MG הסינית חוזרת לשורשים הבריטיים של המותג עם דגם תצוגה בשם סייברסטר, קונספט לרודסטר נטולת גג ודו-מושבית אך עם יחידת הנעה חשמלית. אולי כתשובה צנועת מחיר מהמזרח לטסלה רודסטר המערבית והיקרה. בינתיים חשפה היצרנית רק איורים ולא הרבה מעבר כך, לרבות כוונות לייצור עתידי.
MG זכתה לעיקר תהילתה בזכות מכוניות ספורטיביות עם גג נפתח אי שם באמצע המאה הקודמת, עם דגמים כמו MG-A ו-MG-B. אבל זה כבר למעלה מעשור וחצי מאז הופסק ייצור ה-MG-F (כונתה בהמשך TF), ולמותג הסיני אין דגם עם גג נפתח - או ספורטיבי. ב-MG אומרים כי על המראה אחראי סטודיו העיצוב של קונצרן SAIC, בעלת השליטה במותג. כפי שניתן לראות, למרכב חלק קדמי ארוך המרמז בדרך כלל על יחידת הנעה גדולת ממדים, אלא שכאן זה לא יהיה שם המשחק ויחידת ההנעה צפויה להיות חשמלית וקומפקטית במידותיה.
במה אפשר בכל זאת להבחין? בקרבה יוצאת הדופן של מיקום הנהג והנוסע לסרן האחורי, בצמד קשתות התהפכות מאחורי משענות הראש, בשורה של מסיטי וכונסי אויר מלפנים האמורים לתרום ליעילות אווירודינמית וכמובן לחישוקי ענק חסרי פרופורציה.
לפני כשלוש שנים הציגה MG את ה-E-Motion, קונספט לקופה חשמלית. אב הטיפוס המרהיב לא הבשיל לייצור סדרתי אבל היצרנית ציינה בעת החשיפה כי יחידת ההנעה החשמלית, בפיתוח עצמי של SAIC, תאפשר זינוק ל-100 קמ"ש בפחות מ-4 שניות וטווח הנסיעה שיעמוד על כ-500 ק"מ. יתכן שהסייברסטר תצויד ביחידה זו, אם וכאשר תגיע לפס הייצור.