כץ: "תקציבים לאברכים? תהיה שקיפות". צפו בריאיון לאולפן ynet
(צילום: משה מזרחי, ניצן דרור)

הנצחת הרבנים הראשיים לישראל ועיקור חתולי רחוב תוקצבו היום, בין השאר, רגע לפני סוף השנה ופיזור הכנסת. בצהריים (שלישי) אישרה ועדת הכספים של הכנסת עוד העברות תקציביות בסכום של 53 מיליון שקל.
אחרי ההעברות התקציביות שבוצעו אתמול, בחלקן ללא פירוט יתר, מצב שעורר ביקורת, החליט יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, לפרסם היום את פירוט ההעברות.
1 צפייה בגלריה
משה גפני
משה גפני
יו"ר ועדת הכספים, משה גפני
(צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת)
16.5 מיליון שקל הועברו מהאוצר למשרד החקלאות. כ-6.5 מיליון שקל מיועדים במסגרת הסכמים פוליטיים לתגבור פקיד היערות, היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ומתנדבים בחקלאות. הכספים הוקצו בחודש ספטמבר והועברו רק עתה לאחר שעברה הבחינה המשפטית בהתאם לנוהל היועמ"ש.
חמישה מיליון שקל מיועדים לעצמאים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים שנפגעו ממשבר הקורונה, וחמישה מיליון שקל להגדלת התמיכות בעיקור חתולי הקהילה למניעת התרבות בלתי מבוקרת של חתולי הקהילה ולמניעת צער בעלי חיים. ההעברה אושרה בכפוף לרביזיה.
כ-36.5 מיליון שקל מהאוצר הועברו למשרד הדתות. הכספים מוקצים במסגרת הסכמים פוליטיים מחודש ספטמבר האחרון ולאחר שהסתיימו הליכי הבחינה המשפטית הנדרשים לשם הקצאתם, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בנוגע להעברות מסוג זה.
התוכנית בה מבוצעים השינויים התקציביים הינה תוכנית "תמיכה בשירותי דת", אשר כוללת את פעילות המשרד לשירותי דת למתן שירותים, פיתוח מוסדות דת ותמיכות בארגונים.
הכספים מיועדים לצרכים הבאים: 18 מיליון שקל למנהלת זהות יהודית, 2.8 מיליון שקל לפעילות המנהלת, 750 אלף שקל להנצחת רבנים ראשיים, שלושה מיליון שקל להקמת מוסדות דת - בין השאר הנגשת מערת המכפלה, מיליון שקל לטהרת המשפחה, שני מיליון שקל לקשרים עם הגולה, ותשעה מיליון שקל לרבני קהילות.
ועדת כספים החליטה גם להקפיא את העברת הרשות לניצולי השואה ממשרד האוצר למשרד לשוויון חברתי עד לאחר הבחירות. גפני שאל: "מה יהיה אם יחליטו לפזר את המשרד לשוויון חברתי? מי יסבול את ההעברה חזרה לאוצר? אלה שבגיל כל כך מבוגר שהתקציב והתרופות הם החיות שלהם". למרות התנגדות מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי, התקיימה הצבעה והעברת הרשות עוכבה עד לאחר הבחירות.

200 מיליון שקל לחברת ניהול מערכת החשמל

עוד אושר היום בוועדה - מהלך משמעותי של קליטת ניהול כל החשמל בישראל מחברת החשמל הכולל השקעה של ממשלת ישראל בסכום של 200 מיליון שקל בחברת ניהול המערכת בע"מ.
החברה, שהינה בבעלותה המלאה של המדינה, התאגדה בשנת 2008 במטרה לקלוט את ניהול החשמל בישראל מחברת החשמל. השינוי המבני בחברת חשמל, כולל את הפרדת ניהול המערכת מחברת החשמל, לצד יחידת תכנון ופיתוח טכנולוגיות, והיחידה לסטטיסטיקה ושווקים והעברתם לחברה החדשה. עד כה העבירה הממשלה באישור ועדת הכספים לחברה 13 מיליון שקל כנגד הקצאת מניות.
היום אישרה הוועדה לבקשת הממשלה את העברת הכספים לחברה כ"כרית ביטחון", כאשר החברה תפעל לרכישת חשמל מכלל יצרני החשמל הפרטיים, ולמכירתו לכלל מספקי החשמל, מהלך שכולל סיכונים פיננסים.
במסגרת המהלך, הממשלה תשקיע את הסכום המדובר כנגד חלוקת דיבידנד בסכום זהה של חברת חשמל למדינה. 150 מיליון שקל נוספים יועברו לאורך זמן, על בסיס הכנסות ורווח. לחברה תינתן ערבות מדינה של 150 מיליון שקל אשר תפחת לאורך זמן בהתאם לבניית ההון העצמי של החברה.
ההעברה אושרה בכפוף לרביזיה שהגיש יו"ר הוועדה גפני, נוכח כך שהמהלך מצריך גם את אישור האסיפה הכללית של חברת החשמל, שצפויה להתכנס הערב. בנוסף, דרשה הוועדה כי חברת ניהול המערכת תגיע בעוד שנה לדווח על התקדמותה בפני הוועדה.
מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, אמר היום כי "מאוד חשוב לנו להוציא את המהלך הזה השנה. החברה כבר התחילה את הפעילות שלה בעולם ניהול המערכת, אך בעולם סיכון הפיננסים, כדי שהחברה תוכל להתקדם תוך מספר חודשים, אנחנו צריכים את אישור הוועדה".