יותר חרדים וערבים מעוניינים להשתלב בשוק העבודה: לרגל יום הגיוון התעסוקתי הבינלאומי שחל היום (ה'), נציבות שירות המדינה פרסמה דו"ח על מצב הגיוון התעסוקתי בשירות. על פי הנתונים, שירות המדינה מגוון יותר - אך משרדי הממשלה עדיין רחוקים ממילוי יעדי הממשלה לגיוון תעסוקתי. כיום מועסקים בשירות כ-80,198 עובדים ב-96 יחידות עבודה.
רק 927 עובדים חרדים מועסקים בשירות המדינה, ומהווים 1.2% בלבד מכלל העובדים. 4.8% מכלל המועמדים שנבחרים לעבוד בשירות הם חרדים, בעוד שהיעד הממשלתי עומד על 7%. עם זאת, חלייה עלייה בביקוש לעבודה בקרב המגזר: 10.1% מכלל המועמדויות מהווים חרדים (15,661 מועמדויות) - יותר משיעורם באוכלוסייה (8.6%). ועדיין, שיעור כניסתם מצוי בפער ניכר. כך, חרדים מצויים ברובם במערכת משרדי הממשלה, בניגוד ליתר האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, המצויות במערכת הבריאות. בנציבות שירות המדינה אומרים כי הייצוג החרדי בהערכת חסר בגלל שמדובר בהגדרה וולונטרית של העובד ולא כולם רוצים לדווח על עצמם כחרדים.
3 צפייה בגלריה
משבר הקורונה בבני ברק
משבר הקורונה בבני ברק
ביקוש גבוה לעבודה בשירות המדינה בקרב חרדים. בני ברק
(צילום: יובל חן)
במגזר הערבי, המהווה 20.2% מאוכלוסיית ישראל, המצב טוב הרבה יותר. 9,763 עובדים ערבים מועסקים בשירות המדינה ומהווים 12.2% מכלל העובדים (כאשר היעד הוא 10%). בין השנים 2019-2015 שיעור ייצוגם של עובדים מהחברה הערבית עלה בכ-3%, ב-2019 לבדה חלה עלייה של 0.5% בשיעור ייצוגם. עם זאת, הייצוג של נשים ערביות בשירות המדינה עדיין נמוך, למרות שיעורים גבוהים של ערביות אקדמאיות.
בקרב קהילת יוצאי אתיופיה, שיעור המועסקים עולה על היעד הממשלתי. כך, 2,213 עובדים יוצאי אתיופיה מועסקים בשירות המדינה ומהווים 2.8% מכלל העובדים, כאשר היעד 1.8% (שיעור זהה לשיעור המגזר מכלל האוכלוסייה). בין השנים 2019-2015 שיעור ייצוגם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה גדל ב-1.22%, כאשר ב-2019 לבד חלה עלייה מינורית של 0.1% בהעסקת עובדים יוצאי אתיופיה ביחס לשנה הקודמת.
אשר לשילוב עובדים עם מוגבלות, המהווים 8% מכלל האוכלוסייה, השירות לא עומד ביעד: 3,046 עובדים עם מוגבלות מועסקים בשירות המדינה ומהווים 3.8% מכלל העובדים, כאשר היעד הוא 5%. בין השנים 2019-2015 שיעור ייצוגם של עובדים עם מוגבלות קטן ב-1.7%, כאשר ב-2019 לבדה חלה ירידה של 0.4% בשיעור ייצוגם בשירות המדינה. אמנם מגמת הירידה התמתנה לעומת הירידה שחלה בשנת 2018 (0.8%); אולם שיעור ייצוגם של עובדים עם מוגבלות נמצא בירידה זו השנה השלישית ברציפות.
בקרב העולים החדשים, 960 מהם מועסקים בשירות המדינה ומהווים 1.2% מכלל העובדים, לעומת היעד המומלץ העומד על 3% (מעט פחות משיעורם באוכלוסייה - 3.4%). בין השנים 2019-2016 שיעור ייצוג של עולים חדשים עלה ב-0.15%.
לדברי נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, "נציבות שירות המדינה רואה בגיוון תעסוקתי יעד אסטרטגי ראשון במעלה. שירות מדינה מגוון יבטיח את אמון הציבור במערכת, את מקצועיותו של השירות הציבורי ואת ערכי היסוד של שוויון והוגנות. ב-2019 שירות המדינה מגוון ומכיל יותר מכל שנה. ועדיין דרך ארוכה עוד לפנינו למחיקת הפערים שהצטברו משך שנים". פרופ' הרשקוביץ השיק קמפיין רשת #מגוון_יותר, במסגרתו בכירי המגזר הציבורי והפרטי לקחו חלק במטרה להעלות את המודעות בצורך לגיוון תעסוקתי ושוויון.
3 צפייה בגלריה
נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ (מימין) ומנהל רשות המיסים, ערן יעקב, בקמפיין גיוון תעסוקתי
נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ (מימין) ומנהל רשות המיסים, ערן יעקב, בקמפיין גיוון תעסוקתי
נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ (מימין) ומנהל רשות המיסים, ערן יעקב, בקמפיין גיוון תעסוקתי
(צילום: נציבות שירות המדינה ורשות המיסים)