הסלון שלי
הסלון שלי השנה
תוכן בשיתוף עם זיכרון בסלון, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית