יוזמת "יום הרוכב", אשר נועדה לקדם שימוש באופנועים וקטנועים כפתרון זמין, יעיל ומהיר לבעיית הגודש בכבישי ישראל, מגיעה היום (א') אל 158 המועמדים שנמצאים במקומות ריאליים לבחירה לכנסת הבאה. במהלך השבועיים האחרונים אספו מארגני היוזמה הזאת יותר מ-100 אלף תגובות, בעיקר של רוכבים פעילים מתוך כ-600 אלף מחזיקי רישיונות לכלים דו גלגליים, שכללו את רוב הבעיות שמציקות ופוגעות בחיי היום יום של רוכבים בישראל.
(צילום: ירון ברנר)

התגובות "זוקקו" לרשימה מצומצמת ומתומצתת של חמש דרישות ממוקדות וברות השגה, שאותן יכולה כנסת ישראל לבצע במהלך קדנציה רגילה ואשר יכולות לצמצם במידה רבה את עומסי התנועה האדירים על כבישי הארץ, ואת הנזק בהיקף של יותר מ-52 מיליארד שקל בשנה שנגרם בשל כך למשק. הבוקר, כאמור, הן יועברו למועמדים לכנסת, במטרה לשקף לציבור בעלי הרישיונות את עמדותיהם של הפוליטיקאים.
רוכביםרוכבים
(רונן טופלברג)
ביטוח חובה
הנושא המעיק ביותר על ציבור הרוכבים בישראל, הודגש על-ידי יותר מ-80% מהרוכבים, הוא מחירי ביטוח החובה, הגבוהים במאות אחוזים מתעריפי הביטוח של מכוניות. כתוצאה מכך יש שיעור גבוה מדי של רוכבים לא מבוטחים, ומאות אלפי מחזיקי רישיונות רכיבה מעדיפים בשל כך להשתמש במכונית.
סוגיית ביטוח החובה מורכבת ועל כן לא ניתן לדרוש מן הפוליטיקאים התחייבות לא ריאליות לביצוע. לכן הוחלט על דרישה אחת, ברת השגה, להקמת "קרן בטיחות" לרוכבי דו-גלגלי במימון המדינה, שתוזיל – באופן ישיר ועקיף – את פרמיות הביטוח של רוב הרוכבים.
קרן הבטיחות תופקד על יישום "המודל האוסטרלי לביטוח חובה", כלומר שימוש בכספי הביטוח לפיצוי נפגעים ולשיפור הבטיחות, וכן על התקשרות במכרז עם מבטחים מהארץ ומחו"ל כדי להציע ביטוח מוזל לרוכבים זהירים, ופוליסות ביטוח ייעודיות לתקופות קצרות. הקרן תנהל ועדות ציבוריות לבחינת ביטוח ורישוי למיקרו-מוביליטי (קורקינטים ואופניים חשמליים) ולבחינת ביטוח החובה בישראל. בנוסף, הקרן תממן מחקר בתחומי בטיחות כלי רכב דו-גלגליים ומיקרו-מוביליטי, ואת הכדאיות הכלכלית של שימוש בכלים כאלה במקום במכוניות נוסעים.

העדפה לתנועת דו-גלגלי

העדפת שימוש באופנועים וקטנועים תבוצע, למשל, באמצעות סימון נתיבים ייעודיים לרכב דו-גלגלי, התרת רכיבה בנת"צים, הקלות חניה בערים וסימון "שטחים סטריליים" לכלי רכב דו גלגליים בקדמת כל צומת.

עלויות שימוש

הוזלת יוקר השימוש בדו-גלגלי תבוצע, בין השאר, על-ידי הוזלת מיסוי (שמהווה נתח זניח כיום בהכנסות המדינה ממיסים), ביטול מיסוי ורגולציה על ציוד מגן, פיקוח על מחירי חלפים וחלקים בטיחותיים ועוד.

תשתיות

שיפור תשתיות והגברת בטיחות הרוכבים כולל תיקון תקנה שתחייב את כל גופי הסלילה להשתמש אך ורק בסימוני צבע עם מקדם חיכוך גבוה שמונע החלקה, סבסוד אמצעי בטיחות אישיים (כפי שמסובסדות מערכות התרעה במכוניות), התקנת אמצעי הגנה ציבוריים כמו גדרות הגנה לאופנועים וטיפול מהיר במפגעים בכבישים.

לימוד רכיבה

ביצוע רפורמה בלימוד רכיבה בישראל, אשר לא השתנתה מאז קום המדינה וחייבת להיות מותאמת לתקינה האירופאית העכשווית. בנוסף יידרש משרד התחבורה לגבש קריטריונים לקורסים להדרכת רכיבה מתקדמת, ולכלול פרק בחומר לימוד הנהיגה במכוניות שעוסק בתשומת לב מיוחדת לרוכבי דו-גלגלי ומיקרו מוביליטי.