שותפות דלק קידוחים פירסמה הערב (ד') הודעה שצפויה להטריד את קבוצת דלק, בעלת השליטה (55%) בה שנאבקת באפשרות של הגעה להסדר חוב. לפי דלק קידוחים, שמחזיקה בכ-45% ממאגר לווייתן ובכ-22% ממאגר תמר, היא צפויה לרשום בשנה הנוכחית ירידה של 10%-20% בהכנסות ממאגרי הגז.
החברה כתבה כי "החל ממחצית חודש מרץ 2020 ועד למועד דוח זה נרשמה ירידה בביקושים ובהתאם במכירות הגז הטבעי המופק מהמאגרים לוויתן ותמר, וזאת ביחס לתחזיות השותפות, כמפורט בנתוני התזרימים המהוונים לסוף 2019".
יצחק תשובהיצחק תשובה
יצחק תשובה על רקע אסדת תמר
(צילום: אלבטרוס, משה בנימין)
התזמון של הפרסום אינו נוח לדלק דיווחים, והוא מגיע בדיוק בתקופה בה היא מקווה לגייס מאות מיליוני שקלים במטרה להימנע מהסדר חוב שני של הקבוצה.
לפי דלק קידוחים, "לא ניתן להעריך את היקף ומשך הזמן של משבר הקורונה, ועל כן קיים קושי לאמוד בשלב זה את השפעתו על הביקושים והמכירות מהמאגרים לוויתן ותמר בשנים הקרובות". החברה מעריכה כי "בשנים 2020 ו-2021 צפוי קיטון בהכנסות השותפות מהמאגרים נטו, אחרי הוצאות תפעול, מיסים ותמלוגים, בשיעור של 10%-20% בשנת 2020 ובין 5% ל-15% לשנת 2021, בכל אחד מהמאגרים, זאת ביחס לתחזית ההכנסות בשנים אלו על פי תזרימי המזומנים שפורסמו". במילים אחרות, היכולת של דלק קידוחים לסיים את השנה כפי שציפתה, כבר לא קיימת.
המשמעות של הדיווח הזה הוא כפול, עם משמעות קריטית עבור קבוצת דלק. ההיקש הראשון הוא שהציפיה של קבוצת דלק לקבל דיבידנד מדלק קידוחים בשיעור של כמה מאות מיליוני שקלים פחתה. ההיקש השני הוא שהיכולת של דלק קידוחים לבצע מחזור חוב של לפחות 2 מיליארד שקל, הוא אחד התנאים לשלם דיבידנד לקבוצת דלק, עומד בפני אתגר חדש.
מדוע דלק קידוחים מפרסמת את ההבהרה הזו? כפי שפורסם בכלכליסט, לשותפות לווייתן היה סעיף בחוזה הייצוא של מצרים שלפיו אם המחיר הממוצע של חבית נפט ירד מתחת לרף של 50 דולר לאורך כל השנה, המצרים יכולים לחתוך את הכמות שהם קונים בעד 50%. דלק קידוחים הסבירה הערב שאכן הם לקחו "הנחת קיטון הכמויות החוזיות שתימכרנה במסגרת הסכמי הייצוא מהמאגרים למינימום המחייב בהתאם להסכמים".
עוד הסבירו בדלק קידוחים כי מחיר חבית הנפט מסוג ברנט, אליו צמודים כמעט כל חוזי הגז של המאגרים (פרט לחוזה חברת החשמל שצמוד למדד המחירים האמריקני) צנח לכ-25 דולר, ולכן הוא פוגע גם בשאר החוזים. המשמעות היא שחוזי הגז הגיעו ל"מחיר הרצפה" שלהם, ולכן סך ההכנסות קטנו. עוד מנחים בדלק קידוחים שנלקחה "הנחת קיטון בביקושים בשוק המקומי בשנים 2020 ו-2021 בשיעור של בין 5% ל-9% ביחס לסך הביקושים שהונח בתזרימי המזומנים"

קבוצת דלק תצא מחר לגיוס של 200 מיליון שקל, תשובה ישתתף בגיוס

מוקדם יותר נודע לכלכליסט כי קבוצת דלק תצא מחר לגיוס של 200 מיליון שקל במניות ועוד 100 מיליון שקל באופציות. הערב אישרה רשות ניירות ערך את הפרטים החסרים בתשקיף המדף של החברה שבשליטת יצחק תשובה, וסללה את הדרך למהלך.
לקבוצת דלק יש אמנם חלון עד לסוף מאי לגיוס 200 מיליון שקל לפי ההתחייבות שלה לנציגות מחזיקי האג"ח, אבל תשובה מבקש להקדים את המהלך ולהשלים אותו עוד לפני הצבעת מחזיקי האג"ח מחר על העמדת החוב של קבוצת דלק בסך 6 מיליארד שקל לפירעון מיידי.
מובן שאין ודאות שההנפקה תצליח, והדבר תלוי בביקושים שיגיעו מהשוק. תשובה עצמו צפוי להשתתף בגיוס, בהיקף של 25%.
נציגות מחזיקי האג"ח הציבה את הגיוס כתנאי למו"מ עם תשובה. דלק התחייבה לגייס 400 מיליון שקל עד סוף השנה.
מקבוצת דלק נמסר בתגובה: "קבוצת דלק פירסמה תשקיף מדף לגיוס הון בהיקף של 200 מיליון שקל בטווח הזמן המיידי בהתאם לדרישות מחזיקי אגרות החוב. הקבוצה הודיעה שהיא ממשיכה לעמוד בכל ההתחייבויות שלה ועושה מאמצים כבירים כדי לצלוח את המשבר בשוק האנרגיה. בניגוד לכותרות פופוליסטיות, הדרך היחידה הנכונה והטובה עבור הקבוצה וכלל הנושים - לרבות מחזיקי האג"ח - היא הבנות ודרך משותפת בין הקבוצה לבין המחזיקים".