עו"ד העוסק בדיני תעופה ותיירות. אין האמור במאמר זה, כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.