(צילום: דנה קופל)
קבינט הקורונה החליט כי גני הילדים יפעלו החל ממחר, כולל גנים ביישובים "אדומים", אולם פרטי החזרה המדויקים עדיין לא ברורים במלואם. מי חוזר בדיוק ובאילו מקומות? איך ייראה שבוע הלימודים? האם הילדים יידרשו לעטות מסכה? השאלות הפתוחות והתשובות.

מי חוזר ללימודים מחר?

ילדים בגילאי 6-0 הלומדים בגני ילדים הם אלה שישובו ללמוד מחר. הלומדים בגנים יצטרפו אל ילדי החינוך המיוחד, ילדים ונוער בסיכון, וכן אל תלמידי הפנימיות - שלימודיהם הוחרגו בידי הממשלה במסגרת התקנות שנקבעו עוד טרם הסגר.

האם כל הגנים ייפתחו במועד זה?

כן, לפי הכרעת קבינט הקורונה. עם זאת, רשויות יוכלו להחליט כי הילדים יחזרו לגנים ביום שני במידה שהן לא יהיו ערוכות לכך.
"אם נראה עלייה בעוד שבועיים - נחזיר הגבלות". נתניהו שלשום

באילו ימים יתקיימו הלימודים?

הלימודים יתקיימו בימים ראשון-שישי, כלומר שישה ימים בשבוע. בגנים שבהם נהוג ללמוד חמישה ימים בשבוע, השגרה תימשך באותה מתכונת. ימי הלימוד ייערכו אך ורק בגני הילדים, ולא יכללו את ילדי החטיבות הצעירות המצויות בשטחי בית הספר.

מה לגבי פעילות הגנים באזורים מוגבלים?

לפי החלטת הממשלה, גם גני הילדים ביישובים מוגבלים ("אדומים") ייפתחו ללימודים. ילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד וכן נוער בסיכון ימשיכו ללמוד כרגיל, ולכן גם יוכלו לצאת ממקום מגוריהם ולהיכנס אליו.

באיזו מתכונת ילמדו הילדים?

הלמידה תתבצע בכיתה האורגנית, בקבוצות מלאות של עד 35 ילדים בליווי צוותי חינוך קבועים.

הילדים בגנים יחויבו לעטות מסכה?

לא.

צוותי החינוך יעטו מסכות בזמן הלימודים?

כן. על הגננות והסייעות לעטות מסכה לאורך כל שעות פעילות הגן, בתוך המבנה ובשטחים החיצוניים.

הילדים יידרשו להציג הצהרת בריאות?

כן. מדי יום על הילד/ה להגיע עם הצהרת בריאות חתומה שלפיה הם אינם סובלים מתסמיני הנגיף.
שר הבריאות לאחר אישור ההקלות. "מודאגים מהתפרצות בגנים"
(צילום: לע"מ)

ההורים יוכלו להיכנס אל גן הילדים?

הורה יוכל ללוות את ילדו לגן בשבעת הימים הראשונים לאחר החזרה. לכל הורה יתאפשר לשהות עם ילדו בכיתת הגן למשך עשר דקות. לא תתאפשר שהייה של יותר מהורה אחד במקום בו-זמנית. הורה הסובל ממחלה או שפיתח סימני תחלואה - לא יוכל להגיע לגן.

האם יהיו לילדים ימי הסתגלות בגן?

כן. על פי התקנות יינתנו שבעה ימי הסתגלות. עם זאת, לא תהיה כל מניעה להאריך את ימי ההסתגלות, אם הגננת תחשוב שהדבר נחוץ לילדים מסוימים, אולם לא יתאפשר בהם ליווי הורים לגן.

כמה אנשי צוות חינוך יוכלו ללמד בגן?

צוות הגן ימשיך לעבוד באותה מתכונת כבשגרה.

בכמה גנים תוכל ללמד גננת משלימה או סייעת משלימה?

אלו תוכלנה לעבוד בשלושה גנים לכל היותר, במלוא היקף משרתן.
חזרה לגנים בראשון לציון: גן אשכולחזרה לגנים בראשון לציון: גן אשכול
ילדים ללא מסכות, הצוותים - כן. גן בראשל"צ, ארכיון

מפעילים חיצוניים יוכלו להיכנס אל הגנים?

לא תותר פעילות של מפעילים חיצוניים בגני הילדים.

האם יופעלו צהרוני ניצנים ומיל"ת בגנים?

המסגרות הללו ימשיכו לפעול כבשגרה, חמישה ימים בשבוע בימים א'-ה'.

באיזו מתכונת תתקיים הלמידה בצהרונים?

במקרים שבהם הילדים שוהים באותו גן וממשיכים יחד לצהרון, הלמידה תמשיך להתקיים בכיתה האורגנית - בקבוצה של עד 35 ילדים. במקרים שבהם יגיעו ילדים משלושה גנים שונים, לכל היותר, הלמידה תתקיים בקבוצה של עד 28 ילדים. בדומה לתקנות בגנים, גם אל הצהרונים לא יוכלו להיכנס מפעילים חיצוניים.

יש פתרון לגננות שילדיהן בבית והן מחויבות לחזור לעבודה?

משרד החינוך יעמיד לרשות גננות וסייעות שהן גם אימהות לילדים השוהים בבית מסגרות של מרכזי יום חינוכיים ("שמרטפיות"). זאת בדומה למרכזי היום העומדים לרשות ילדי עובדי ההוראה של החינוך המיוחד.

מתי שכבות גיל נוספות צפויות לחזור ללימודים?

לפי החלטת הממשלה, השלב הראשון ביציאה ההדרגתית מהסגר השני כולל את חזרת ילדי הגנים ללימודים. ילדי כיתות א'-י"ב ימשיכו ללמוד מרחוק, עד לפרסום הודעה אחרת.