שתף קטע נבחר

יצאנו לבדוק: כמה מצוות אנחנו מקיימים?

בפרשת השבוע מוזכרות 41 מצוות. מתוכן מקוימות היום (במקרה הטוב) שלוש בלבד. אנחנו לא מקיימים את מצוות התורה כיוון שבחרנו לא לקיים את מצוות התורה. אבל שוויון לנשים או להומואים ולסביות? לא, זה לא. לפחות תודו על האמת: המאבק בנשים ובלהט"בים הוא עמדה מוסרית, לא דתית

אין חוכמה ואין מוסר בלי ביקורת

כל למידה חדשה וכל גילוי מדעי נולדים מתוך ביקורת וגם שלילה של הידע הקודם. כל רגע של גילוי הוא על כן גם רגע של מוות, שהרי ידיעה חדשה באה לעולם על קברה של ידיעה קודמת. על כן, מי שמסרב לבקר את המסורת שקיבל מאבותיו לא יכול לרכוש חכמה. הוא יכול להיות ידען, בקי ומפולפל (כרבים מבחורי הישיבות) אבל הוא לא יכול לרכוש חוכמה.

 

לזמני הדלקת נרות ויציאת השבת - היכנסו לכאן

 

<<הכל על העולם היהודי - בפייסבוק של ערוץ היהדות. היכנסו  >>

 

גם חיים מוסריים לא יכולים להתבסס על "רשימת מכולת" תרבותית. התנהגות מוסרית לא מונחית על ידי אוסף של סיסמאות ומתכונים. התנהגות מוסרית היא לעולם מבחן. התנהגות מוסרית נבחנת בהיחלצות למען המיעוט, למען הדחויים והמבוזים, ועל כן, במהותה, היא התנהלות נגד המוסכמות ונגד הרוב. האדם המוסרי הוא אדם בודד.

 

והנה האתגר

ומה נאמר ליהודים שמרנים הטוענים שאין להם אפשרות לחרוג מן המוסר שירשו מאבותיהם, וראשיתו בתורה? מה נאמר לאנשים הטוענים שהיו רוצים להיות עצמאיים ומוסריים, אבל אינם יכולים להפר את מצוות התורה?

 

פרשת השבוע, "שופטים", עמוסה במצוות ועל כן מאפשרת לקיים בדיקה מקיפה של הטענה שיהודים מסורתיים מחוייבים למצוות התורה, ואינם בני חורין לחוכמתם ולמצפונם.

 

על פי "ספר החינוך" (חיבור אנונימי ומפורסם, מסוף המאה ה-13 לספירה, העוסק במניין מצוות התורה ובתכניהן), בפרשת "שופטים" 41 מצוות. בחינת הכמות הגדולה של המצוות בפרשה שלנו יכולה לתת מושג על הקשר בין התורה לחיי היהודים הרואים עצמם מחויבים כלפיה.

 

האם יהודים מקיימים את מצוות התורה?

זה הולך להיות הטור המשעמם ביותר שכתבתי. אני אלאה את עצמי ואתכם במלאכה הטכנית של בחינת כל אחת ממצוות הפרשה. וכל זה בשביל לשכנע גם את הספקנים שבינינו שכולנו לא שומרים את התורה, אלא רק את מה שבחרנו לשמור. ועל כן, אין מנוס מלקיחת אחריות ומבחירה בדרך הקשה של מחוייבות לצו המצפון.

 

ולמי שרוצה קיצור דרך

השורה התחתונה והמדהימה היא שמכל הרשימה שלפנינו, שתי מצוות בלבד מקוימות בימינו באופן סמלי (ספויילר: תרומה וראשית הגז) ורק מצווה מקראית אחת, מקויימת אולי כלשונה (עוד ספויילר: האיסור לפחד במלחמה). ועוד אומרים שאני רפורמית...

 

רוצים לבדוק אותי? הנה הרשימה המלאה:

1. מצוות מינוי שופטים ושוטרים בכל קהל וקהל מישראל – לא מקויימת.

 

2. שלוש מצוות הקשורות למקדש: שלא לטעת אילן במקדש / שלא להקים מצבה / שלא להקריב קורבן בעל מום עובר – לא מקויימות שכן הן לא רלוונטית בהיעדר בית מקדש.

 

5. מצווה לשמוע לכל בית דין הגדול שיעמדו לישראל בכל זמן - לא מקויימת.

 

6. שלא להמרות על פי כל בית דין גדול שיעמוד לישראל - לא מקויימת.

 

7. מצוות מינוי מלך עלינו - לא מקויימת (אלא אם כן באמת "ביבי המלך").

 

8. שלא למנות מלך על ישראל כי אם מבני ישראל - כנ"ל.

 

9. שלא ירבה המלך סוסים – לא מקויימת והיא ממש לא רלוונטית בעידן כוחות הסוס במכוניות הרבות של שיירת ראש הממשלה.

 

10. שלא לשכון בארץ מצרים לעולם – לא מקויימת ולא מעניינת איש בימינו, פשוט לא רלוונטית.

 

11. שלא ירבה לו המלך נשים – ממש לא מקויימת והלוואי שגם לא הייתה רלוונטית.

 

12. שלא ירבה לו המלך כסף וזהב לבד מה שצריך לו – לכו תספרו לביבי, ומזל שהוא לא באמת מלך...

 

13. מצווה על המלך לכתוב ספר תורה אחד יתר על שאר בני ישראל – לא מקויימת.

 

14. שלא יהיה לשבט לוי נחלה בארץ – לא מקויימת ולא רלוונטית לעולם הנדל"ן שלנו.

 

15. שלא ייטול שבט לוי חלק בביזה בשעת כיבוש הארץ – לא מקויימת והלוואי שאיש לא יטול חלק בביזה.

 

16. מצוות מתנות זרוע, לחיים וקיבה לכהן – לא מקויימת.

 

17. מצוות הפרשת תרומה גדולה - מקויימת באופן סמלי. התרומה מופרשת, אך לא ניתנת לכהנים.

 

18. מצוות ראשית הגז שיינתן לכהן – מקויימת חלקית ורק באופן סמלי.

 

19. מצווה להיות הכהנים עובדים במקדש משמרות, ובמועדים עובדים כאחד – לא מקויימת.

 

20. שש מצוות שעניינן איסור כישוף - מופרות בריש-גלי ודווקא על ידי אנשים המגדירים עצמם אדוקים.

 

26. ארבע מצוות שעניינן אמונה בנביאי אמת ומאבק בנביאי שקר - כיום אנו נוטים לאשפז נביאים במחלקות פסיכיאטריות, לא לשמוע להם ומאידך גיסא גם לא להוציאם להורג.

 

30. מצווה להכין שש ערי מקלט לרוצחים בשוגג - לא מקויימת.

 

31. שלא לרחם על המזיק בדיני קנסות - דיני "עין תחת עין", שתודה לאל בוטלו כבר בימי חז"ל.

 

32. שלא להשיג גבול – לא מקויימת בדרך המקראית.

 

33. שלא לחתוך הדין על פי עד אחד – לא רלוונטית, שכן דיני הראיות שלנו, כולל אלה של בתי הדין הדתיים, שונים באופן מהותי מדיני הראיות המקראיים.

 

34 מצווה לעשות לעדים זוממים כמו שדימו לעשות - עוד מדיני "עין תחת עין" שתודה לאל בוטלו כבר בימי חז"ל.

 

35. שלא לערוֹץ (לפחד) מפני האויב במלחמה – נדמה לי שזו המצווה המנצחת, המצווה היחידה שעל קיומה אנו מקפידים עד מאוד בימינו (ודווקא החילונים והדתיים-לאומיים שבינינו).

 

36. מצווה למשוח כהן למלחמה – עד כה לא שמעתי על כהני מלחמה בצה"ל, ואני מקווה גם לא לשמוע.

 

37. מצווה לעשות ב"מלחמת הרשוּת" "כמשפט הכתוב" – לא מקויימת, לא רלוונטית לתפיסות המלחמה הצה"ליות.

 

38. שלא להחיות אחד מכל שבעה עממים – זו מצווה לג'נוסייד. להשמדת עמים. תודה לאל מצווה זו אינה מקויימת, ואני מקווה שלא תקויים לעולם.

 

39. שלא להשחית אילני מאכל במצור, וכן כל השחתה בכלל הלאו – לכו תדברו על זה עם עוקרי עצי הזית בשטחים.

 

40. מצות עריפת העגלה בנחל (במקרה שלא ידועה זהות הרוצחים) – לא מקויימת.

 

41. שלא לעבוד ולזרוע בנחל איתן – לא מקויימת.

 

אבל שיוויון לנשים וללהט"בים מפריע לכם

המצוות הנ"ל מופרות בטענות של חוסר רלוונטיות, חוסר אפשרות קיום או בעזרת פרשנות מרחיקת לכת, אבל שוויון לנשים או להומואים ולסביות? לא, זה לא. פתאום אכפת לכולם מפשט התורה. פתאום היהודים נעשים אדוקים. אז לפחות תודו על האמת – המאבק בנשים ובלהט"בים הוא עמדה מוסרית ולא דתית. זו הבחירה המוסרית שלכם. קחו עליה אחריות, ואל תטילו את הרפש הזה על המסורת.

 

 

כן, אני מכירה את ההסברים כולם

התירוצים לחוסר קיום רבות מהמצוות המנויות בפרשה שלנו הם חורבן בית המקדש, הגלויות

הארוכות ושינוי מעמדה של הארץ שבא בעקבותיהם.

 

חברות וחברים יקרים לי, כל אלה הם תירוצים. הסיבה האמיתית היא שהמצוות האלו לא מתאימות לנו, ורובנו (להוציא קומץ מסוכן מאד של יהודים משיחיים) לא רוצים להקים את בית המקדש. אני לא מכירה הרבה יהודים שמפנטזים על חופשת קיץ משפחתית בהקרבת קורבן חטאת. אני לא מכירה אנשים רבים שמייחלים להחזרת שלטון מלוכני, או לקבלת החלטות מדיניות בהתאם להתגלויות נבואיות. אנחנו לא מקיימים את מצוות התורה כיוון שבחרנו לא לקיים את מצוות התורה.

 

כבר חז"ל החליטו לבנות דת המוותרת על המקדש, המלוכה והכהונה, וכמעט אלפיים שנים שאנו לא מעוניינים לשוב לדת המקראית, ומכבדים את התורה בדרשות המוציאות אותה מפשטה.

 

קשה ובודד להיות אדם מוסרי. אדם מוסרי חייב לצאת לפעמים כנגד המסורת שלו, ויהודים רבים עשו זאת לפנינו. שיוויון הנשים והלהט"בים הם שניים מהאתגרים המוסריים של הדור שלנו, והאחריות היא עלינו ולא על המסורת.

 

ובבית המדרש של הטוקבקים

דב, מרכז (בטוקבק 18 מהשבוע שעבר) כתב: "הלל לא המציא שום דבר. ישנה הלכה בנושא שמיטה,

האומרת: 'המוסר שטרותיו לבית הדין, אין שביעית משמטת'. מה שעשה הלל, הוא הפך את ההלכה הזאת לנגישה לכל. וכל מי שאומר כאילו הוא שינה ממה שכתוב בתורה, אין לו מושג מה כתוב בתורה".

 

דב יקר, גם הכלל ההלכתי שאתה מצטט לא כתוב בתורה. "תקנת פרוזבול" ו"המוסר שטרותיו לבית דין" הם שתי דרכים (או שני ניסוחים) חז"ליים לעקיפת החוק המקראי.

 

ולתל-אביבית (טוקבק 30) - התשובה היא: כן. כשצריך.

 

שבת שלום!

 

 • לכל הטורים של רוחמה וייס
 •  

   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  צילום: אבישג שאר-ישוב
  מיהו האדם המוסרי?
  צילום: אבישג שאר-ישוב
  צילום: גיל יוחנן
  רוחמה וייס
  צילום: גיל יוחנן
  מומלצים