הסדרת ענף קבוצות הרכישה: משרד הבינוי והשיכון הודיע היום (ד') כי הממונה על חוק המכר במשרד, עמית גריידי, הטיל קנס בסך של 1.7 מיליון שקל על מארגנות קבוצת הרכישה "סקיי סנטר" ביהוד. מדובר בקבוצת רכישה להקמת משרדים, המנוהלת על ידי קבוצת גולדשטיין יזמות ונכסים (92) בע"מ) ונעם מרכזים מסחריים בע"מ.
בספטמבר 2020 פתח גריידי בהליך מינהלי מול החברות. במסגרת ההליך נמצא כי התנהלותן כללה מאפיינים יזמיים רבים, ובהתאם לכך, נקבע כי הפרו את חוק המכר והוטל עליהן עיצום כספי. ההליך נפתח לאחר שעלה חשד כי החברות הפרו את הוראות סעיף 2 לחוק המכר, בכך שגבו כספים מרוכשי משרדים מבלי לספק להם בטוחות חוק מכר.
עמית גריידי, הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון עמית גריידי, הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון
עמית גריידי, הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון
(צילום: משרד הבינוי והשיכון)
על פי הדיווח של משרד השיכון, ההליך המנהלי ערך כארבעה חודשים והסתיים שלשום. תוצאות ההליך העלו כי החברות פעלו כמארגנות קבוצת רכישה, והחשד התמקד במאפיינים היזמיים שלהם בפרויקט. בנוסף, נמצא כי במערך ההסכמים הכולל מול הרוכשים נקבע שהמארגנות יהיו הגורם היחיד בנציגות הקבוצה, וכל הסמכויות הרלוונטיות לקידום הפרויקט ניתנו להן.
כך לדוגמא, חתמו החברות על הסכם קבלן מבצע, קבעו את גורמי המקצוע המלווים ואף קבעו מחיר מקסימום לחברי קבוצת הרוכשים. במשרד השיכון מציינים כי "במסגרת ההליך המנהלי נעשו ניסיונות לתקן את הפרות החוק, אך לצערנו החברות לא עמדו בכך. לכן, ובהתאם לממצאים, הוחלט במשרד הבינוי והשיכון להטיל על החברות עיצום כספי בסך 1.7 מיליון שקל בגין הפרת חוק המכר. כעת בכוונת הממונה לוודא כי המארגנות יתקנו בהקדם את כלל הפרות החוק".

"לא כל פרויקט שמציג עצמו בקבוצת רכישה - הוא אכן כזה"

על פי המשרד, עמדתו של גריידי בנושא קבוצות רכישה ובמקרים שבהם המארגנים הם יזמים היא "כי לא כל פרויקט אשר מציג את עצמו כקבוצת רכישה, הוא אכן כזה, על פי מהותו. המבחן לעניין זה איננו אופן הצגת הקבוצה, כי אם מערכת היחסים המשפטית שבין כלל הצדדים לפרויקט, כפי שהיא עולה מהמערכת ההסכמית אשר נחתמה".
בהתאם לכך, ישנם מקרים בהם מארגן של קבוצת רכישה יחשב כיזם המוכר דירות, כמשמעות מונח זה בחוק המכר, על כל המשתמע מכך. במסגרת בחינה זו, נבדקת בין היתר מידת שליטתו של הגורם המארגן בפרויקט אל מול חברי הקבוצה במטרה לקבוע עד כמה השליטה בפרויקט, כפי שהיא עולה ממערך ההסכמים שבבסיס הפרויקט ו/או מהפרקטיקה הנהוגה בו, היא של מארגן הקבוצה, ואינה מצויה, הלכה למעשה, בידי חברי קבוצת הרכישה.
על פי פרסומים באתר הפרויקט, פרויקט "סקיי קנטר" כולל שלוש קומות חניון בשטח של כ-18 אלף מ”ר עם תשע קומות משרדים, לובי ושטחי מסחר בהיקף של כ-12 אלף מ"ר. טרם התקבלה תגובת מארגנות קבוצת הרכישה.
נזכיר כי באוגוסט האחרון הטיל הממונה על חוק המכר קנס בגובה 800 אלף שקל על חברת פרי נדל"ן, שמאז נכנסה להליך של כינוס נכסים ושיקום, לאחר שבהליך מינהלי שערך מצא כי באחד הפרויקטים ששיווקה היא פעלה כיזם ולא כמארגנת קבוצת רכישה.