מענקים, שהם מהאחרונים שהממשלה אישרה כסיוע למשק - יועברו לחשבונות הבנקים בשבועות הקרובים. מדובר במענקים הראשונים לשנת 2021, כאשר יש להשוות את ההכנסות לתקופה שלפני השפעת משבר הקורונה החמור על המשק, בחודשיים הראשונים של 2019. זאת, למרות שגם בחודשיים הראשונים של 2020 עדיין לא הייתה השפעה רבה מדי על המשק ממשבר הקורונה.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
היום (א') נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר-פברואר 2021 לעצמאים, לבעלי שליטה ולעסקים באתר רשות המיסים. אלה הם המענקים לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה ב-2019.
1 צפייה בגלריה
עסקים סגורים בירושלים
עסקים סגורים בירושלים
עסקים סגורים בירושלים
(צילום: עמית שאבי)
בנוסף, נפתחה הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל וכן לעסקים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון שקל, אשר היקף הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע לפחות ב-25%, לעומת התקופה המקבילה ב-2019. את הבקשות לשני סוגי המענקים ניתן להגיש עד ליום ה-15 ביוני 2021.
בדומה להצגת הנתונים ב"מענק פגיעה ממושכת", וכדי לאפשר שקיפות וודאות לגבי זכאותם למענקים, בעת הגשת הבקשה יוצגו לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים הרלבנטיים של תקופת המענק ב-2019 וב-2021, על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ, ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה.
בהתאם לכך, יהיה על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלוונטיות, בהתייחס לבעלי שליטה, להגיש את הדו"חות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק. ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת.
בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העוסק ימלא את נתוני המחזור העסקי לחודשים ינואר-פברואר 2021, לפי סיכום הקבלות וספר פדיון יומי, ויצהיר באם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק. כמו כן, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020. במקרה של אי זכאות בשל אי הגשת דו"חות, יוכל העוסק להיכנס שוב לאזור האישי לצורך הגשת הבקשה לאחר הגשתם.
סכום המענק הדו-חודשי הוא בגובה של עד 15 אלף שקל לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנת 2019, כפול 2. למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנת 2019 לא עלה על 651,600 שקל וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק עלה על 714 שקל.

מענק הוצאות לעסק עם מחזור של עד 300 אלף שקל

מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל - למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 שקל ל-25 אלף שקל.
סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 שקל כמפורט:
  • עד 100 אלף שקל מחזור שנתי - 3,000 שקל.
  • 100-200 אלף שקל מחזור שנתי - 4,000 שקל.
  • 200-300 אלף שקל מחזור שנתי - 6,000 שקל.
כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות.

מענק הוצאות לעסק עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון שקל

למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל, יכולים להגיש בקשה עסקים אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב- 25% ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.
המענק, שיכול להגיע עד לסכום של 500 אלף שקל, נועד לסייע לעסקים בהתמודדות עם הוצאות שאין ביכולתם להימנע מהן, ובהן תשלומי שכירות, ריבית, הוצאות ביטוח, חשבונות חשמל ומים וכדומה.
תביעות למענק יכולות להגיש חברות ושותפויות שהגישו את דיווחי המע"מ שלהן ושעומדות בתנאים שנקבעו בחקיקה ובהם, בין היתר, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 נע בין 18 אלף שקל ל- 400 מיליון שקל, וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 נע בין 300 אלף שקל ועד 400 מיליון שקל, והייתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר 2021 בהשוואה לחודשים אלו בשנה שעברה, בשל התפשטות נגיף הקורונה, בשיעור של 25% ומעלה, כמפורט:
  • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-18 אלף שקל ועד 100 מיליון שקל - פגיעה של 25% ומעלה
  • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון שקל ועד 200 מיליון שקל - פגיעה של 40% ומעלה
  • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון שקל ועד 400 מיליון שקל - פגיעה של 60% ומעלה
חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020, יכולות גם הן להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 שקל וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (ינואר-פברואר 2021) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 שקל לתקופת זכאות.
פורסם לראשונה: 12:48, 14.03.21